Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
γρληνε μη
τ89-1989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τετάρτη 25.09 .2019
ΗΜEPΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-(Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596
Τιμή Πεp. 0,50 E-. Ετος: 23ο
ΑΘΗΝΑ
Αρ Φύλλου: 6377
FAX:210-3304613
Η δέσμευση στην ελληνική αγορά συνεχίστηκε
Ενισχυμένη η παρουσία της Emirates στην ελληνική αγορά
Η συμφωνία φέρεται να αφορά στην εξαγορά των 5 εκ των 9 ξενοδοχείων
ΗBatkston: 2υντάστην εξοιορά τον ou Hotis στην Ελοι
Στην απόχτηση πέντε ξενοδοχείων του χυπριακού ομίλου στην Ελλάδα προχωρά , σύμφωνα
με πληροφορίες, το fund . Στην περιοχή των
200 εκατ. ευρ
ment η Louis . Πού βρίσκονται οι μονάδες.
Συνεργασία
ClientIQ
LOUISHOTELS
με την AVIN
Η dientIQ και η AVIN,
το man εταιρεία του ομίλου Motor
το ντιλ. Διατηρεί
+0,55%,
κοίνωσαν την έναρξη της
συνεργασίας τους στο δυναμικό τομέα των customer
analytics , με στόχο τη
OilΜΟΗ
ανα Στον έλεγχο της Blackstone περιέρχονται τα
ξενοδοχεία Louis Hotels που
στην Ελλάδα, ύστερα από συμφωνία στην
οποία φέρονται να
κανικός επενδυτικός κολοσσός με τον κυπρ ιακό όμιλο Louis .
βρίσκονται συνεχή αναβάθμιση της
Μοριοδοτούμενο
εχπαιδευτικό πρόγραμμα
στο Βρρίκος Ντυνάν
αγοραστικής εμπειρίας των
πελατν της AVIN
μελν του
πιστότητας AVIN Κερδίξω .
έχουν καταλήξει ο αμερικαι
προγράμματος
Η συνεργασία εντάσσεται
στο πλαίσιο της συνολικής
στρατηγικής της ΑVIN για
παροχή υψηλού επιπέδου
προϊόντων και υπηρεσιν,
στο πλαίσιο μιας ανθρωποκεντρικής φιλοσοφίας που
ανταποκρίνεται στις σύγχοονες ανάγκες των πελατν
ΕΕΡΝΟΣ
ΑΥΝΑΝ
iOsotal cenR
Με πτση έκλεισε
η Wall Street
στη Νέα Υόρχη.
της .
Η CEO της Client I Q, κα .
Αλεξάνδρα Χριστοπούλου
δήλωσε σχετικά: Είμαστε
ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη
συνεργασία μας με την
AVIN χαι
Ένα ολονληρωμένο, υψηλού επιπέδου, εκπαιδευτικό πρόγρ
αμμα, πιστοποιημένο και μοριοδοτούμενο από τον Πανελλή.
νιο Ιατρικό Σύλλογο ΠΙΣ ) , κτάρτισε και υλοποιείμε
δωοεάν συμμετοχή- για ακόμη μία χρονιά η Επιστημονική
Επιτροπή
τας πολύτιμα εφόδια σε ιατρούς, αλλά και σε κάθε απασχολούμενο
Στόχος του πολυθεματικού ευπαιδευτικού προγοάμματος για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, το στοίο ξεινά στις 3 Οκπω
βρίου 2019 και ολοηληρνεται στις 18 Ιουνίου 2020, είναι η
πολυεπίτεδη ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στη
σύγχρονη Ιατρική τόσο των νέων όσο και των παλαιοτέρων
μελν της ιατρικής κοινότητας , με γνμονα ότι η συνεχς
πληροφόρηση και επιμόρφωση αποτελεί μια αναγιαιότητα
στην εποχή μας.
του Βρρίκος Ντυνάν Ηospital Center, προσφέρον
Με πτση έκλεισε χθες Nasdaq
εταιρειν
Παρασευή το χρηματιστήρ- υψηλής τεχνολογίας μειθη
κε κατά 65,2 μονάδες (φτάνοντας
φιλοδοξούμε
στον τομέα της υγείας .
συνεισφέρουμε καταλυτικά ,
με την εκτεταμένη εμπειρία
μας στον τομέα των customer analytics, στην περαιτέρω ενδυνάμωση της σχέ
σης της εταιρείας με τους
πελάτες της , αυξάνοντας
παράλληλα την προστιθέ ιο της Wall Street στη Νέα
Υόρκη.
Μείον 159,72 μονάδες
0,8%)
8.117,67 μονάδες.
Ο δείκτης Standard & Poors
500, που είναι ενδεικτικός
της γενικής τάσης , έκλεισε
στις 2.992,07 μονάδες , με
φοντας πτόση 159,72 μονά- πτση 14,72 μονάδων (Dow Jones
ο βιομηχανικός δείκτης
Dow Jones έιλεισε στις
26.935,07 μονάδες , Ματαγρά
0,49%)
δων ( -0,59%) . Ο δείκτης
μενη αία για τον τελικό
καταναλωτή>.
Created by Universal Document Converter