Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
MIΝΟAN LINES
ΤΕΤΑΡΤΗ
Grmaldi Group company
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΗΛΟΣ- ΠΡΑΙΑΣ
HΜΕΡHIA ΔΡΟΜΟΛΟΓΑ ακό 20/6 ς 15/,
κ έμπτι Κυριακή συς 1.00
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Εuλp ς Ελάiα
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatoih.com
Έτος ιδρύστως 1932
ΗΡΑΚΛΕΙΟ- ΚΥΚΛΑΔΕΣ
Αριθμός φύλλου
επλιπλατρεκταεε irsiamm
moneinos
www.minoan.gr
Δευθυντής : ΠΟΠΗ ΗΛ . ΚΟΖΥΡΗ
ίδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
18.656
Σελίδα 14
Σελίδα 22
ΕΠτυχες τουΠΟ Δρήρος
σης πανελλήνιες Ημέρες Νεολαίας
Κλαδέματα και περιποίηση της πολης
Θα ξεπεράσει το μισό
. Διεκδίκηση της
λειτουργίας του
Μουσικού Γυμνασίου
Καβουσίου
από την
πτχευση
η ζημιά
Σελίδες 9 και 10
Υπάρχει και μα κροπρόθεσμο κόστος.
Επαφές
στην Αθήνα για θέματα
του Δήμου Σητείας
Δημάρχου
Ρεπορτά :
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ
Σύσκεψη έχει προγραμ ματιστεί για σήμερα το a.
πόγευμα στην Περιφέρεια
Κρήτης προκειμένου να
ουζητηθούν οι συνέπειες
από την πτχευση του
Thomas Cook.
Την ανακοίνωση έκανε
χθες το πρωί ο Περιφε .
ρειάρχης Κρήτης Σταύρος
Αρναουτάκης μετά τη συ.
νάντηση που είχε με τον
Υπουργό Τουρισμού Χάρη
Θεοχάρη Παρόντες ήταν
ο Υφυnοuργός Τουρισμού καθς όπως διευκρίνισε . πρτη αποτίμηση των δε - δική μας ητούμε από την
Μάνος Κόνσολας και ο στη Ζάκυνθο ήταν περισ - δομένων nou έχουν δια- κυβέρνηση να καταβάλει
Γενικός Γραμματέας του σότεροι οι εγκλωβισμέ , μορφωθεί στον τουρισμό κάθε δυνατή προσπάθεια
Υπουργείου Κστας Λούλης
Θα έχουμε σήμερα μια Κρήτης είναι για ένα μήνα φέστερη η εικόνα σήμερα . τις λιγότερες απuλειες.
συνάντηση με τους Φο- ακόμα, εν η Ζάκυνθος σε Πάντως το ζητούμενο είναι Αλλά και σημείωσε πω
ρείς του τουρισμού στην λίγες ημέρες κλείνει . Αρα να ακολουθήσουν δρόσεις , είναι στοχευμένες οι δρά
Κρήτη για, να δούμε το μεσο- μακροπρόθεσμα θα nou να μπορούν να φέρουν σεις Πou πρέπει να γίτελικό noό στο οnοίo a - επηρεαστεί πεpισσότερο αnoτέλεσμα. r' αυτό και νουν .
Σελίδα 11
Στο χάρτη των
υδρογονανθράκων η
Νότια Κρήτη ως το
Γούδουρα
Σελίδα 2
νοι σε σχέση με όλη την
Κρήτη . -Ομως η σεζόν της
της Κρήτης Θα γίνει προ - ούτως στε οι άνθρωπου
σπάθεια
του τουρισμού να έχουν
καταστεί σαnoτιμάται η ζημιά . Διότι η Κρήτη και ο μεγάλο Φερειάρχη Κρήτης τόνισε: στοχευμένων δράσεων το
στη δήλωσή του ο Περι Στο πλαίσιο αυτν των
υμε πλήρη
ακόμα δεν
εικόνα Στη συνέχεια θα προορισμοί , , εξήγησε
αποφασίσουμε Πς συντονίζουμε όλες τις δυνάμεις γός υιοθέτησε την εκτί.
μας για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα , δήλωσε ο Περιφερειάρχης , κόστος για τον ελληνικό
υπογραμμίζοντας πως -η τουρισμό από τη χρεοκο
ζημιά Πάντως είναι πολύ πία του Τhomas Cook θα
μεγάλη στην Κρήτη.
χθες οι παράγοντες του ευρ . καθς υπάρχουν
τουρισμού στο νησί προ - συμβόλαια και επταετίας
σπαθούσαν να καταγρά . με την εταιρεία .
pουν την διάσταση της ζημιάς , εν ο ίδιος ο Υπoup . κατά τη χθεσινή συνά.
γός Τουρισμού την αno - ντηση στο Υπουργείο Του
τιμούσε , μετά την ενημέ ρισμού , όσο και σήμερα
ρωση και συήτηση και με
τον Περιφερειάρχη αρκετά στοιχείο nou μπαίνει στο
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ -ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελίδο Τ
-Εμείς από την πλευρά την
Πάντως και ο Υποuρ "ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
μηση του ΣΕΤΕ λέγοντας
ότι μακροπρόθεσμα το
oνn Eoη 2
Nenn Aou
ΠΑΤΡΩΝΑΚΗΣ
ΛΑΪΚΗ ΤΕΤΑΡ ΤΗΣ
ν Ιρoτήριο τpν κουσίμων
v2ρες ουόματος η ητής
νλuνήρο ελοppuν κα βapeaημότων
ΣΤΟΝ ΜΥΛΩΝΑΚΗ
το ΚΙΛΟ
ΝΤΟΜΑΤΕΣ 0.39Ε
Ελληνικές
ΠΑΤΑΤΕΣ
Λασιθίου
ΣΤΑΦΥΛΙΑ
Σουλτανί Κρήτης
ΕΚΟ ν Arompo
ν Εουονιζατέρ
ξεπεράσει τα 500 εκατομ.
το ΚΙΛο
0.49ε
0.99€
1ΕΤΡΑνυΑΚ
ΕΤΗΤΗΣ ΕΑΤΙΚΝ
- 0ΟΧΔΡΑΚΜΕΑ
Στο πλαίσιο αυτό τόσο
ΕΠΙΣΗΜΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
ΤΟ ΚΙΛΟ
YΟΚΟHAMΑ
στην Περιφέρεια αυτό το
ΨHankοοκ
ΙΕΛΙm
μυροοκόπιο Εναι το ό
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΕ ! μεγολη Είνα
| ΠΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΙΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ LKE T ΣΕΑΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤΟ FCEOOK bcbec
www.facebook,com/onoponείο Μυλωνκης
Φρtσκα φP2ύτα κα λαχανικά
|Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕnMENiΔΟΥ 51. Anoi NIKΟΛΛΟΣ ΤΗΛ. 28410 21711
χαρακτηρ
στικό πως ο . Θεοχάρης μεσο κόστος που θα προείπε ότι οι περιοχές ποu καλέσει Προβλήματα σε εείχαν το πιο άμεσο αποτέ , πιχειρήσεις, εργαζόμενους
λεσμα ήταν η Ζάκυνθος , η και επισκέπτες,
Κέρκυρα και η Σχιάθος, λιΥότερο η Κρήτη και η Κως , οινής συζήτησης έγινε μια
τονο ΤΙRES
Δn αροίίai
τυχτην
Στη διάρκεια της χθε.
οUNοO 7E
28410 33271

Τελευταία νέα από την εφημερίδα