Πρωτοσέλιδο Τύπος Χαλκιδικής:Recognized text:
www.typoshalkidikis.gr
Τύπος Χαλκιδική
KtAΑΛES
ΑAΚΙ)ΙΚΡ
Akιwrn
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΤΗΣ ΧΑΔΚΙΔΙΚΗΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21- ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΕΤΟΣ 24ο-ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 5811 ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Σ.Η.Π.Ε. 0.20 ΕΥΡΩ
ΤΡΟΠΟΤ:
Με δράσεις
στη Ν. Τρίγλια
συνεχίστηε
η Ευρωπαϊκή
Εβδομάδα
Κινητικότητας
Εφικτή μια αγροτική
πολιτική που
θα σέβεται το κλίμα;
Υπεγράφησαν οι συμβάσεις για
Ποιοί ορίστηκαν
εντεταλμένοι
σύμβουλοι
την κατασκευή δύο γηπέδων 5Χ5
στην ΠΚM
Μαξίμου: Σύσκεψη
εν όψει της πλήρους
εφαρμογής του
αντικαπνιστικού νόμου
Ο Απόστολος Πάνας
για την τιμολόγηση
της πράσινης ελιάς
Το 160 πέρασμα Δραγουντέλι Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2019
HUMAN
ORGAN
FOR TRANSPLANT
τΟ υν τ
Δεtiais
Η Αθήνα
θα φιλοξενή σει
το Ευρωπαϊκό
Συνέδριο
Μεταμοσχεύσεων
Εργαζόμενοι τράβηξαν
ένα ολόκληρο αεροπλάνο για
το <Χαμόγελου του Παιδιούν
Στο 0,1% ο ετήσιος
πληθωρισμός στη Ελλάδα
τον Αύγουστο
Συνολικά , στην ευρωζνη ο ετήσιος
πληθωρισμός τον Αύγουστο ήταν 1%
Ενέργεια με στόχο τη συγκέντρωση πόρων
του κΧαμόγελου του Παιδιού >
για τις δράσεις
το 2023