Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: 1.&E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.604 .Τμή 0,60 EΤετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019
Γραφεία o. Ταβέλλα 11- 1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3. Τηλ. Κέντρο 2651025.677, 3.791-Fax 26510 30.350 http:/ww.proinosiogos.gr [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Αναιμικές οι χθεσινές συγκεντρσεις για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο
ΗΑΤΡTΑ ΤΟΧΟ ΕΚΕ ΠΗΚΕΕΚ!
Οlη απδροη αίνοn αμά Μβησημ αηία δυμα μας μν
πυά iυχρ στυανδκαλοτό νο Ση τu ΣΡ. προτίριδες
τίμιστα σιλμίμα επατης κογματό καπλυμα
Μακριά κι αγατημένον Εργατικό Κέντρο και ΑΔΕΔΥ στα Γιάννενα..
Με καταγίδες, ανέμους και χαλιάδες κεραυνούς!
Το Φθινόπωρο με το ..
μας έδειξε τα κδόντια του
, καλημέρα
ιστον
Στην κορυφή ο Νομός Ιωαννίνων σε ύψος βροχής . Πλημμύρισαν
αίθουσες σχολείων στην πόλη Καλοκαιράκη μέχρι και τη Δευτέρα
. Με καταηιδες , ανέpους
και με τη. ουνοδεία χιλιάδων
κεραυνν έκανε χθες τα ξημ
ρωματα την επίσημη είσοδό Του
Το Φθηνόπωρο στην Ήπειρo
υπ AΠEto M
ΣΥΚΟΝΟΣ ΟΡΟΥΣ
ΙKE ΣΧΕΣΕΤ
-ΟΥΙ ΣΤΕ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
newst
Μέγρι Τις 9 Το πρωί νομός
laαννίνω σύμφωνα με τα στοχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου
Αθηνν- Eίχε δεχθεί τα μηαλύτε ρα ύψη βροχής στην Ελλάδα , με
τη Ζτοα να κατακτά την πρωτιd
με 82 χιλιοστά και να ακολουθούν
. ΜΟυς δυομισι μηνες εχ η
σημερνή Κβέρνηση Του Κυριά .
κου Μητσοτάκη
στην εξουσία όμως οι συνδικ λιστές εμφανίζονται αποφσσισμένο να μην εδείξουν καμία ανοχή απίνοντί της
ούτε να της δσουν ην παρσμκρή
περίοδο χάρπος, με
αor λεσμα να βρεθείχεις ριστερά ο μέχρι πρότνος Υπουρ γός Οικονομίας Ευκλ Τoaκαλτος
στο συλλαλητήριο της Αθήνας. Δπλα στημότυπο από το συλλαληΤήριο τοω Ε στ ιάννενα . .
αντιμέτωπη
ΡΕΠΟΡΤΑΖΙ μεην πp.
τη πανελαδική κινητο
ποίηση τηΚ θηπίας της.
Το γεγονός αυτό δεν είναι
πιχαίο Με το νέο πονο.
σαν Τον καθαριστ pου ωaντν άρχφρεατίων
Από τον Έντι Ράμα στον Κ Μητσοτάκη . .
Νέες υποσχέσεις για συνεργασία
της Αλβανίας με την Ελλάδα!
Μετά την καταγίδα συνεργεία
+11η σελ
ΕΛΜΕ: Δεν έχει ομαλοποιηθεί ακόμη η κατάσταση
Λείπουν 50 εκπαιδευτικοί αό
α Ασπράγελοι με 64 , το Τσεπέ
λοβο με 46, η Ελέούσα με 45.
Σύμφωνα με στοιχεία που δη
μσίευσε το metar gr στο κέντρο.
της πόλης Των Ιωανννων στο ού νολο ημέρας το όφος βpois aνήλθε στα 71,8 χλοστά , στα
Δερβίζανα στα 68 χιλιοστά, στο
: Τσεπέλοβο στα 46,8 -11ησε
Έυς τις 30Μοεβίυ
αδάλύσες συγιομδής
σαφυλιν για οwonoinn
σχολεία του Νομού Ιωαννίνων
Υ Προβληματισμός για mς μέρ τρα κινήσεις του E. Παιδείας
νΣήηση επίγετικν eεμάτων τν δ πρωθπουψγν ση Ν. Υόκη
* Νέες υποσχέσεις
πως θέλ να συντργο.
στεί με την Ελλάδα έδω.
σε ο Αλβανός Πρωθοπουργός στον Ελληνα οpόλογό του Κυράκο ΜηΤσοτάκη στη συνάντηση
που είχαν προχθές βρά
δυ στη Νέα Υόρκη στο
: περιθριο της Γενικής
. Συνέλεκσης rou OHE.
. Μπορεί να π
ρασαν δυο εβδομά δες από την έναρξη
Της νέας σχολικής
χρονιάς και ακόμη
δεν έχει ομαλοποη θεί η κατάσταση σε
όλα Τα σχολεία , κο θς εντοπίζοντα ε λείψεις σε εκπαιδευΠκούς και οι μαθητές ακόμα και
σήμερα δν έχουν μπει σε πλήρες
πρόγραμμα.
Το καμπανά κρούε η ΕΛΜΕ
Παρουσιάζονται σήμερα στα Γάννενα
Εργαλείαν για επιχειρήσεις
με κοινωνικό πρόσημο!
Σύμφωνα με την άτυπη ενημέ
pωση που έγιντ , ο Κupάκος Μητσοτάκης ίδωσε έμφαση
Εκδήλωση αό το Διεθνές Κίντρο για mη Βισιμη Ανάπτυξη
Με σπόφαση Του ακρίτα ιεράρχη Ανδρέσ
Νέος ηγούμενος στην ιστορι pooςo Πoπής Κολός
Μονή Μολυβδοσκεπάστου
. Διάφορα χρηματοδοτικά εργαλείσυ , όπως επιδοrήσεις , Τραπεζκά
προϊόντα, κλ.π. χουν σήμερα στη
διάθεσή Τους όσο α ποφασίζουν να α.
σχοληθούν με Την .
mχειρηματικότητα η
οποία διαθέτει κονωνικό πρόσημο .
Ωστόσο , απαιτείται ενημέρωση
για να Τ ανακαλύψουν προκειμέ.
νου να στηριχθούν αποτελεσματκά ειδικά στα πρτα τους βήματα
που είναικαι τα πιο κρίσιμα .
. Αυτή ακριβς την ενημέρωση Βα
λάβουν όσοι παρακολουθήσουν Την
επλήλωση παρουσίοσης Των εναλ
Αακτικν πην χρη- -11η σελ.
Νέα Διοίκηση
απέκτησε το ΠΕΑΚΙ
ΓΝΩΜΗ
Ανλλαβε ο. Αρσένιος Μάιπας από το Λίστρατο Κόντσας
Η οδιαφάνεια στην
τουριστική προβολ pooΚονσης
. 0 αρχιμανδρέ
ης Αρσένος Μάnnoς
ορίστηκε από το Μη. Νέα Διο | κηση απέκτησε
| από χθες το n | νηπειρωτικό
| Εθνικό Αθλητ| κό Κέντρo lωav .
| νίνων ( ΠΕΑΚ) .
| καθς δημοσ
| εύτκε στο ΦΕΚ η απόφοση
| Του Υφuπουργο
Ανδράα νέος ηγούμε .
νος της στορικής και
ακρικής Μονής Π ναγίας Μολυβδοσκε.
πόστου στα ελληνο αλβανικά σύνορα.
'Πρόσφατα κομήθη
ΚΕοηγούμενος της Μoνής αείμνηστος π. Θεόδωρος Διμάντης nou γα 31ολό - nmλ.
> Του ΚΟΣΙΑ Δ. ΚΛΙΣΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
Ο0αν είχε έλθει στα Γιάνννα
πριv σπό ημέρες, ο Υπουργός
Τουρισμούκ Χάρης Θεοχάρης .
είπε κάτι πολύ συστό, θα γίνει
ένα περιφερεακό όργανο που θα
δισχειρίζεται, θα σχεδιάζει και θα
υλοποιεί τα προγράμματα Τουp στικής προβολής , 11η σελ
- 12η σελ
Του Γ. ΠΑΝΝΑΚΗ
>Πn. 7
. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΓΝΩΜΕΣ
Μετά τις αρνητικές εξελίξεις για τατηλεοπικά..
Στον καέραν και πάλι
η πρεμιέρατης Super league2
Διαπιστσεις...
Παραλειπόμενα από τιν επίσκε ψη
του ΚΚ Μητσοτάκη στα Γιάννινα. .
Προοπτικές ένταξης χωρν
των Λυτ. Βαλκανίων στην Ε.Ε!
ήμερα οι αποφόσεις από το έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο
> Γράpeι ο ΣΙΥΡΟΣ ΕΡΤΟΛΒΟΣ
Φλάλογος-Σγραφίας
> ράφeι οΠΩΡΓΟΣ ΚΟΡΕΖΗΣ.
00 πρόεδρος της Αλβανίας lir Meta κατέθεσε
στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για Τις πολιτ.
κές του πράξεις και Την απόφασή του να ακυρσει
Τς Τοπικές εκλογές του Ιουνίου 2019. Το κυβερνν
σοσιαλιστικό κόμμα επιδικει την απομάκρυνση
του Meta από τη προεδρία . Η Αλβανία περιήλθε σε
πολιτικό και συνταγματικό χάος, και η κατάσταση συτή επηρέασε
σημαντικά την ευρωπαϊκή της προοπτική. Η πολτική αστάθεια, η
διαφθορά , το οργανωμένο έγκλημα και οι δεσμοί του με τους πολιτ
| κούς συνέτειναν στε η Ευρωπαϊκή Ενωση να αναβάλα 4ησελ
. Μπορεί να, ανακονθηκε Το mpo
γραμμα τηκ πρεμέρας και όλα να έδειχναν
ό πρωτάθλημα της Super League θα ξεκ.
νούσε Το πpοσεχές Σαββατοκύριακο , ω στόσο κάπι iroo μόνο σίγοupo δεν είναι
pετά nς Xτεσνές εξελίξεις στα mλεοπικά.
Η διοίκηση της ΕΡΤ ενημέρωσε Τις ομα δες Της Super League 2 ότι το αούρεμαν
στο νέο τηλεσπτκό συμβάλαο θα φτάνει στο
60% παρά την πεποίθηση ότ θα έρχνε το
ποσοστό της μίωσης στο 45% . Η αpχκή
πρόταση που είχε γνει για να
Ο Απ' την ελληνική αρχαιότητα μας έρχεται η έν.
νοια της Δημοκρατίας . Τα κύρια γνωρίσματα μιας
γνήσιος Δημοκρατίας τα προσδιoρίζει ο Αριστοτέ.
λης στην Αθηναίων Πολτείο , με τούτες Τις λέ ξεις: Απόντων ουτός εουτόν κύρον πεποίηκεν ο
δήμος και nόντα διοικείται ψηφίσμασι και δικοστηρίοις. εν οις ο δή
μος εστήν ο κρατν
Aπό Τότε όμως τα πράγματα άλλαξαν . Η δημουργία Των Κρατν
με τη μορφή mou τα γνωρίζουμε σήμερα, είχε ως απo SL2
11η σελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα