Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Γενική Δημοπρασιών:Recognized text:
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ
ειρΡRΑΕΡ
ΓΕΝΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ
21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΔΗΜΟ ΠΡΑ ΣΙΩΝ
ΕΤΟΣ 43ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 12353
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΪΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
0,60 ΕΥΡΩ
ΣΩΝΙΕΡΟΥ 20 & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 6-Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ
Επιστροφή των μενάλων διεθνν επενδυτν που έφυναν λόγω ΣΥΡΙΖΑ
Η Ελάδα στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος
ER Πολλά υποσχόμενο
το ξεκίνημα της κυβέρνησης
Μητσοτάκη
Λύση αλά ιταλικά
για το ακόκκιναν
δάνεια
Ο Κυριάκος
σχεδιασμένο πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης ,
δημοσιονομικής ευθύνης, επισημαίνει δημοσίευμα των
Financial Times . Είναι ατυχές το γεγονός όι αυτή η ανά .
καμψη αρχίζα ακριβς όταν η παγκόσμια οικονομία έχει
ανοιχτίς πληγές . Ακόμη και πριν φφoνιστούν αυτά τα
σύννεφα στον ορίζοντα, η Ελλάδα δεν ανέκαμψε από την
κρίση του χρίους με την δύναμη που είχαν άλλες οικονο .
μίες της Ευρωζνης όπως η Ιρλανδία , η Πορτογαλία κα
η ίσπανία. Ενας λόγος είναι όη η κυβέρνηση Του ΣΥΡΖΑ
έκανε πολύ μικρή πρόοδο στην προσίλκυση ξένων επεν.
δύστων Ενας δεύτερος παράγοντας είναι η ευθραυστότητα των ελληνικν τραπζν , σχολιάζα .
οτάκης
δεσμευτεί
ένα καλά
ύση που ταιριάζει με
το ιταλικό μοντέλο
Τθα επιχειρήσει να δ .
σει η κυβέρνηση για το πρ βλημα των "oκνων. δανεί .
ων . Ήδηγράφεται το σχετι .
κό νομοσχέδιο , υπό την επο πτεία του υφυπουργού Οι.
κονομικν , αgμοδίου για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα,
Γ. Ζαββού.
Η κυβέρνηση θα δεσμεύ .
Γ 2014 οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες που συμμετείχαν στο τότε
Annual Groek Roadshow, έθεταν
ερτημα αwhat is Syrizaw.
Στους 66.641 οι πρόσφυγες
και μετανάστες στην Ελλάδα
Με την επικράτηση του ΣΥΡΙΖΑ απομακρύνθηκαν από την Ελλάδα .
Στο φετινό 14ο Annual Greek Roads how επανήλθαν δριμύτεροι.
Ισχυρό παράδειγμα η αμερικανική Τ. Row Price που διαχειρίζεται
1,1 τρις . δολάρια και επιδεικνύει ενδιαφέρον για την Ελλάδα .
σει 9 δσ, για τα χόκχινα δάνεια που ανέρχονται σε 75
διο . ευρ , κάτι που περιορί .
ξ τη δυνατότητά τους να χοΣτοιχεία σχετικά με τον αριθμό προσφύγων και μετανα.
στν , που βρίσκονται σε δομές φιλοξενίας , προσκόμισε
στη Βουλή ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Μχάλη
Χρυσοχοίδης Σύμφωνα μ αυτά και την αποτύπωση που
υπάρχαι στις 3 Σεπτεμβρίου 2019, το σύνολο Των υπηκό
ων Τρίτωνχωρν που διαμένουν σπ κλιστές και ανοιχτίς
δομές ανέρχονταν σε 66.641 άτομα , εκπον οποίων 25.630
κατανιμήθηκαν στις περιφεραακές Υπηρεσίες της Υπηρι .
σίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοίδης, αναφέρα όn το 7μηνο Ια.
νουαρίου- oυλίου του τρέχοντος έτους , εντοπίστηκαν να
υσέρχονται ή να βρίσκονται παράνομα στη χρα 49.800
υπήκοοι Τρίτων χωρν .
Στο 14ο Συνέδριο Ελληνικν Επιχειρήσεων για πρτη φορά ύστε
ρα από πολλά χρόνια κυριάρχησε σαφές κλίμα αισιοδοξίας για το
μέλλον της Ελληνικής οικονομίας και τις επενδυτικές προοπτικές της
χρας .
ρηγήσουν νέα δάνεια . Το πρό.
γραμμα εγγυήσεων, γνωστό ως
asset protection schcme (πο .
Σε επίπεδο παρουσίας των επενδυτν, τα φετινά μεγέθη προσέγ
γισαν αυτά του 2013 , μίας χρονιάς η οποία χαρακτηρίστηκε από σημαντική άντληση κεφαλαίων .
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 600 κατ ' ιδίαν συναντήσεις με τις εισηγμένες, στις οποίες συμμετείχαν 100 funds και
140 αναλυτές και διαχειριστές χαρτοφυλακίων.
τημ2 27
γραμμα προστασίας στοιχείων
ενεργητικού), θα μπορούσε να
μεισει τα κόκκιναν δάνεια
κατά έως και 30 δια . ευρ .
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
0ΟΣΑ: Επιβράδυνση
Iης παγκόσμιας οικονομίας
ΣΕΒ: Τα επαγγέλματα
με προοπτικές απασχόλησης
Emirates: 23 χρόνια παρουσίας
στην Ελλάδα
Ενικα επαγγέλματα με προοπτικές πλήρους αποσχόλησης
Επροκύπτουν από tpεuνα του ΣΕΒ. Πρόκεπαι γιαΜηγανικός Την ασχυρή- της παρουσία στην ελληνική αγοά επ.
Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων , Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμ .
κού , Τεχνικός Ηλεκτρονικν Υπολογιστικν Συστημάτων και Δ..
κτύων , Τεχνικός Βιομηχανικν Εγκαταστόσεων , Τεχνικός Αυτοματισμν , Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιoτητας Τροφ .
pων , Εργοδηγός κλάδου εoρuης , Στέλεχος προθησης εξαγω
γν , Στλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας Τεχνικός Ηλεκτρολογικν
Συστημάτων και Χειριστής μηχανημάτων έργου.
Τια σημαντιχή επιβράδυνση της παγκόσμιας οικο νομίας προειδοποιεί ο 0ΟΣΑ . Έχε ανεθεωρήσει
πτωτικά τις προβλέψεις που είχε κάνει τον Μάιο
και εχτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης της παγκόσμιας οιχονομίας θα περιοοσθεί από το 3,6% το 2018 στο 2.9%
gέτος και το 3% το 2020, που είναι τα χαμηλότερα ποσοστά από την χρηματοπιστωτική κρίση.
βεβαινει , εδ και 23 χρόνια , η Εmirates . Από την
πρτη πτήση , τον Ιούνιο 1996 έχει εξελίει χαι συνε χς διευρύνει το δίκτυό της , προσφέροντας νέες συνδ
σεις και υπηρεσίες σε περισσότερους από 3,1 επιβάτες
από Ελλάδα . Το καλοκαίρι, μετέφερε περισοότερους από
40.000 επιβάτες από αι προς την Ελάδα .