Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ξειρPrΑΕΡ
ΓΕΝΠΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο.
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12355
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Μετά την πτχευση της Thomas Cook
Ανησυχία για νέα ακόκκιναν δάνεια
Τουρισμός:
Επενδύσεις και
Αν. Μεσόγειος
στη συνάντηση
Μητσοτάκη.
Τραμπ
Δεν υπάρχει δημοσιονομικό
κενό το 2019
Μια πρτη προσέγγιση στα στοιχεία για Τον Προϋπολογισμό και μια ορχική συμφωνία όπ εμέσες άκρες δν
υπάρχα
κυβερνητικν στελεχν και των επικεφαλής Των κλιμακ
ωντων θεσμν , κατά ης εποφές για την 4η μταμνημονια
κή αξολόγηση. Στόχοςείναι να έχει ολοκληρωθί η αολό
γηση tως το Eurogroup σης 4 Δικεμβρίου .
Σύμφωνα με Τις πηγίς του οικονομικού επτελείου , οι θε.
σμοί και η κυβέρνηση τνουν στην κονή εκτίμηση πως
δεν υπάρχα δημοσιονομικό κενό γα το 2019 , αλλά είναι
νωρίς για τον προϋπολογισμό του 2020. Εως σήμερα δεν
έχουν διατυπωθεί ασφαλίς ατιμήσεις και για την αύξηση
του ΑΕΠ το επόμενο έτος.
οσιονομικό κενό για το 2019, υπήρξε μεταξύ
μ γεωπολιτικές εξελί .
ξες στην Ανατολική
Μεσόγειο , αλλά χαι
η προσελχυση αμεριχανικν
επενδύσεων στην Ελλάδα βρέ .
θηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε οπρωθυ .
πουργός Κυριάκος Μητουτά
χης με τον πρόεδρο των HlA
Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθ οιο της συνόδου του ΟHΕ για
το Κλίμα στη Νέα Υόρκη . Π .
ρα από τους παραδοσιακούς
δεσμούς των δύο χωρν υπάρ
χουν θέματα με ιδιαίτερο ενδ .
αφέρον , εν η Ελλάδα μπαίνει
ξανά στο οαντάρ των αμερκα
νν επενδυτν , ανέφερε κυ βερνητική πηγή και ήδη έχουν
εκδηλσει ενδιαφέpov μεγάλες
επιχερήσεις.
Ο πρωθνπουργός θα συμμ .
τάσχε
χρεοκοπία της Thomas Cook, της aLohman της ευρωπαϊκής
τουριστικής αγοράς" , εκτός των άλλων δημιουργεί και ανησυ.
χία για τυχό διόγκωση των προβληματικν δανείων στον κλάδο του
ελληνικού τουρισμού , τα οποία ήδη είναι σε υψηλά επίπεδα. Συγκε κριμένα από τα 7,5 δισ. Των τραπεζικν δανείων προς τις τουριστ
κές επιχειρήσεις ,το 35,2% είναι κκόκκιναν .
Παρά την ισχυρή ανάπτυξη του τουρισμού η Τράπεζα της Ελλάδος
εκφράζει την ανησυχία της για τοπολύ υψηλό ποσοστό μη εξυπηρεΟ στόχος για ανάπτυξη 3%
και ο κσυναγερμόςν Ντράγκι
Ηκυβέρνηση ετοιμάζεταινα αντβάσει τον πήχη της ανά.
πυξης στο 3% για το 2020 και η επτευξη αυτού του στο .
χου αποτελεί το μιγαλύτερο στοίχημα .
Οι διεθνείς χρηματαγορές και κεφαλαιογορές φαίνετα να
υιοθετούν ένα θετικό σενάριο για τον ρυθμό μεγέυνσης.
Βίβαια, η εικόνα μπορεί να αλλάξα το ιπόμενο διάστημα, λόγω των κινδύνων στους οποίους υπόκεται η ελλη .
νική οικονομα.
Μόνο η επιβράδυνση ης tυρωζνης μποραί να επηρε
άσει ουσκωδς Τς προβλίψες Ο απερχόμενος διοικητής
της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι σημαίνει κσυναγερμό για την οκονομία της Ευρωζνης και έκανε έκληση στις κυβερνή,
συς Των χωρν-μελν να αξοποιήσουν τη δημοσιονομ
κή πολιτική για να αποτραπεί η ύφεση .
τούμενων δανείων.
Σύμφωνα με τις πρτες εκτιμήσεις το κόστος της πτχευσης της
Thomas Cook για τον ελληνικό τουριστικό κλάδο ανέρχεται στα 500
εκατ.
και σε συνάντηση με
Το τουριστικό γραφείο έχει εννέα ιδιόκτητα ξενοδοχεία με έλληνα
εταίρο των οποίων οι εργαζόμενοι- περίπου 1.200- βρίσκονται στην
παρούσα φάση στον αέρα . Επίσης, σε 39 ξενοδοχεία είχε μετοχική
παρουσία, εν συνεργαζόταν με 500 ξενοδοχεία σημαντικού μεγέθους.
τους επιχεφαλής 30 μεγάλων
αμεριχανικν εταιρειν με οι.
χοδεσπύτη τον υπεύθυνο της
Goldman Sachs , Ντέβιντ Σ .
λομον .
Αύξηση αμοιβν και
απασχόλησης Το βίτρίμηνο
FAΖ Φθηνά ακόμη τα ελληνικά
ακίνητα
Αναδρομικά τριετίας σε 500.000
συνταξιούχους
Σηs συγαρτικά με άλλες χρες , χαμηλές τιμές ακινήΜτων στην Ελλάδα αναφέρεται dρθ0ο της Frmnkturter
Algemeinc , σημεινοντας ότι παντού χτίζονται σπίτια
και γίνονται επενδύσεις. Παρά ταύτα οι τιμές των εξοχχν παραμένουν qθηνές σε σύγκρση με τις άλλες ευp
παϊκές χρες, Αυξημένη ζήτηση για ακίνητα και οκό .
πεδα καταγράφεται σε Κέρκυpα , Θεσοαλονίκη και Χαλ κυδική .
ψητικά κινήθηκαν οι αμοιβές στη συντρπτική πλειΓoνότητα των επιχειρήσεων σε βασικούς τομείς της οι
κονομίας το β' τρίμηνο εφέτος σε σύρρση με το β' τρ
μηνο 2018, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους
Το Ελεγκτικό Συνδριο νανoσε αναδρομικά 3ετίας
σε 500.000 συνταξιούχους του Δημοσίου . Πρόχειται
για την Ειφορά Αληλεηiης στις συντάξεις , που έπρε .
π να καταργηθεί από το 2017 γιατί κρίθηκε αντισυνταγματική . Τα ποσά αναδοομιχν μπορί να φτάσουν tως τα
βοαχνχρόνιους δείκτες απασχόλησης , oρν εpγασίας και
αμοιβν . Οι δείχτες αμουβν αυsήθημαν σε: Ορνχεία αι
Λατομεία (17,6%), Μεταποίηση (99%) .
11.470 ευρ, εν μαζί με τις άλλες παράνομες μεισεις
το σύνολο αναδοομιχν αγοuν και τα 16210 ευρ .