Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Με ηρωίνη και όπλα Πιάστηκε | Ααμπρός ο εορτασμός
ονομαστηρίων
0,π Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Γ Εθνική Κατηγορία
3 στα 3 για τις λακωνικές
ομάδες στην
Σπάρτη > σελ. Τ
38χρονος στη
Mητροπολίτη Ευσταθίου > σελ 10
Πρεμιέρα > ααλ. 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 |Έτος 24 1 Αριθμός 5732| Τιμή φύλλου 0,50Τηλ: 2731081 253 Fax : 2731081250.e-mailinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Σημαντική ιατρική σύμπραξη Ελλάδας-Η ΠΑ
Ευρωπαϊκές
Ημέρες
Πολιτιστικής
Κληρονομιάς
στη Λακωνία
Από 27 έως 29/9
Έρευνα για το Αλτσχάιμερ
και στο βάθος Λακωνία
Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολτιστικής Κληρονομιάς έχει
καθιερωθεί να εορτάζονται σε
ολόκληpη
τα τελευταία τριήμερο του Σε Πτεμβρίου (27-29 ΣεπτεμΒρίου 2019 ) , με Βασικό στόχο
του εορτασμού την ευαισθητοΠοίηση του κοινού στην
Ευρπη, κατά
Προστασία και ΠροΒολή της
εθνικής και της καινής ευρω
Η προοπτική συμμετοχής του νομού στο ερευνητικό πρόγραμμα
Παϊκής Πολιτιστικής κληρονομιάς. Για τη διετία 2019-2020
το γενικό θέμα του εορτασμού
είναι Τέχνες και Ψυχαγωγία
Μία ελπιδοφόρα σύμπροξη θρπινης Ηλεκτροφυσιο- λο- καλούθηση ενός στρατηγικού ερευνητές από ο
για τους ασθενείς με άνοια γίας του Τμήματος Πληροφορι - σχεδίου μεταφραστικής έρευ- Βιοπληροφορικής και Ανθρ
ανακοίνωσαν το Κέντρο Αρι- κής του Ιονίου Πανεπιστημίου νας για την διαχείριση Της Πινης Ηλεκτροφυσιολογίας του
στείας Ιατρικής Ακριβείας (BiHELab).
(Precision Medicine Center for
Εxcellence in Alzheimer's Παγκόσμια ημέρα νόσου Αλ - λάδα. Έλληνες κμεταφραστές Lab) για να αντιμετωπίσουν.
Disease) για τη νόσο Αλισχάι- τσχάιμερ (21 Σεπτεμβρίου), τα
μερ (Alzheimer) του Πανεπ - δύο κέντρα ανακοίνωσαν
στημίου Johns Hopkins της τριετή συνεργασία με στόχο
Νέας Υόρκης και το
ριο Βιοπληροφορικής και Αν Εργαστήριο
- Αναζητντας
χρόνο και θα Πλαισινεται
από Ποικίλες εκδηλσει
ελεύθερο
νόσου Αλτσχάιμερ
σκετικν διαταραχν στην ΕλΤμήματος Πληροφορικής
Ιονίου Πανεπιστημίου (BiHE
και των
Ειδικότερα , με αφορμή την
από κοινού την κεπιδημία της
διάφορους αρχαιολογικούς
χρους και μουσεία. Τις ημέρες του εορτασμού (27- 29/9) .
η είσοδος
τους αρχαιολογικούς χρους
είναι ελεύθερη.
της έρευνας για την Αλτσχάιμερ από το Johns Hopkins των
ΗΠΑ εννουν την επιστημονόσου και των σχετικν διαταραχν στη χρα μας.
τον σχεδίασμό, την ανά πτυξη, γική τους γνση
την υλοποίηση και την Παρα- στηρίακή τους εμπειρία με
Εργαστήκαι την εργαστα μουσεία και
συνέχεια σελ . 9
Η Εφορεία Αρχαιστήτων Λaκωνίας συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστιδιορκής Κληρονομιάς με τη
γάνωση εκδηλσεων στον
αρχαιολογικά χρο του κάστρου Μονεμβασίας, στο αρχαιολογικό
μουσείο
Νεάπολης, στο αρχαίο θέατρο
Γυθείου και στην Σπάρτη,
κΒυζαντινή Υειτονιά>, στην
ενότητα οικοπέδων της οδού
Πληροφορική για παιδιά & ενηλίκους
Πρόγραμμα εκμάθησης
γραφής Braille
ΑΠοκτείστε Standard & Profciency Diploma in T Skills
. Διεκδικείστε καλύτερες θέσεις εργασίας
. Αυξήστε την παραγωγικότητά σας
. Με αναγνριση από το ΑΣΕΠ και το Ελληνικό Δημόσιο
Βασικές δεξιότητες Η |6 ενόηες Mindovs Word Ecel, Intenet Ροvepoint Aces
Τριακοσίων.
Προϋπόθεση κατηγοριοποίησης
στην Ειδική Αγωγή
συνέχεια σελ. 8
Κοινωνία και
κράτος
Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΥΡΩΝΕΤ
Παν . Κρομμύδας-Περ. Σταυράκος
Κλεομβρότου & Χαμαρέτου 117, Σπάρτη
27310 89230 6981777900
Του Παναγιτη Τζουνάκου
> σελ . 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα