Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοoτστeα
φισηΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
TTAE ος
navonovΑΟE omο
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
μ - ΤΕΤΑΤΗ Μ ΣΙΤEΒΟY D0
Τ.Maoe
Εoς μou mpo
Τμή0Mου uw po
wwww.olyγmpiobima.gr
ΔΑΚΑ Ο ΥΣΤΜΑΤΑ
ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΜΠΕΑΚED ΦΥΤΟΘΟΟΚΟ
ΣTTΟΥΤΟ
αEN CοΟ ΜA
ΠΕΡΒΑΛΛOΝ
Στο Λιτάχωρο
Τ θα πληρσουν
μισθωτοί συνταξιούχοι,
επαγγελματίες
οι υψηλές
θερμοκρασίες η αιτία
για ης καταστροφές
σε καπνοκαλλιέργειες
το 19ο Πανκλλήνο
Δασολογικό Συνέδρο
ΑΟ TΗΝ ΚΥΡ 29
ΣΕTΕΒΡοv
ΕΤΟΥΣ ΤΡΕ ΔΗΜΟΥ
π ΠΕRΑΣ
TΙ ΙΧΥΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
MB A ή E o
0180noήγo λημό h μ
ou0n ν mμ
aην φen οκ ην eoi u
no β0οοςΟιpάςu
Elu δάnpοv οpo nαpίας
όnς m δ υ
Mάστός tuάgως
n α lρ μμα nτeοτα
πόo Mνasο ό d σύo
ηοοκή ήρηης aγμςπηgς on
αppς που αογpάpηαν στν
καpηου κoούο μόις κo
ms nepας oo aο οaαυ έ υά
ασο Δήο Κpnς- μο nδνοςκορού, ovo ααtioή
προonπο aσεμίκηα α
ΟΛΙΚΟ
AΠO ΤΟΜT ΑΛΕ ΕΡνα
Συγκέντρωση
διαμαρτυρίας χθες
στην πλατεία
ΑΞONΟTΣΗ
Ελαυθερίας
Δεν βλίπουν
δημοσιονομικό
κενό για τ 2019
ΟΥΤΕ οE ΣΜΟΙ
ΠΑΤΟ ΑΤΥΞΑΝΟ
NΟΟΣΧΕ
ΟΛΥΜΑ EΝ ΔΙΟ
Περισσότεροι από 1.200 μαθητές
από όλο τον κόσμο συμμετέχουν φέτος
brpovo ς μμ ή
Φανρn ομe neάρωη ουμpnpo
οςoς Βor υ δημμό
ΠΑ ΠΡΟΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΜΠΟΙο τΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
όναΟΡΑ
Σrpμόνα ppκά ο Mη α
Enpnwoμw κυavmή0v ou
Tteio ης άκμαΝΤνς 00όνΗΚ
tooν μ p poούγγη oο ατuaγa
Μπn ontnτν 0 ή
αpta 4oς τpος δorp
&ηκαν-0 0Ν
Ο ςμα) pυν oalεγν α
wpολής w oμον μ y oven
0a din ν mw pm
ra onoε χμνη χoά ό σ sς0
p δ , u
pa Γpομ
Δράον ς uoκ κ
Σunpn Αpiu Aμος Μaής
ADrpoμo, pov μανόμpαηοu
Υμο s tρω ο
vΑamυ Υ nn u
wAaυ Yupa Tpύ o
uYupplω ς Mμnς
Διοηωές οερoος
πpομκβav eDrp4 oτν "dn
kιgaς, μαφαηή m dή σην
nα κοα Σην μ npά
ήονη ΑAw οστν omμη u
nwE uπρημοκάpον onω
ποpoδ ας σο p
οφρ υκ cύημας ΑΑΕ
nepas με pa
φυa ακoτoε ς ηAΕ on
go p ομο
Παρατείνεται ως 31 Δεκεμβρίου
η προθεσμία
ΠΑ ΤΟ ΑΠΡΟΤΚΟ ΤΙΜΟΟΠΟ ΤΗΣ ΔΕΗ
Eεngpάoη -npηφa nκ oμ ανπon αdeην μο ν δταη oο pα Δ φομά η pνη ema
πoop oυ Υpplu A ης Τρο
( ) u mpaύ Πp ς brep
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ
Πουλιος
ΤΕΡΠΟΣ
ΕΠΣΤΟΝΗ ΤΟΥ
ΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΡΗΣ
ΤΕλος Το
τσιγάρο στο
Δημαρχείο και
στα δημοτικά
κτίρια
ΗΕΛL ΗSΤΑΤΕ
amιαnΠΕREEτn 3τιήmΗΓ
ττΝ ΠΕΡΜT
nαλουναι αυγάνυμα διαμερσyoτα
συην Aε-τρουομο Πo nο Sin
ως 60τμεοντά στην θaίσασα.
Εnαyrλματικά ακίνη τα κnι
συκόπεδα εντός ακεδίου και εντός
έστην δευτοκαροά κυαλάκα
Aίτοgυρου.
Aθpumonκν Σnouδν
ΑΕΣΗ Ε9ΡΜΟΗ ΤΟΥ
ΑΝΤΚΑΝΣΤΙΜΟΥ
MΟΜΟΥ
Την η ήη ή
nwpν u ό
νόμου peήγμα ο ήος
Κατprς κoς Kοuες μ
Τpοoή n υ η
oήp a ouς τuς
εραμoς ο Δn .
θεnκν Σnουδν
Οκονομίος &nnpopopnς
ΕΕ ΗΕ
Α2152031 110. : ο7 70191350
wwwloι ρας αη toutoμ ferρον η.
Τ μ 300 ργε .
nds π ια πς ταιάαcr
ΚΕΝΤΡΟ Ξ
ΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
Εγγραφές
καθημερινά
N. ΜΑΡΑ
Έναρδη
μμθημάτων
1 Οκτυβρίου
ΤΜΗΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ 1
ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
Olevalldy
eετιν
Ε C ΣΡΤΟ 4Υν