Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Agrenda:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Trails
"Agrenda
ΕΝΘΕΤΟ
Agronews.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΟΡΩΝ & 0ΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2019 Κωδ.: 7744. ISSN: 2241 9446 Τιμή 3 ευρ
Αρ. Φύλλου 723 wwW.agronewWs.gr [email protected]
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
Πάει ο κυρ Γιργος
του Οίκου Σπύρου
Άνοδος τnς τιμής
και χορηγία Βορίδη
ΠΡΟΪΟΝ
12/09
19/09
Στάρι σκληρό
Καλαμπόκι
Βαμβάκι
Τελευταίο αντίο στον άνθρωπο
Που υπηρέτησε την ελληνική
επανάσταση στους σπόρους.
Την άνοδο της τιμής στο Πρόβειο
γάλα συνόδευσαν από τα Γιάννενα
οι δηλσεις Βορίδη. σελ. 2, 8-9,32
60,50
62,02
Ελαιόλαδο
σελ. 50
Στάρι και καλαμηοκ: ευρ/τόνος
βαμβάκι: σεντςΛίμπρα, ελαιόλαδο, ευρ/κλό
Ο νόμος περί
ΑΜmeγαs συνεταιρισμν
και το δάνειο
για το εκτρωμα
ΑΜΠΕΛΟΣ & 0ΝΟΣ
191 γ72241
945006
ταΝΑΑ
αμας Αβλας 2019
ΤΠΟτηΠΡΑΗΕΠΤααΠοαΑ
ητοβαΠτ0CiΝμ: 3 ευρ
Άφωνοι οι αγρότες στη δίνη των παρασίτων
Νέο νόμο για τουs συνεταιρισμού σε
κύκλων που Παρασιτούν στην Πλα
διαβούλευση μέχρι τα τέλη Σεπτεμ- τεία Βάθη και επιδικουν άλλη μια
βρίου υπόσχεται ο Βορίδns, την ρα φορά να φέρουν το νόμο στα μέτρα
Που το ρεπορτάζ τns Agrenda βεβαι- τοus. Οι πληροφορίες θέλουν συνήθεις πρόθυμουs με κάθε κυβέρνηση να έχουν παραχαράξει σκαρίφnμα γνωστής νομικού επί των συνεταιριστικν και να το εμφανίζουν ωs
μεταφορά του γερμανικού μοντέλου
Προκειμένου να πείσουν την Πολιτι κή ηγεσίανα το υιοθετήσει. σελ 10νει ότι κανέναs συνεργάτns με θε
υπουργείο Αγροτικής
σμικό ρόλο
Ανάπτυξηs δεν έχει ασχοληθεί λεπτό
με τη σύνταξη ενόs τέτοιου Πονήματos. Η όλη διαδικασία κατάρτισηs του
νέου κρίσιμου θεσμοθετήματοs κινδυνεύει να πέσει στα χέρια γνωστν
ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΡΥΓΟΥ
Κυτίο κατά μόνας στο βαμβάκι
ΧΡΥΣΑΦΙ
Σε μια χρονιά για καλά λεφτά έμοια- για τον στενό κύκλο των εκκοκκιστν .
ζενα εξελίσσεται η φετινή στο βαμβά- Στην καλύτερη περίπτωση, οι αγρότες
κ. Μέχρι Που ο Μάρκου και η Διεπαγ- να εισπράξουν ξανά τη συνήθη αντιστοίχιση μεταξύ διεθνούs χρηματιστηρίακής τιμής και τιμήs
στο σύσπορο. Τίποτα άλλο. Ούτε καν ο
ίρόνια έχενναφήσει τόσο πολύ.
0uιρός τους Τρυγητές να ίανουν
1μ δουλειά τους. Στο ατφλι
μάς νέας δεκι επίας
ounoπλε0α.
αυτής τιης χρομιάς,
επρόδια γράφετας
Μαμπρό:
γελματική του Βάμβακοs, έβαλαν μπροστά το δικό τουs σχέ
διο κκουρέματ0s> των
τιμν Παραγωγού.
Έτσι, η υπεραξία τns
Ποιότηταs σε συνδυ
ασμό με την αυξημένη ζήτηση Που Παρουσιάζει τελευταία
το ελληνικό βαμβάκι
σε μεγάλεs και ανα πυγμένεs διεθνεί
αγορέs , Προορίζεται
Πριμ χαμηλήs υγρασί
as 1% Που φιλοτιμήΞ.
θηκε η ΔΟΒ. Μέσα σ'
αυτό το κλίμα, μεγά
λοικαλλιεργητές δι Ξεκάθαρη προτίμηση στα
γυναικεία χέρια για την ευαίσθητη
διαδικασία του τρύγου, από τη νέα
γενιά στο Κτήμα Χατζημιχάλη
Wine Trails σελ . 10-23, 30-33
απραγματεύονται πα
ραδόσειs μετά από με
τρήσειs αποδόσεων
κυτίου. σελ. 2,12,22
Ένα κρασί από γυναικεία χέρια
ΣΑΒΒΑΤΟ: Ιωνά Προφ, Κορδάτου αποστ.
ΣΕΛΗΝΗ: 23 ημερν
Μήνας 9ος, Εβδ. 38η
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:12-Δύση 19:23
ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
9 772241 944108