Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
γρληνε μη
τ89-1989
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 24.09.2019
ΗΜEPΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596
Αρ Φύλλου: 6376
Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 23ο
ΑΘΗΝΑ
FAX:210-3304613
Πλέγμα καινοτομιν ψηφιοποίησης
Δεν κλείνει η ΔΟΥ Αχαρνν
Τα έργα που πρόκειται να κατασκευαστούν στο μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού-Αγίου Κοσμά
brίtω αιμηνο φιφν αόο Χάμηγαδόνη σο Εληνο
aπύνη συ Ελητκό
Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του Αντατου | Αύξηση στη δύναμη
του ελληνικού εμπορικού στόλου
Η Ελληνική Στατιστική
τις αιτήσεις ακύρωσης που είχαν συζητηθεί την |Αρχή (ΕΑΣΤΑΤ) αναχούνωσε τη Δύναμη του Ελληνι κού Εμπορικού Στόλου
(πλοία 100 Κ.Ο.. και άνω)
μήνα Ιούλιο 2019.
Αχυρωτικού Δικαστηρίου , πρόσφατα, με δύο
αποφάσεις της (1305 και 1306/2019 ) απέρρυψε
Τη Δεκεμβρίου 2018.
για τον
Η Ολομέλεια
δεύτερη φορά το πράσινο φως στην επένδυση
Ελληνικό Αττικής
Συμβουλίου της Επικρατείας άναψε για
Ειδικότερα:
Η Δύναμη του Ελληνικού
Εμπορικού Στόλου
μήνα Ιούλιο 2019, σε
και ειδικότερα για τα έργα
πρόκειται
μητροπολιτικό πάρκο Ελληνικού που
Νέο πρόγραμμα
Κοινοφελούς Εργασίας για
35.000 ανέργους
να κατασκευαστούν στο
σύγκοτην αντίστοιχη
Αγίου Κοσμά . Υπενθυμίζεται ότι η Ολομέλεια του Ανωτέτου
Ακυρωτικού Διχαστηρίου πρόσφατα με δύο αποφάσεις της
( 1305 και 1306/2019) απέρριμε τις αιτήσεις ακύρωσης που
είχαν συζητη θεί την 7η Δεκεμβρίου 2018.
Αύναμη του Ιουλίου 2018,
παρουσίασε αύξηση κατά
1,1% . Εν καμία μεταβολή
δεν σημειθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2018 προς το 2017.
Η Ολική Χωρητικότητα
του Ελληνικού Εμπορικού
Στόλου, από πλοία 100
ΚOX και άνω , παρουσίασε
μείωση κατά 0,4% τον
Ιούλιο 2019 σε σύγκρση με
την αντίστοιχη χωρητικότ με
0%. Βρούτσης επιστρέφει το
ασφαλιστικό στην εποχή των
ελλειμμάτων
Ιουλίου 2018.
Επίσης μείωση κατά 3,3%
σημειθηκε
αντίστοιχη σύγκριση του
έτους 2018 προς το 2017.
Σημεινεται
ελληνικός στόλος , με βάση
τα στοιχεία
μετράται
σωρευτικής χωρητικότητας
43,1 εκατ. ΚΟΧ, εν αποτελείται από 417 φορτηγά
πλοία , 509 δεξαμενόπλοια,
696 επιβατηγά πλοία και
260 σκάφη στην κατηγορία
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικν
Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του
Υπουργείου ολοκληρνουν τον
αναμορφωμένου υόκλου του Προγράμματος Απασχόλ ησης Κοιναpελούς Χαρακτήρα σε όλους τους Δήμους ,
Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας της
χρας, καθς και σε
υργείου Περιβάλλοντος
σης προστατευόμενων περιοχν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.
του νέου προγράμματος αφορούν στην αποχλειστική του
στόχευση σε αδύναμες ομάδες της αγοράς εργασίας , την
ολοκληρωμένη διάρθρωση και το θετικό αποτύπωμα στις
τοπικές κοινωνίες.
σχεδιασμό ενός νέου,
ΚΗ ΝΔ και Ο %.
προύπολογισμός
2019 προέ βλεπε
Βρούτσης
ελάχιστο χρόνο
και ο
οδηγούντο δημόσιο σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης και
πάλι πίσω στην εποχή των
ελλειμμάτων , σχολιάζει η
πρην υπου ργός Εργασίας
με αφορμή τις σχετικές ρήσουν τον προϋπολογισμό
εξελίξεις .
για το
ισχυρό πλεόνασμα . Ομως , η
νέα διοίκηση
η ηγεσία
Εργασίας <πέτυχαν , μέσα
μόλις 3 μήνες , να αναθεωσε
του ΕΦKA και
τριάντα επτά υπηρεσίες του ΥποΕνέργειας φορείς διαχείριτου Ιουλίου,
σε 1.882 πλοία
υπουργείου
βασικά nαινοτόμα στοιχεία
του ΕΦΚΑ προβλέποντας
έλλειμμα περίπου 50 εκατ.
ευρ για το 2019.
<Τόσο το 2017 όσο και το
2018 ο ΕΦΚΑ έκλεισε με
σημαντικό πλεόνασμα , εν
κλοιπά πλοία>.
Created by Universal Document Converter