Previous

Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
ΣΕΛ, 19
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΝΑΚΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΔΙΟΜΗΔΟΥΣ
ΣΕA15
ΣΕ. 11
.ΦΑΡΜΑΚΟΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ
Η ΜΟΥΣΙΚΟΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΒΟΛΙΩΤΗ
ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΟΝΟΥΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΓΙΑ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΕΝΟΣ ΗΡΩΑ
Του αεροπόραυ Σπύpου Κοβατζή /)
nou έχασε τη ζωή του στον ελληνοΐταλικό πόλεμο
Ξεχρισε ανάμεαα
σε ηλήθας συμμετοχν
Δείχνουν ταanoτελέσματα
μεγάλης έρευνας
ESTAXΥΔΡΟΜΟΣ
ΣΕΛΔΕ
ΚΡΟΝΙΑ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1916-201ς
ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΕΡΙΟΥ 2019. +ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΡΟΣ a591554) .Αριθμ ουλου 4155 Intemet ittpw/wwwtagehsgr
KΔΙΚΟΣ 7509
ΒΟΛΟΣ -ΟΦΗ 1-0
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 500 ΕΥΡΩ ΣΕ ΦΟΥΡΝΑΡΗ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΚΟΨΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ
πλήρωσε ακριβά.. .
Κέρασε τη μητέρα του κουλούρι και το
ΙEA. 9
ΕΠΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5ETIA
Βαποράκιαν
Μεγάλη νίκη
στο ντεμπούτο
Τόρες
Ο Αργεντινός είκε τη λύση
υποδύονται τους μαθητές
ΣEA. 27
ΘΕOΝΗ ΦΥΣΙΚΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ
Οι υποθέσεις με χρήση ουσιν μέσα
σε σχολικούς χρους Εκτακτο σχολικό
συμβούλιο αύριο Δευτέρα στο σχολικό
συγκρότημα, όπου λιποθύμησε μαθητής
μετά τη χρήση ναρκωτικής ουσίας
κιακτο σολικό συμβούλιο συγκαλείται αύριο Δευτέρα στο σχοΝικό συγκρότημα του Γυμνοσίου- Γενικού Λυκείου του Βόλου .
- στο οnoίο μαθητής εντοηίστηκε σε ημλnόθuμn κατόστοση στις
τουαλέτες μετά από χρήση ναρκωτικν ουσιν nou φέρεται να nέρασε ενρα λεπουργίας του σχολείου εξωσχολικός. Το περιστατικό
nouσημειθηκε πν περοσμένη Δευτέρα και αποκάλυψε ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, έκει σημάνει νέο συναγερμό στη σκολική κονότητα όΝ μόνο
για τη μάστιγα των ναρκωτικν nouαπειλεί τα σκολεία.ΣΕΛ. 13
Γορτάζει 20 διεθνή
βραβεία Ποoτητας
Το 2016 ψηφίστηκε
ως το καλύτερο εμφαλωμένο
νερό nαγκoομίως A 12
TΙKAΣΚΗ
Σε ετοιμότητα
επί 24ωρης βάσης,
για να σσουν
ανθρπινες ζωές
ΝΑΤΑΛΙΑ ΒΑΛΑΜΟΥΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΡΑΓΜΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΚΟ
ΕΡΓΟ 13 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΣΤΟΝ "ΑΕΡΑ"
. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ
Κολυμπντας στη Νότια Κορέα
Στο Παγκόσμο πρωτά λημα κολύμβησης
βετεράνωνη Βολντισσα αθλήτρια Σ 30
Με επτυχία δεκάδες ενπλω
διακομιδές ασθενν
και τραυματιν κάθε χρόνο
Χωρίς περιβαλλοντική αδειοδότηση
Παρουσιάζει αστοχίες και φθορές Σε.10
. ΦΥΣΙΜΟ ΑΕΡΟ . 0ΕΡΜΑΝΣΗ
- ΥNΡΑΥΛΚΑ ΓΕΠΤΡΗΣΕΙΣΗΡΑΚΛΗΣ
ης , napd toν καταινομό nopuμάτων ελέμων των αρμόδιων
υπnpεν , anopάσεων των οδειοδοτούσων οpν κοι κρίσεων
των αρμοδίων δικοστηρίίων nou εnιβεBoνουν το ούνομο της
λεττουργίας tης και το 6βόσιμο και ψουδές των ισχυρσμν τους.
ΚΑΤΑΣΜΕΥΗ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΜΟΝΤΜ01 ΓNINΗ ΤΑΙΜΑ ΕΙΜΕΗΤΟΗ
ΕΠΙΣΚΕΥΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
#AΙAΣ ΑΕΟΝΙΑAL
ΟΙΛΕΤΑΙΡΙΑΣ 70- 1ΛΟΕ
ΤHA 24213 12152 ΚΙN 6972011265
Η ΑΓΕΤΗΡΑΚΝΙ ενεργaί πόνια σε αndλυτη συμμόρφωση με 1ους
νόμους και με oεθοσμό στους θεσμούς tης κρας Στο ηλαίοο συτό
n0oxωρό στην κατάθεση αγωγiς κατά όσων στχευμέν .
ΚΑΛΑΘΑΣ Ε.ΤΕ.Ε mail Kalathas. Iiymail.com
0 Ομλος ΗΡΑΚΛΗΣ έει σταθερά κοι αnoδεδεημένα ως
αδιαηραγμότευτη αρχή του η σύνομη λεπουργία του . Εφαρμόζα συστηματικό και υστερόθολα nροBoνουν σε δυσφημιστκές
στις 33 εγκατοστάσεις nου λεουργε σε 24 ηόλις στην Ελλάδο, ης
Βέληστες και πλέον οopολείς για τους εργοζόμενους τυς noλίες oοnσίa της στην τοmκή κουνωνία Enpuλόσσεται δε για τmν
και το nεριβάλλον nρακτικές νοpοθετημένες α ορωnoίκό και όσκηση κάθε πρόσφορου διoου μέσου για την ηροόσησή της.
cληνικό επiηεδo, εν napάληλα unόκααι oε ουστηρότσυο και
τοκτικότστο έλεγχο τήpησης οuτν .
δηλσες nou Βλάπτουν τmν cnoytματκή τuή φήμη και
repwa rΟΧΑΝΝΑ ΕΝΤΛΕΡ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΥ
Μεπαρουσία 108 ετν στην Ελλάδα, οΌμλας HΡΑΚΛΗΣ, λεπουργεί
υπεύθυνο ένανι των εργαφμένων , των τoπικν κονωνιν , του
nεpιβάλλοντος και της δημόσιας υγείος σε ηλήρη ενopμόνσn με mν
ευpωnoκή και εθnκή νομεθεσία Σε άλες τις Πεpιακές nοu
δραστηριοηοείται συμμετέκει διαχρονικά και με απόλυτη διοφάνεα
στο δημόσιο διάλογο με Βόση μόνο ειστμονκά τκμnριωμένα
οξonστα στουεί .
9εστ5Cμ
Τα τελευτοία δυο χρόνια στην nεριακή τοu Βάλου. η ΑΓΕΤΗΡΑΚΛΗΣ
υφίτστο η στακευμένη , ουστηματική και υστερόθουλη
Προσπόθεια σηaωσης mης φήμης της αnό συγκεκρμένα ότομα Τα
ότομα αυτά naponaovoύν tmν κονή γνμη διαδίδοντος
ονυπόστατους ισυρισμούς σακτικά με την ετοιρεία και τη λεπουργία
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΡΝΑΝΙΚΗE & ΑΙΤΑΙΚΗΣ ΦΙΑΟΛΟΠΑΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΕΤΗΜΟΥ ΠΚΡΑΤΕ ΑΥΣΤΡΙΑΣ
ETpoφές και πληροφppίες καθημερνά: 4-100 και 18:00-240
ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 79, Τ.Κ. 383 33 ΒΟΛΟΣ . Τηλ. & Fax: 24Δ10 72700

Τελευταία νέα από την εφημερίδα