Previous

Πρωτοσέλιδο Ηπειρωτικός Αγών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
www.agon.gr
HΗΡΟΙΚΟΣ ΑΙΩΝ
ΚαθημερΜή Εφημερίδα τns HΗπεiρου-Ιδρυms Eue Tzάλλαs-Eos 930- ρ. Φιλλου 24652-etiρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019-060θ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
Με την Κινητή
Βιβλιοθήκη και φέτος
ΚΕκόνες της Ελλάδος
του Fred Bossonnas
Σε αναμμένα κάρβουνα
πακτες και προπονπτής
ΣΕΛΙΔΑ 8
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΣΕΛΙΔΑ 2
Οδικά έργα Προς
συμβασιοποίηση
Σαφείς προθέσεις για τη στάση τους στο θέμα της σύναψης δημόσιας σύμβασης για αποκομιδή
απορριμμάτων έδειξαν δημοτική αρχή και συνδικαλιστές στη χθεσινή συνεδρίαση
ΕΚΑΝΑΝ ΖΕΣΤΑΜΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ
Οοληρθηκαν οιδαγωνιστικές δε
αδικοσές και ενς των προσκν
ηpερν υπογρόφονταιοι συμβότεις
με ωυς ανοδόκους Πένε οδικν έργυν, με τ onoυ onοκοθίστανταιζη.
μές και βελτινειαι ο επαρχιοκό
αδικό δίκτυο.
ΣΕΛΙΔΑ 5
aΔεθα περάσειν
Monρτη σπότηση στο νέο ανα
nuξοκό noλυνομοσέδιο της υβenmς onotλεσον οι συγκεντρσες
oopές, nου προγμοωηοrίθηκανχθες σε όλη η χρο στο ηλaίσn
24ωpης ποελαδικής σπεργας.
ΣΕΛΙΔΑ 4
Προσχηματικό
χορακτήρισε
εμμέσως Πλην
σαφς ο δήμαρχος
Ιωαννίνων το ατηα
μη Πραγματοπο ησης
συγεδρίασης σε
ημέρα απεργίας
ωστόσο το
έκανε αποδεκτό.
Ξεκαθάρισε όμως
Πως το δημοτικό
συμβούλιο είναι
αυτό Που Παίρνει τις
απoφάσεις
Κάλυψη κενν
εδ και τρα
Νοyiουνάμεσο οι μόνματ διαρ μοί
στην είδική ογωγή, με βέσ ων ηροtnοaoγσμό του 2019, και στη γενική
και κνική εκηaίδευση ζητά η Ένω
om Λεπουργν Μέσης Εκπαδευσης
Lωανίων, με απόφοση της γενκής
της συνέλευση .
ΣΕΛΙΔΑ
Νέες συλλήψες
για κάνναβη
στην πλατεία Μαβίλη
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΣΕΑΙΔΑ 3
Αθλητισμός
ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΤΑ ΠΡ0ΒΛΗΜΑΤΑΟ ΔΗΜΟΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ 2
Πλημμύρισαν αίθουσες
στα σχολεία της ΖΠΑ
Στον αέρα
Πρωτάθλημα,
ΣΕΛΙΔΑ 12
pκετά προβλήματο, που στην ηλεονάτιτό τους οντμτωπίστι καν άμεα.
Προκάλεσε η ένοη βροχoητm ης χ8εσίής νύχιας εν σε ορσμένες
Προχές σημειθηκαν και καλαζοπτσεης Ο νομάς ωoίων θέδηκ
διαίερο υψηλό πασά ερού, ωστό0ο, με εξοίρεσm κάποες καταπτσες
στο εαρκιοκό οδιό δίκυο, δεν παροτρήθηκαν διαίερα προβλήματο
στς εκτός λεκανοnείου nεριοχές Αντθετα, στην πάλη των ωσννων και
σικ γύρω περιοχές ηλημμύρισον δράμοι καθς η φρεότα βούλωσον
σπό φερτό υλικό και φύλλα Το σοβορότερο πρό βλημα Προέκuψε στα σ0
λιό συγκοότημα τς Ζωσμοίας α δογuγκής Ακαδημές, καθς πλμ.
μρσον και δελειούρησο χθες ρες αθουσες του Βου Δηματικού Σκολείου και μία του 4ou Aυκεiu, εν μρότερης κλίμοκος Προλήμοτα κοπρόφηκον κοι σε άλα οχολεί όπως και στο δημαρχείο ωaνήκω
κΔρόμος της Νίκιο
γα 2 χρονιά
Εκτός ΕΣΠΑ
17 Προτάσεις
ΣΕΛΙΔΑ 13
Μικρές
Αγελίεs
ΕΤοικάσερε
Πωίδσεις
tdας!
Σημαντικά έργα δεν εντάχθη καν στο εnκεp
σοκό πρόγρομμο Hπεpος 201400, όπως
Προκύπτει σπό απάνηση του Περμερερχη
Hπtpou Αλέξανδρου Κοχρμόνη, σε ερτιση
nou κατέθεσε ο Περιφερεοκός σύμβουλος ς
nαράτεξης Ορζοντες Hπεφουs Σάκης Βέτσας
ΣΕΛΙΔΑ 3
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΕΟΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Επτροπή Διοίκησης με Π Κολόκα και αυτοδιοκητκούς
Καλέστεστο
ΣΕΛΙΔΑ 5
2651026300
ΝW wΕΝ