Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
,Τύπος Χαλκιδικής
αΑΡΚΗ
ΧΑΑΚΙΟΙΚΗ
Αnpu0.
KPATA
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜEΡΙΔΑΤΗΣ ΧΑΔΚΙΔΙΚΗΣ
ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 24ο-AP. ΦΥΛΛΟΥ 5812 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Η.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
Ερτηση
της Κ. Μάλαμα
για τα κενά
στα σχολεία
της Χαλκιδικής
Στις 8 Οκτωβρίου
η Τριμερής
Ελλάδας
. Κύπρου
- Αιγύπτου
Παράταση
της ρύθμισης
οφειλν προς
στους Δήμους
<320 Διεθνές Φθινοπωρινό Φεστιβάλ Παραδοσιακν Χορν
Δήμου Κασσάνδρας 24 έως 27 Σεπτεμβρίου 2019
σε Χανιτη και Φούρκα
Ο Αμαζόνιος φλέγεται ακόμη
Ποιες είναι
οι ρες κοινής
ησυχίας
Έρευνα: Τι διαφορετικό
έχουν τα παιδιά που έχουν
γενηθεί με καισαρικη 12
-Ταλλάζει
από 1η Οκτωβρίου