Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: L& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620- Αρ. φύλλου 17.603 . Τιμή 0,60 E. Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019
/ Γρaφeία Φ. Τοβέλλα 11 -1ΩΑΝΝΙΝA 453 33 Τηλ. Κέντρο 26510 25,677, 33.791-Fax: 26510 30.350 htp:/ww.proinosiogos.gre [email protected]@prcinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Όσο πιο ορεινά,τόσο μεγαλύτερες οι ανάγκες για θέρμανση στα νοικοκυρά..
ΤΟΥΡΟΝΗΤΡΟ ΡΓΗΙΑΙΩΕΠΑΟΙΑ
ΥΠΟΤΙΕ
Ο Αλλαγές στο καθεστς χορήγησής του για τη νέα vκα ΕΡάμα εμφανίζεται πεπεισμένος για την ελληγική στήριξα
χειμερινή περίο δο εξετάζει η Κυβέρνηση
Ο Σταθερήη ζήτηση για καυσόξυλα στην Ήπειρο
Αβέβαιο
ευρωπαϊκό
μέλλον της Αλβανίας!
. Φθνόπωρο και επίσημα a .
πό χθες καθς στις 1051 Το
πρω είχαμε την φθrνοmuρνή μ
σημερία στο Βόρειο ημισφαίριο
και από σήμερα η νύχτα oρχζι
να αποκτά μεγαλύπρη διάρκεια
από Την ημέρα
Η κεπίσημην είσοδος του Φθνοπpου , συνοδεύτηε και από έ
Οι διξεις και ο εχφοβισμός Των ΒHτερτον στην ετήσια Σύνοδο του ΟΑΣΕ στη Βαρσοβία. .
. Σγουρος ότι η ελληνική Κυβέρνηση θα στηρίξα Την έναρξη
Των ενταξακν διαπραγμαπύσε.
ων ης Αλβανίας με πην ΕΕ. εμφανίζεται ο Πρωθuπουργός Της
γΕπονικής χρας Ένπ Ράpa, αν
rα να ανοξει η
τόρτα της ΕΕ, η
Aβανία θα πpe
πι να κάνει πολΡΕΠΟΡΤΑΖ
λά βήματα ακόμη
(Aκαιοσύνη σε
βασμός ανθpωπ
νων δικαυομά
Των, καταπολέη
ση διαφθοράς
ναρκωτικά κα)
να μουντό- βροχερό καιρό ποu aναμένονταν στη δάρεια Της νοχτας να αποκτήσει έντονα χαρακτη
pιστικά Ακόμη και αν η θερμοκραoία τις επόμενες ημέρες διατηρηθεί
σε υψηλά επίτεδα , tν τούroις αυτό
δεν αποτελεί λόγο εφησυχασμού
για τη συντρατκή πλειοψηφία των
νοκοκυρν , που ήδη άρχισε να
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
και ο Κυράκος Μητσοτάκης έχει
στείλει ξεκάθαρο μήνupα ( πλευ .
Ταία φορά στη ΔΕΘ) όn δεν πρόκεται να συναινέσει, εdν εμπρά .
κτως δεν αρθούν ο διακρίσεις
που γίνονται σε βάρος ης toνκής ελληνικής μεονότητας
Αδικημένα είναι τα ορεινά χωριά από τον Τρόπο υπολογισμού του επδόμαπος θέρμανσης ανά νομό και όχ
αναλόγως υpομέτρου
αντλες Βερμότητας) , τα περισσότε ρα όμως εξακολουκάνει Τους υπολογισμούς του για
την θέρμανση.
Κεντρικό ζήτημα εξακολουθεί
να είναι η τιμή του πtτρελαίου θέpμανσης , η διάθεση του οποίου αρχζα σε τρες περίπου εβδομάδες
από σήμερα ( 15Οκτωβρίου). Μmopεi ένος μεγάλος αριθμός νακοκυρuν στην Ήπειρο και δικά στο
νουό Ιωσννίνων - να έχα στραpί
σε άλλες μορφές ενέργειος για θέρpμαναη (καυσόξυλα, υγpραέριο ή και
-11η σελ
Ο Αβανός Πρωθυπουργός σε συνάντηση του . Μητοοτάκη με τον
Τηλεοπτική εμφάνσή Του ερωτηθς ΕΡάμα , κατά την οποία ο Ελληνας
σχετκά, δήλωσε πεπεισμένος όn θα Πρωθuπουργός αναμένονταν να θe βρει κοινή γλοσα και κατανοηση με
τον Ελληνα ομόλογό του . Μάλιστα- στο περθρο της Γνικής Συνέλευσης του OHE σης
ΗΠΑ- tχεπρογραμματιστεί για χθες νότητας.
Να μπει φένο στην ανεξέλεγκτη βόσκηση
H επιδρομή αγελάδων βλάπει
σοβαρά τη σπάνια Δρακόλιμνη!
-Ση Βουλή έpς ο ξα ο .Αμηράς ητύτας η ίγημίρν
| Ερτηση Μ. Κεφάλα στη Βουλή
Μάμα ηορομεθορίυα δύθούν κα
ανς σμοατνπιού ταν Ιωνήνεη
σει γα μια ατόμη φορά ξικάθαρα όπη πορεία της Αλβανίας προς πην
ΕΕ είναι ταυτισμένη μευ σεβασμό
των δouμάτων της ελληνικής μειοΈχει ακόμη δρόμ .
Μπορά λοπόν ο Εντ Ράμα να
εpφαnζετα αστόδοξος για την ευρωπαίή πορεία της χρας του ,
στην Τραγματικότητα όμως η Αλβ να έχε αομη πολυ δρόρο να διανύσει μέχρς ότου κατοφέρε να πεσει την Ευρωπακή Ένωση ότι πλη poi όλες mς πρου
. Στη σελίδα 12
| ru p huy τη
mρη g Μs hu
. Μπορεί η πε
ρίpημη Δρακόλ
μνη στην ιύμφη να
έμεινε ανέγγιχτη επί αινες, όμως
στις μέρες μας κιν.
δυνεύει από έναν
εντελς αυτά .
μητο παράγοντα,
γεγονός που έχει
Με αpή του δόρατος το αναπτυξιακό σν
δρόμο βγαίνουν σήμερα
Σελ. 12
εργαζόμενοι,
ν Δυπορείες στα Γιάντνα . Ρήγιαν στην ατgγία ατό τα φορτοταξί
και συνδικάτα!
- 11η σελ.
Τόποι δημoυργίας από 64 καλλιτέχνες
Μία έκθεση για τα 30 χρόνια
της Πινακοθήκης Ε. Αβέρωφ
. Η πρτη πανελ λαδική απεργιακή κ
νητοποίηση στη θηεία της νέας Κυβέρνησης θαλάβει χρα
σήμερα , καθς Το aναπτυξιακό νομοσχέδιο που εκείνη φέρνει
στη Βουλή βρίσκει αντίθετες πολλές συν.
δικαλιστικές οργαν
σεις της χρας . Στα
Γιάννενα θα γίνουν ,
Πάνω από 2.000 οι εκλεγμένοι σύνεδροι
| κανοποίηση ση γαλάζα νεολαία για
Τη συμμετοχή στο συνέδριο της ΟΝΝΕΔ
θα την εγκαινιάσει ο Κ Τασούλας στις 19 Οκτωβρίου
Mia διπλή επεΤΕακή γιορτή έχει φ .
Τος Το ορενό Μέσο
βα. Αφενός η Ε. ν κοθήκη Αβέρωφ, αυmή
η ακυψέλη πολιτ
σμού που ίδρυσε ο ευ
πατρίδης της πολm
κής Ευάγγελος Αβέ
ρωp, συμπληρνα 30
χρόνια λειτουργίας
Αφετέρου, Το άλλο δη
ν θα διεξαχθεί από 4έως 60τωβρίου στην Αθήνα
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΟΝΝΕΔ
ως συνήθως, δύο συλλαλητήρια
από ΑΛΕΛΥ και Εργαπικό Κέντρ !
Στη σημερνή 24ωpη απεργία
καλεί Τους δημοσίυς υπαλλήλους
Το Μαμαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ
Ιωαννίνων , Το οποίο θα πραγματο- κείμενου 12ου Συνε - 11η στλ
NΙΚΟΥ ΓΙΩΤΙΤΣΑ
Liπέξες ται n Μί επδiματα
mfiuτα μίνn φoμί
. Εντυπωστακή είναι η δυναμική που καταγράφε η Οργάνω .
ση Νέων mης ΝΔ, ενόψει Του επ
μιούργημά rοu , Το φημισμένο ο
νοποείο Κατyn Αβέρωφ , γιop τάζει 60χρόνα ζωής, όσο δηλαδή
και η αναμπέλωση rων άγονων
πλαγιν της περιοχής
Ηδιπλή αυτή επέτεος Βα τμηθί
με μία μεγάλη έκθεση με Τπλο Τόποι δημουργίας, η
ποήσει συγκέντρω- 11η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
bσυμ ευφνος πμυας
aναnτι συ Λάνεια
σελ.2
Χλιάδες δρομείς στον 13ο Γύο ίνς
Τα Γιάννενα να επενδύσουν
Κρέμασε" οριστικά τα παπούτσια τουκαι ..
.Ντάσιος ανέλαβε τεχνικός
διευθυντής
και στον Αθλητικό Τουρισμό
-4η σελ.
στον ΠΑΣ Γιάννινα
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Ο νικηπές σε όλες ης διαδρομές του αγνα
Ο ΑΒΗΝ
Παρουσιόστημε χες η κέα φονέλα Τν Κιριοκή ορχζαο φωτάημα
Η Αωδνη ως ανεκτίμητος χρος
Πολιτισμού του τόπου μας! .
> pape ο ΓΩΡΙΟΣ Α. ΚΑΨΛΗΣ
Kaθηγητής- πp. Πρύτανης Πανεπ. uaνvίνυν
Εχοντας παρακολουθήσει, κατά την εφετνή
καλοκαιρινή περίοδο Ττις περισσότερες από Τις εκδηλσεις που διοργάνωσε ο Δήμος Δυδνης, στο
πλαίσιο του 3ου Διθνούς Φεστιβάλ Δωδνης , θα
ήθελα να εξόρω την ποιότητα Των εκδηλσεων ,
την αντιπροσωπευτικότητά τους , Την άρτια διοργάνωση και φιλοξενία στον χρο , με πρωτεργάτες τς αρχές και τους ανθρπους
του Δήμου Δωδνης , Είναι γεγονός όπ ειμαστε όλοι
.Ο Γιργος Ντάσιος είναι a .
πό χτες ο νέος τεχνικός διευθυντής του ΠΑΣ Γιάνννα ο αντικα:
Τα αποτελέσματα στο
Ερασιτεχνικό Πρωτάθλημα
Ος Το αθλητικό γεγονός ης χρονιάς για ην πόλη των ωαννίνων,.
moυ συμβάλλει τουτόχρονα στην rοριστική ανάδεξη Τς περιοχής
Βα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο 13ος Γύpoς Λίμνης mου
>ΕΙAΑ 7
rooτάτης rou Δημή , 11η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα