Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
Η ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕMΒΡΙΟΥ 2019-AΡΦΥΛΛΟΥ 467 www.edromos.gr E200
ΔΙΕΘΝΗ
ο σαουδαρα βικός
περισπασμός
Οι απειλέs Πρos το ιράν
δεν συγκαλύπτουν
την ενδόρρηξη στο
δυτικό στρατόπεδο
. ΠΟι0sXτύπησε
την Aramco, και γιατί ;
δpάμο
ΣΕΛΙΔΕΣ 16-17
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ Η ΞΕΠΛΥΜΑΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ,
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣΕΛΙΔΑ 9
Απαράδεκτα φτηνό
Πολιτικό σκηνικό .
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Γιργos Κοντογιργηs
καθηγηus Πολτικήs Εmιστήμιs
Έχουμε εισέλθει σε μια,
μετά τη νεοτερικότητα,
θεμελίωσαν
Στα μανταλάκια η χρα, με ευθύνη όλων των κομμάτων που
την Ελλάδα τns περιορισμένηs κυριαρχίαs, τηs υποτιμημένns εργασίαs και
φτχειαs . Συνεχίζεται η χορθοπεταλιάν τηs κοινωνίαs
ΣΕΛΔΕΣ 1213& 20
ΣΕΛΙΔΑ5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
γεωπολιτική
Κομισιόν
ΣΕΛΙΔΑ7
ΕΡΕΥΝΑ
Η ΒιομηχανΟποίηση
τns Κρήτns
ΣΕΛΙΔΕΣ 2223
ΤΟ ΘΕΜΑ
Κύπροs Εναs 16άρns
απειλεί τη κλύση
ΣΕΛΙΔΕΣ 23
9771792252007
Theslaveship touLudoFreni