Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Αδ. Γεωργιάδης: Σταθερότητα, ιδιοτικοποιήσεις αι ευέλικτη απασχόληση θα φέρουν ετενδύσεις
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων-Προμηθειν και
Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki1999Qgmal.con ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ:0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki [email protected]
ή Email: dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5566 Τρίτη 24.09.2019
ή Email: pan1983Qotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Τι συζήτησε
ο Χ. ΣταϊκούρΕΣΥ
>>> Τελ
>>> ελ.
Παράθυρο για αύξη ση δαπανν
στην υγεία αφήνει ο Β. Κικίλιας
Οκτβριω το νομοσχέδιο
για τον αγροτικό τομέα
ας με τους
φοροτεχνικούς
Μεταρβάσεις αυνήτων
Την δημιουργία ενός άρτα
επεξεργασμένου
χάρτη για τα θεσμιά ζητή
μετα του κλάδου και για την
διαμόρφωση ενός δικαιότερ
ου φορολογικού συστήματος,
ενταγμένου σε μια εθνική
ανοπτυξιακή στρατηγική , με
ενισχυμένο.
<οδικού
και κατοχυρωμ
ρόλο του Λογιστήνο τον
χορς επίσκεψη στην Εφορά
Φοροτεχνικού, συζήτησε
Δ.Σ. της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. με τον
Υπουργό Οικονομιχν χ.
Χρήστο Σταίκούρα.
Οι συναντήσεις αυτές εντάσσονται στην στρατηγική τη
ΠΟ.ΦΕΕ. να υλοποιηθεί
αμέσως μετά από τις εθνικές
εκλογές ένος απολογισμός
της κατάστασης , που κληροδότησαν στη χρα
επδυνα προγράμματα ποοσαρμογής και στο πλαίσιο
Χρ. Σακελλαρίδη:
Ομοσπονδία
Μτορεί και πρέπει να αυξηθείμερίδιο στη γερμανική αγορά
συνεχίζει την προγραμματι σμένη δράση επαφν , που
έχει προναγγείλει πριν τις
εκλογές , με τα αρμόδια παροωγιnά Υπουργεία.
Οπως αναφέρει η ομοσπονδία, ο διάλογος με τον Υπουργό Οκονομικν ήταν ειλι
pρινής , εποκοδομητικός,
πολύ καλό κλίμα . Ο Υπουργός αφιέρωσε στη συζήτ
ηση περισσότερο από μία
ρα όπου κατέγραμε αρχετά
από τα θέματα του
ματος της Π.Ο. Φ.Ε.Ε. και
υποσχέθηκε ότι θα ενημερσει τους καθ ύλην αρμόδιους Υπουργούς και τον
Διοικητή της ΑΑΔΕ.
Το ΔΣ. της ΠΟ.Φ.Ε.Ε.
παρέδωσε στον κ. Σταϊκούρα
τις προτάσεις της Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
για μία σειρά θεμάτων και
ανέπτυξε
διοίκησης της Ομοσπονδίας,
6σο και των Ενσεων της, να
λειτουργήσει ένας δίαυλος
επικοινωνίας, αφενός για τα
θεσμικά ζητήματα του κλάδου και αφετέρου για την
διαμόρφωση ενός δικαιότερο φορολογικού συστήματος,
ενταγμένου
αναπτυξιακή στρατηγική , με
ενισχυμένο και κατοχυρωμέ
οτεχνικού.
SLΗΠ α
Η6ΗμΟν ΕΣΤΗ
Η Ευρπη αντιμετωπίζει πολ
λαπλές προκλήσεις, όπως το
μεταναστευτικό , την κλιματική προτεραιότητες.
Oίση, την πιθανότητα επιβολής
εμπορικν δασμν
Brexit. Η Ευρπη πρέπει
βρει τρόπους
βηματισμό της , διασφαλίζοντας όλες τις προοπτκές να κάνουν
το ευρωπακό κεκτημένο . Τίτοτα δεν πρέπει να θεωρείται ξημερνει για τη χρα. Γ' αυτό
δεδομένο
συνεχής εγρήγορση . Και σε
αυτό θα βοηθήσει ο δημόσιος
διάλογος που έχει ανοίξει για το
μέλλον της Ευρπης. Αυτό υπογράμμισε η πρόεδρος
Πανελληνίου Συνδέσμου Εξα
γωγέων, Χριστίνα Σακελλαρίδη, γήs , την ελάφουνση της φοροΕυρωπαϊκό Συνέδρι
Διμερν Γερμανικν Επιμελπηρίων με θέμα Το Οραμα ιξης της εγχριας παραγωγής
της Ευρπης .
και τις επενδύσεις , πρέπει
αποτελέσουν τις κορυφαίες
Τ Ηn Η Η
η ΗΠΡΗ
Χοι ελληνικές εξαγωγές απέδε
ξαν ότι μπορούν
σπουδαία πράγματα κάτω από
αντίξοες συνθήκες και έχουν
πετύχουν
1Ε197
υπομνήνα.
ΕΠ ΙΗΗ
να ανοκτήσει τον
τη διαφορά στη νέα εποχή που
<Στόχος μας είναι να μεταβιβάζονται ακίνητα χωρίς να χρει άζεται αυτο πρόσωπη παρουσία στην Εφορία
αυτός περνά μέσα από την ψηφιοποίηση των
αλαίου των εφοριν , δηλνει . Οι επόμενες δράσεις.
στόχος
τμημάτων κεφ
και ο
υπάρξει ειδισυνεχισθούν
γίνονται
, χρειάζεται να
κή μέριμνα και να
τα θετικά βήματα
προς αυτή την κατεύθυνση από
τη νέα κυβέρνηση , όπως με την
στήριξη της εγχριας ποραγω
απαιτείται
Την αλλαγή
υργίας των ΔΟΥ, σε ό,τι έχει
σχέση με τις συναλλαγές τους με
τους πολίτες, προονήγγειλε από
το βήμα της Βουλής ο Υφυπο- φίας λειτουργίας των φορολοuργός Οικονομικν, Φoρολογι- γικν υπηρεσιν , ιδιαίτερα
κής Πολιτικής
Περιουσίας Ατόστολος Βεσue- πολίτη. Να εξαλειφθεί, δηλαδή,
όπουλος , απαντντας
ρη ερτηση .
στόχο, τόσο της
μοντέλου λειτοτου
capital controls, τη
Ο Υυπουργός Οικονομικν
τόνισε ότι στόχος της Κυβέρνησης είναι η αλλαγή της φιλοσολογίας , την προσέλκυση
δύσεων κ.λπ. Με τα μέτρα στήρ στο
επενσε
και Αημόσιας ό,τι έχει άμεση σχέση με τον
δημιουργούνται οι προϋποθέ
σεις για την ενίσχυση της εξω
στρέφειας
επιχειρήσεων και τη δημιουργία
νέων θέσεων καλά αμειβόμενης
εργασίας% είπε η . Σακελλα
η αναγκαιότητα παρουσίας
φορολογούμενου, στις εφορίες
σε επίκαι του
Σε ότι αφορά τη χρα μας , η
πρόεδρος είπε ότι η Ελλάδα
dρχισε, ήδη,
πορεία ανάπτυξης και, η εξω
στρέφεια , μαζί με τον τουρισμό ρίδη
ελληνικν
σε μια εθνική
μπαίνει σε μία
Λογιστή-Φoρνο το
Created by Universal Document Converter