Πρωτοσέλιδο Ελευθερία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
FreeDAY
Η Παράσταση " La nona" στην Καλαμάτα / Ιστορικό βιβλίο για Συνθήκη Σαπιέντζας
NotoSport
Τn. 2721021421, enait elefkimagmailcon
Αρ. ούλλου 12624 Τμή 1ε
ΕΛέΥΦ4PΙ |
Πρωτη θέση το Blue tinea
-στο Πανελλήνιο ΟRC
Εεκινά το Σάββατο n Α' τοπική
Τρίτn 24 Σεπτεμβρίου 2019
www.eleftheriaonline.gr
Προεκλογικά 900.000 ευρ σε συλλόγους και σωματεία
Αποκάλυψη Νίκα
για όργιο Τατούλη
Κατά ηερίπτωση
οι ουνεργοσίες
Μηουντρούκα
TENAA 9
Περίnou 900.000 cup διατέθηκαν με anoφάσεις ης nρo - Ενότητες . Το συνολικό ενταλματοηοnμέένο nooo ανέρχετα ,
οyouμενης nερφερoακής αρχής Πελοnοννήσου μέσα στο ειδικότερα , σε 895.801,98 ευρ χωρίς τς κρατήσεις-,
2019 , χρονιά διεξαγωγής των εκλογν , για την ενίσχυση όως npοκύπτε ano το στοικεία nou δημοσιοnoinσε χθες ο
εκδηλσεων ουλλόγuν και σωματείων σης 5 Περιφεραακές nεριφεpάpnς Πελοnοννήσου Παναγιτης Νίκος ,
ΣΕAΔA 1Α
ΜΕ 1.200 ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ
Αρθρο
Κάποιος
να τα ακούσει
φιστίκια με
καλή τμή
και να
ενδιαφερθεί
.Το συολίο θa npena να
ood touς μεθητς
nou oυμμτέχουν σ ουμές
υς δροεις και ότην Λtμα
να δ το σχολεία , δεν εν
νοούr να δοσ8onς.
οοΜyeς καθηmv κα
να νομίοε oυι ve το κο .
eήκον του. Το αxολεο και
οmδευτικοί θa ronεί
να onθήoουν κα να Βοr6nθούν anό δομές στήp
ξις noδν και tωνοιο
γενεν τους ,
Β85 0.
8-Tco ο
"Το κανόνω Thomas Cook
Χτύπησε και Μεσσηνία.
Αγωγός
ακαθάρτων βρόμισε
την nλaτεία
ΣΕΛΔΑ 2
Κτύησε
Πήγε να κάψει
τον γείτονα και
τη 10χρονη
κόρη του
συμμορία
διαρρηκτν
Η Καλογεροnoλou
εντεταλμένη
στον Τουρισμό
TXSA 12
EA 12
ΜΕΚAΙ
ΙΚΑΤΑΛΗΦΗ
ΚΑΘΕΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΕΓΗ
BPολά καταστημάτων
. Επισκευές ρολν
ΕΗλεκτροστατικές βαφές
καραζόπορτeς
Αυτοματισμοί
Αμμοβολές
Κατάληψn dίyων ων
στο4ο Λύκειο Καλαμάτας
14ο ru ΠΕ0. ΚooμάτΤinein AΡΙΟΧΟΡΤΜΕΣΣΗΝΙΑ
ΙΤ27210 53053, 6077-090571- F 27210 53053
wEw.neknulr Εm
ΣΕΑΙ 1Ο
Εκκληση για αίμα από το Νοσοκομείο Καλαμάτας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα