Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΠΩΝΤΑΝ
ΕΝOΙΚΙΝΕΤA
ΝΤΤΗΥΤΑΙ
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Εμkeς
τυanoρoorus μ.. με α
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
ααάν,
ΟΛΥΜΠΑΣ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 25/09/2019
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΑΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 27ο-Αρ Φύλλου: 7197
27 χρόνια
Εναντι Τιμήματος ε 3 εκ.
Sato: Επετεύχθη συμφωνία εξυγίανσης
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
ΤΙ είπε σΤΟ
συνέδριο του iatronet.gr o επικεφαλής
Γατη Pizer Eελξεη πιο ση
να στησει στη
Εεeλαφη Kινg
tmτpρin Θεσσαλονίκη το Ψηφιακό της hub
μμόο ση Εμενκή
Pfizer
Ποιες προϋποθέσεις λήφθηκαν υπόψη από τον Πολυεθνικό κολοσσό. Το 2020 και με 200 εργαζομενους υψηλής ειδίκευσης θα λε τουργήσει το hub στη θεσσαλονίκη. Τι είπε στο συνέδριο του
iatronet.gr ο επικεφαλής Εταιρικν Υποθέσεων της Pfizer Hellas
Αντνης Φουστέρης
Τουψηλού επιπέδου έμψυχο υλικό,
η γωγραφική θέση Της χρας ο
Προϋποθέσεις δαμόρφωσης ενός
φιλοεπενδυτικού περιβάλλοντος
αλλά και ο Ελληνας CEO της Phzer
Απερτ Μπούρλα, ήταν τα κρίσμα
στοιχεία Που έλαβε υπόψη ο Πολυε
θνικός φαρμακευτικός κολοσσός γα
τη δημιουργια του Pfzer Global
Digital Hub στην Ελλάδα και συγκεκοιμένα στη Θεσσαλονίκη.
Trastor: Πλειοδότρια στην απόκτηση
επαγγελματικής αποθήκης
Η TastorΤΡΑΣΤΟΡ +0,92% Α.Ε. Ε.Α.Π (η αποθήκης στη θέση Μαγούλα Του δήμου
"Εταιρεία") ανακοιννει ότι Την 18.09.2019, Ασπρόπυργου ΑΤΤικής.
και στα Πλαίσια διαδικασιν ειδικής διαχείρισης αννυμης εταιρείας , αναδείχθηκε πλεοδότρια για την απόκτηση επαγγελματικής
Το Τίμημα Που Προσέφερε η εταιρεία ανήλθε
σε 1.100.000 ευρ.
OR: Ηyγλάτουλς
και Aετράς
αξίμηα μλη
Εiιμή
μίn αύτ
η twhin
Του ΔΣ
κέπτες Της Θεσσαλονίκης
σηματοδοτούν ον
καινούργιο, Εξυπνο
Τρόπο μετακίνησης
εντός Των Πόλεων .
ΗΡΩΝ,
ιδιτης Προμηθευτής και Παραγωγός
ενέργειας , φέρνει
την ηλεκτροκίνηση
στην καθημερινόττης Θεσσαλονίκης με τα HΡΩΝ
e-bikes.
να μετακινηθούν με μηδενική
επιβάρυνση για Το
Περιβάλλον, αποφεύγοντας Το μποΤΙλιάρισμα του κέντρου της Πόλης.
Τα ΗΡΩΝ e-bikes
ξεκλειδνουν
κλειδνουν μέσω
εφαρμογής
ητό τηλέφωνο και
έναντι
Νέος CEO στον όμιλο
Andromeda Seafood o Alex
Myers
στο κιVΤα 20 ΗΡΩΝ e-bikes
βρίσκονται μπροστά
στην είσοδο της
Πρόκειται για 20
υποβοηθούμενα,
ποδήλατα
μικρού
αντιΤίμου, επιτρέ
ηλεκτρικς
ΧΑΝΘ.
στους
κατοίκους και επισΠου
Created by Universal Document Converter