Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Διάρρηξη και κλοπή
σε φαρμακείο της Σπάρτης
> ελ. 7
Διακόπτεται η λειτουργία του
Ελικοδρόμιο κατά συνθήκη.
στο Νοσοκομείο Σπάρτης σελ. 8
Ότι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Συναρταστικό θέαμα
στο 14 Enduro Λεωνίδας
> σελ . 14 & 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετόρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 1Ετος 24| Αριθμός 5733 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ 2731061253 Fax 2731081250. e-mailinfoeakonikos.gr. www.lakonikos.gr
Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοπονήσου
αΜεταθέσεις
ρα μηδένο
Δυσαρεστημένοι
Απόρριψη των προσφυγν
για το καλδιο
για τα κενά
οι αστυνομικοί
της Πελοποννήσου
.ΥNOM
ΝΗΝΙΚ,
POLICE
Την έντονη αντίδραση των
Ενσεων
ΥΠαλλήλων της Πελοποννήσου έχει ηροκαλέσει η δια φαινόμενη σπόφαση ττης
Πολιτικής και φυσικής ηγe σίας της ΕΛΑΣ να μην ηροχω
ρήσει
οστυνομικν σε υnnρεσίες
της περιφέρειας , κατά τις
έκτακτες μετοθέσεις στις Δ ευθύνσεις Αστυνομίας της
Η σχετική ανακοίνωση δια μορτυρίας την onoίa μεταξύ
όλλων υπογράφει ο Πρόεδρος
της Ένωσης Αστυνομικν
Υπαλλήλων Λακωνίας κ.
Αθανάσιος Ντέρος, έχει ως
Δυστυχς επαληθεύεται με
το χειρότερο τρόπο ότι η nολιτική και φυσική μας ηγεσία
δεν είναι διατεθειμένες να
ενισχύσουν με αστυνομικό
προσωnικό στις επερχόμενες
έκτακτες μεταθέσεις στις Δ ευθύνσεις Αστυνομίας της
Τα δεκόδες μηδενικά στο
σύνολο των Διευθύνσεων
[εκτός θεσσαλονίκης) anοτu
nνoυν την αντληψή τους για
όλες τις επαρχιακές Διευθύνσεις , σε καμία ηερίπτωση δεν
αντonοκρίνονται και δεν υλοnoιούν τα λεγόμενα του Πρω
θυπουργού της χρας για
μηδενική ανοχή στην εγκληματικότητα , εκτός αν στην
αγωνία τους να την αντιμετω Πίσουν εκεί όπου εστιάζουν
τα Μ.Μ.Ε. μπέρδεψαν τα μηδενικά . συνέχεια σελ . 7
Αστυνομικν
τonoθετήσεις
κΟχυν του ΣτΕ στον Σύλλογο ΑΡΤΕMΙΣ) και τον Δ. Μονεμβασίας
Απέρριψε το Συμβούλιο της της-Πελοποννήσου (μικρή δια- σπέρριψε και ην Προσφυγή του μεινει η ΑΡΤΕΜΙΣ.
Εnικρατείας (ΣΕ , την Προ - σύνδεση) , στο Τμήμα nou αφορά Δήμου Μονεμβασίας , επίσης
σφυγή του Συλλόγου ΑΡΤΕ- τον Δήμο Μονεμβασίας , Υπεν- κατά της ΑΕΠΟ του έργο .
ΜΙΣ. (Περιβολλοντικός και
Πολιτιστικός Σύλλογος Μονεμ - ρούσε την Απόφαση Εγκρισης γίνει γνωστό το σκεπτικό του Στρατηγικής Μελέτης ΠεριβαλΒοσίας-Χερσονήσου Μαλέα ) Περιβαλλοντικν Ορων (ΑΕΠΟ) Αντατου Δικαστηρίου .Όταν το
εναντίον της χωροθέτησης της
ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρή- ενημερνει ο Σύλογος το ΣτΕ σουμε ομέσως επ' αυτούν , ση . Πελοποννήσου, συνέκεια σελ. 9
Εκκρεμεί , επιηλέον , η εκδ κοση της ηροσφυγής του Συλλόγου ΑΡΤΕΜΙΣ, κατά της
θυμίζεται ότι η ηροσφυγή αφο"Eni του πορόντος δεν έχει
λοντικν Εnuτσεων της ηλετου έργου , Παράλληλα , όπως Πληροφορηθούμε , θα ενημερ - κτρικής διασύνδεσης Κρήτης3320 μα . 9γ7964
: :.. .5 Μ
ρ3ρη,
μ7δνbε,
ένέ έίΗ tήν
Πληροφορικήγια παιδιά & ενηλίκους
Αποκτείστε Standard & Profciency Diploma in iT Skils
Δεκδικείστε καλύτερες Βέσεις εργοσίας
- Αυξήστε την nαραγωγικότπτά σας
τ- Με αναγνριση από το ΑΕΠ και το Ελληνικά Δημόσιο
Βασικές δεξόητες HY16 ενόητες Μndows Word, Ereel, intemet, Powerpoint Aces
Πρόγραμμα εκμάθησης
γραφής Braille
Προυπόθεση κατηγοριοποίησης
στην Ειδική Αγωγή
Η κακς
εννοούμενη
φιλοζωία
γρόφει ο Γιργος Ανωγειότης
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΥΡΩΝΕΤ
Παν. Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότου & Καμαρέτου 117, Σπάρτα
27310 89230 6981777900
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα