Next

Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ειρρΑΕΡ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ΓΕΝΠΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ
24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12554
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Ζημιές εκαT. στην Ελλάδα και 50.000 εγκλωβισμένοι τουρίστες
Thomas C0ok: Τριγμο και στην Ελλάδα
Το διπλό μήνυμα
Μητσοτάκη από
τη Νέα Υόρκη
Επιστροφή των θεσμν
στην Αθήνα
Θ ondor
Thomas Cook
et he The Cat G
Στην Αθήνα επέστρεψαν χθες οι εκπρόσωποι των θ .
σμν για την τίταρτη αξολόγηση της λληνικής οικονομί
ς με βοσικό θμα στην ατζέντα των συζητήσεων τον Προ υπολογισμό 2020.
Η κυβέρνηση θοωρεi ότ μποραί να επιτύχει ρυθμό ανά
πυξης 3%, πάρα το δυσμενές διεθνές περιβάλλον και να
πετύχει σύξηση εσόδων, πάρα Τις φοροαπαλλαγές, ύψους
123 δισ. ευρ που ανακοίνωσε ο Κυράκος Μητσοτάκης
στη ΔΕΘ
Από την πλευρά τους ο δανειστές διατηρούν επιφυλά
ξως καθς μέλημά τους είναι να δουν Τις επιπτσεις από
την πορεία της ρύθμισης των 120 δόστν .
Τα υπόλοπα θέματα που περιλαμβάνονται στην ατζ .
ντα είναι: ΣΣχέδιο μείωσης κόκινων δανείων , Ηλεκτρον
κοί Πλειστηριασμοί , Αποπληρωμή ληξπρόθεσμων , ίδιω .
Τικοποιήσεις και Ενεργοακά.
Thomas Cook
Ι να διπλό μήνυμα θα
, εxπέμψει ο πρωθυ ' πουργός , μέσα από τις
δημόσιες παρεμβάσεις
και τις κατιδίαν συζητήσεις
που θα έχει κατά την παραμονή του στη Νέα Υόοχη
Ξεχορζουν φυικ ,
ντεβού που θα έχει με τον
Ντόναλντ Τραμπ, καθς χ
εxείνο με τον Ταγία Ερντο γάν . Ο κ. Μητσοτάκης θα κα
ταστήσει σαφές ότι ου απει .
λές της Τουpκίας επιστρ
φονται , ς απαράδεχτες από
την χρα μας και πως οι κα .
λές σχέσεις είναι προς όφελος
και των δύο λαν .
Ακόμη , ο ίδιος θα καταστή .
σει σαφές ότι η Αθήνα στη .
νησυχία δημιουργείται στην ελληνική τουριστική βιομηχανία με
τη χρεοκοπία της Thomas Cook . Για βόμβαν μιλούν οι ταξιδιωτικοί πράκτορες της Κρήτης αναφορικά με την πτχευση του ταξι
Φορο - κίνητρα για
αντικατάσταση αυτοκινήτων
διωτικού πρακτορείου Thomas Cook . Ο υπουργός Τουρισμού , Χάρης Θεοχάρης εκτιμά ότι στην χρα μας βρίσκονται περίπου 50.000
εγκλωβισμένοι ταξιδιτες Οι 20.000 υπολογίζεται ότι βρίσκονται
στην Κρήτη.
Οι ελληνικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μετρούν τις ζημιές που
προκάλεσε η χρεοκοπία του Διεθνούς Οργανωτή Ταξιδίων (Τor
Οporator ) Thomas Cook.
Από την Κρήτη, όπου το λίμα είναι πολύ βαρύ δεδομένου του όγκου
των ξενοδοχείων που συνεργάζονται με τον διεθνή Τour Operator, o
πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης
κάνει λόγο για τεράστιο πλήγμα για τον τουρισμό του νησιού την
Φορολογικά κίνητρα για την αγορά εκοθαρν περιβαλ
λοντικά , αυτοκινήτων , ήγγελε ο υφυπουργός Οικονομι
κν, αρμόδος για την φορολογική πολτκή και τη δημό
σια περιουσία, Απόστολος Βεσυρόπουλος
Όπως εήγησε, θα δοΒούν κίνητρα για να αντικατασταθούν τα παλαιάς τεχνολογίας αυτοκίνητα, ακόμα και εταιρ .
κάοχήματα , με μεωμένα τέλη ταξνόμησης μευμένα τέλη
κυκλοφορίας και μεωμένους φόρους χρήσης
Όπως διευκρίνισε αποραίτητη προύπόθεση για να εφα .
μοστούν οι φοροαπαλλαγίς είναι το vέ, προς αγορά, αυ τοκίνητο να ακπέμπαι μηδενικούς ρύπους,
ρίζει απολντα την Λευκωσία
στη διαχείριση των πλουτο παραγωγικν πηγν στην κυ
πριακή ΛΟΖ. Ειδικό χεφάλαιο
θα αποτελέσει το προσφυικό.
εφετεινή περίοδο και υπολόγισε ότι τα χρήματα τα οποία θα χαθούν
για όλο το νησί είναι μεταξύ 80 και 100 εκατομμυρίων.
Τουρισμός: Αύξηση.
εισρπάξεων 11,19%
Ελλάδα-ΗΠΑ: Συμφωνία.
για Τις βάσεις
Metron: Προβάδισμα 16.5%
για τη ΝΔ
Οναπραγματεύσεις Λθήνας και Ονάσιγκτον για τη
νία συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας ,
HΠΑ βρίσκεται προ των πυλν , αναφέρει στην "Καθημε .
ανή+ ο υπουργής Εθνικής Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπου
λος . Η αμεριχανική στρατιωτική παρουσία στη Σοδα ,
στην Αλεξανδοούπολη , στην Κεντρχή Ελλάδα και η συ νεργασία στον τομέα των UAV αποτελούν ορισμένα από
τα βασικά σημεία της υπό συζήτηση συμφωνίας.
Τοχυρό προβάδισμα 16,5% της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΖΑ
Leτην πρόθεση ψήφου καταγράgeι η δημοσκόπηση που
διενήρησε η Metron Analysis για την εφημερίδα ατο Βή .
μα της Κυριακής. Η Ν.Δσυεντρνει 39,5% , ο ΣΥΡΙΖΑ
23%, το Κίνημα Αλλαγής 6,1%, το ΚΚΕ 5.3% το ΜΕPA25
3,6% χαι η Ελληνιχή Λύση 3,3%.Η Χρυσηή Αυγή 15% και
Γλεύνασμα 3398 εκαt. εμφάνισε το ταξιδιωτικό
| ισοζύγο τον Ιούλιο , έναντι πλεονάσματος 3.099
. exατ. τον αντίστοιχο μήνα τον 2019. Ειδικότερα ,
σύμφωνα με τα προοονά στοιχεία , αύξηση κατά 11,1%
κατέγραναν τον Ιotλιο του 2019 οι ταξιδιωτικές εισπρ
ξεις , οι οποίες διαμοοφθηκαν στα 3.645 εκατ . εuρ ,
έναντι 3.230 εκατ. εup τον αντίστοιχο μήνα του 2018
στο 74% η αδιευχρίνιστη νήpος .