Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παινίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1361 ΕΤΟΣ 31ο . ΤΗA.: 26510 22044
ΤIΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,80 ΕΥΡΩ e-mail: [email protected]
FΑX: 26510 79437
Προσωπική δέσμευση
πρωθυπουργού
ΣΗΤΟΝΑ ΘΑ ΛΥΘΑ ΤΟΠΡΟΑΝΗΜΑ
ΤΑΝ ΑΙΟΡΙΝΝΚΙΑΝ ΚΙΕ
|HΙΕΡΟ
ΘΗ Περιφέρεια Ηπείρου
δικαινεται για τον αγνα της
. Αλέκος Καχριμάνης:
<Μέρα χαράς η δέσμευση
του πρωθυπουργούν
Σελίδα 21
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Πρωτεργάτης ο Πρόεδρος
της Βουλής , Κστας Τασούλας
Καβασίλων.
Aμαράντου ο μόνες
πιγές που υπάρχουν
στα Γιάννενα
0 κόσμος τοχει τούμπανο0, ι εμείς . .
ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ
Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ
tμύπαη σημλή πς Ιμιήμας iαήοι
πτι ιν ληομον στηΝΙΚ
θα αταβαήμοθαί
οπματκής
Πρέτει να αποθαρρυνθείο εποικιαμός των λαθρομεταναστν
Στο "Ψυγείο" η απόφαση από το 2014 από τον ΣΥΡΙΖΑ
εεκυ Η απόφαση της Κυβέρνησης να επαναφέρε στο
προσκήνιο το ζήτημα της
ένταξης του Ζαγορίου
στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της
Ο κόσμος το 'χει τούμπανο χι εμείς χουφό
χαμάρι ότι αποτελούμε πύλη εισόδου της ισ λαμικής τρομοκρατίας στην Ευρπη . Η
εθνική μας ασφ λεια εξαρτάται
κυρίως από τον
παράγοντα τύχη" , επειδή οι
Αρχές του τόπου
με τη στάση τους
ενθαρούνουν τον εποιχισμό της Ελλάδας
από τους ισλαμιστές και με την πολιτική που
ασχείται διευκολύνεται η δράση των κυκλω μάτων διεθνούς τρομοχρατίας.
Το αμερικανικό δχτυο αναφέρει πως στην
περιοχή γύρω από την Ομόνοια η εγκλημα - λαίου , οι ελπίδες θα στραφούν
τική δράση έχει γνωστή δράση και οι συμμοτνυμαμς
ρτη Προτεραότητα γα
iw Περφέρεα Είον
Η ανάπτξη του Ιαμα.
τικού τουφισμού είνα.
το επόμενο στοoχημαν
που κυλείται να χερδ .
| σει η χρα μας . Πρόχειται για
ταχύτατα αναπτηοοό .
μενο κλάδο , που τον
| αξιοποιούν στο έπαχο
άλες χρες , όχι όμως
| στο βαθμό που πρέπει η
Ελλάδα . Ο Ιαματικός
τουρισμός , έχει το πρό .
σθετο Σνέχεκι στη σελ 17
Συνέχια στη οιλί 21
Αν δεν Ππέσουν οι τιμές:
Πρόβλημα η θέρμανση
μα τα ορεινά ης Ηπείρου!
Γράφει ο
|Φτης
Ζ. Πανταζής
Εάν δεν πέσει η τιμή του πετρε| Δικηγόρος
αποκλειστικά στο επίδομα θέ μανσης , το οποίο θα μπορέσει να
Συνέχεα στη σελίδα 23
ρίες των λαθρομεταναστν δίνουν και παίρνουνο. Σονόχιαι στη σελ.ω