Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
διοφνpουοοu.
Γ0 αγωnστ όμως μέτι 0ονάτου γp
| να εκφρόεsν
1Ν 4εύθερο,/
| την άπop
| 0ου.
ΠΡΩΙΝΗ
Σάββατο
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5354
Τιμή φύλ.: 0,50 6
Kαθημερινή εφημερίδα Κοζάνης
enTAr
Προστασία πρτης κατοικίας:
Τι προβλέπει
το νέο σχέδιο
Όλα τα κριτήρια για την επιδότηση δανείου
Σελίδα 12
Από το λιγνίτη
στο υδρογόνο
Αντικαπνιστικός νόμος
Εφαρμογή
Το σχέδιο για τη Δυτκή Μακεδονία που
Βα παρουσταστεί στις Βρυξέλλες
σης 9 Οκτωβρίου
Σελίδα 11
από τον Οκτβριο
VEεκάθαρη tonoθέτηση
από τον υπουργό Υγείas ,
Βασλη Κικλια
νΣτο νομοσχέδιο για την ανάπuξη
nou κατατθεται άμεσα
αι σχετικές ρυθμίσειs
νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
Π.Ε. Κοζάνης
Ενημέρωση για τα νέα δεδομένα
σχετικά με τον επιβλαβή οργανισμό
καραντίνας Xylella fastidioSa
Σελίδα 13
Α ΕΠΣ Κοζάνης & Γ Εθνική:
Το πρόγραμμα
της 1ης αγωνιστικής
Κοζάνη: Ενημε
ρωτική εκδήλωση με θέμα
"Η ΜΑΘΗΣΗ
Σελίδα 9
o ΟΣτ&c
ΑΠΟ ΨΕΙΣ
Σελίδα 24
οι Τράπεζες οι ξένοι
οίκο, το κλείσιμο
των short θέσεων
ΣΤΑΜΑΤΑ
ΠΟΤΕ "
Σημαντυκή άνοδος στο Χρηματιστήριο ερήμην των τρα|πεζν , δεν μπορεί να υπάρξε . Γ' αυτό και αοτελούν το
κλειδ των εξελίξεων στο ταμπλό .
Μια φορά πάντως , Τpοσδοκίες καλλιεργούνται και πάλι
|με αφορμή την προθηση του Προγράμματος ΑPS ( επ
| της ουσίας το σχέδιο του ΤΧΣ) και μένει να φανεί αν θα
υπάρξει αντανάκλαση στις τιμές των μετοχν του κλάΙ δου στο χρηματιστηριακό ταμπλό , όπως τουλάχιστον
ευελπιστούν επενδυτικοί κύκλοι , αναλυτές και παράγον.
| τες της αγοράς. Η αν θα έχουμε πάλι rpοoδοκίες
Δευτέρα, 23/9
Το Κέντρο Κοινότητας
Δήμου Κοζάνης και το Σχο λείο Δεύτερης Ευκαιρίας
Κοζάνης συνδιοργαννουν
ενημερωττική εκδήλρση με
θέμα Η ΜΑΘΗΣΗ ΔΕΝ ΣΤΑ
ΜΑΤΑ ΠΟΤΕ"
Σελίδα 7
συνέχεια στη σελίδα 4.
ΘΕΙΟΜON