Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

21oC, 15:00

24oC, 21:00

21oC - Υγρασία 68%-94% - Άνεμοι: ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 07:30 - Δύση ηλίου: 19:33

€0.80

ÊÜëëéïí ôïõ èåñáðåýåéí ôï ðñïëáìâÜíåéí

Δηλαδή τι; Η κατάρρευση της Τόμας Κουκ ήταν κεραυνός
εν αιθρία; Όχι βέβαια. Πλήθος τα δημοσιεύματα και οι αναλύσεις τα τελευταία χρόνια, προϊδέαζαν για αυτήν την εξαιρετικα μεγάλη πιθανότητα να συμβεί. Τότε πως γίνεται να δηλώνουν όλοι αιφνιδιασμένοι;
Στην πραγματικότητα, η στάση των επιχειρήσεων και της ελληνικής κυβέρνησης ερμηνεύεται περισσότερο με το ταπεραπέντο και τη νοοτροπία και λιγότερο από τα ψυχρά γεγονότα και τους αριθμούς. Ενώ δηλ. οι διακοπές κατά κανόνα προπληρώνονται από τους ενδιαφερόμενους, γιατί οι επιχειρήσεις φιλοξενίας ρισκάρουν με την πίστωση που δίνουν και μάλιστα σε τ.ο. που απειλούνται από την ίδια την κεφαλαιακή του συγκρότηση; 3>>>

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4969

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ÔìÞìá Áðïôïîßíùóçò óôï Ã.Í.Ê.
Èá äßíåé ôç äõíáôüôçôá
óå åîáñôçìÝíá -áðü
íáñêùôéêÝò ïõóßåò Þ áëêïüë- Üôïìá, íá êÜíïõí
åéóáãùãÞ óôï íïóïêïìåßï ãéá íá áðïôïîéíùèïýí
ΚΕΡΚΥΡΑ. Το πρώτο περιφερειακό νοσοκομείο σε ολόκληρη
την ελληνική επικράτεια που θα έχει τμήμα Αποτοξίνωσης θα γίνει
στις 30 Σεπτεμβρίου το Γενικό
Νοσοκομείο της Κέρκυρας.
Αυτό επιβεβαίωσε στην «Καθημερινή Ενημέρωση» ο διοικητής του
ιδρύματος, Φοίβος Κακαβίτσας
(σ.σ. έκανε και μια σχετική ανάρτηση στα social media) εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το
γεγονός.
Πρέπει να σημειωθεί ότι δύο ημέρες μετά θ’ ανοίξει ανάλογη πτέρυγα και στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων, η άτυπη... πρωτιά ωστόσο, έστω και για δύο 24ωρα ανήκει στο
νησί των Φαιάκων και το Γ.Ν.Κ.

Óå áðåñãéáêü êëïéü âñÝèçêå êáé ç ÊÝñêõñá

Οι κινητοποιήσεις αφορούσαν τον "αναπτυξιακό νόμο", τον οποίο ετοιμάζεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή η κυβέρνηση 9>>

Õðïëïãßæïõí ôéò æçìéÝò ãéá
ôïí êåñêõñáúêï ôïõñéóìü

4>>>

Ο ΟΛΚΕ τιμά τον Κερκυραίο
θαλασσοπόρο Πέτρο Κλουδά 13>>>

Σελίδα 3>>

ÔåôÜñôç 25 Óåðôåìâñßïõ

Crystal Serenity
09:00 - 18:00 - ÅðéâÜôåò: 1.080

Óôçí ôåëéêÞ åõèåßá ãéá ôïí 2ï Çìéìáñáèþíéï 16>>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα