Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγαnd
τον τόπο του
npenei να ξέpeι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Ειorήτς Ελης-Lutnτς ΒA ΕRA tx ο4 0ύλαν 1μ 490 αιμό Ετολιροή Δ12 πεί 2
EΙΑ ΕΚΘΡΟ ΕΙΕΤΜΑ
να σοθρό σύ . τη μία υndproυν μαύρες στόκος είνα η εξομάλuν.
στημα καAeίτo τρύnες και nαρonλnna on και οι oλayές στον
να ανaλaβει ο Yίνοντα onaτάλες , anό τpόno npομηθν στο
Νοoοκομεία , εν ο δια.
γωνoμoί 00 Yνoνται μό.
Υnoupyό Υγείας
Βοoίnnς Κικίος στα οι την άλλη οι ασ0ενείς
δεν εξυηpετούντα.
κονομικά των δημοσίων Σύμφωνα με nnές νο Μεκτροηκ .
Νοoοκομείων nou αnό του Υnουργείου Υγείας ,
νχεα στη αε
ΟΤΕΜΡΟ ΚΑ Ο ΜΟ ΚESI
"ΜΕα gονφ nSal.
Αντ v κον "Κu 5
στν " aκ aw Αγε Λ 5-1"
Αντί για Προκαταρκτική και Φυλακή
στη Βουnn και το Κόκκινο Χαλί
Ενήλικοι στο Δωμάτιο
"Το Δόλο, το Ατιμο
"Adults In a Room!
Γρopeι ο Inupoς kίκερη
pwχταυτησελ.ο
Χιnούν αwνην Τιupo Nαkίς Δ tλου
Δύ Σέμωμίμ ωwθμακτακή
Προ των Πυλν
Η εφαρμογή
του αντικαπνιστικού νόμου
Προ των
πυλν η .
φαρμογή
κοστούκr τον nρnv Υnoupo
Daιδείος Κωνσταντίνο rappovnoυ
του αντικα
πνιστικού
και συνοό στην ηρnν κυρέρνη .
on ΣΥΡΖA έδωσε το υμpούno tης
Eκροτείος , κοθ η onoμέAιά
του txprvε ως αντιουντογμστές
κοι ντίετες στην Ευρnoκή Σύμ .
νόμου . Χθες
πραγματοno1ή 0ηκε
συνάντηση
προετοιμασίας ενόψει της nλή .
ρους εφαρμογής του στο Μέγαρο
Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη , με τη συμμετοχή του υπουργού Υγείας ,
Βασίλη Κικίλια . w τη σελ
poon Δκοωμότων του Ανορunου
οκ onoφoες του Υnouργού για tο
npoγpouατ onoudν του μαθn .
ματος των Οpnoευικν του Δnμοκοd . ruνοοίου κα Aυκεον.
νέχεστη σελ η