Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ
'aggelia
ΓΙΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
[email protected]
AP. ΦΥΛΛΟΥ 9921 - ΕΤΟΣ 35ο -ΤIΜΗ 1E - ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ Οι ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Μεγάλη συμμετοχή
στο "Εξοικονομ
κατ' Οίκον !I"
Σελ.2
χένημέρια0
Ο απουΣ
ΒΟΜΒΑ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΤΑ Τ
ΣΥΜΒΟΥΜ0
ΚΡΙΤΕΙΑΣ
Cρ4ύποΞο
Μπαράζ τουρκικν
προκλήσεων
Σελ. 3
αυμιαταλίαυsτερατς
τι5αίττα2
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
Σελ. 2
ΥΠΟΘΕΣΗ ΝOVARTIS
Η δήλωση
Στη Βουλή διαβιβάζεται;
η μήνυση Ανδρ. Λοβέρδου
Περισσότεροι από 100 δημόσιοι
ιδιωτικοί εταίροι
που καλύπτουν ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα των Ππλαστικν
θα υπογράψουν
Πολυχάπι
για τα καρδιακά
νοσήματα
τη δήλωση της συμμαχίας για την ανα κύκλωση των Πλαστι η οΠοία Προωθεί εθελοντικές δρά εύρυθμη λειτουργία της αγοκν ,
σεις για την
Σελ. 2
ράς ανακυκλωμένων πλαστικν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Η δήλωση καθορίζει
τον τρόπο με τον οποίο η συμμαχία θα
επιτύχει τον στόχο της χρήσης 10 εκαΣελ. 8
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΥΒΙΚΩΝΑ
ΦΙΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙON ΚΕΡΑΜΕΩΣ
τομμυρίων τόνων ανακυκλωμένου Πλαστικού για την Παραγωγή νέων Προϊό
Ευρπη έως το 2025.
Ευρωετησίως στην
Ο στόχς αυτός τέθηκε από την
Παϊκή Επιτροπή
τις Πλαστικές ύλες για το 2018 ,
στη στρατηγική της για
στο ΠλαίΠροσπαθειν της να τονσει την
ΕυρΕηλθηκε το "ΚΕΠ' τον αναρχικόν
από τη πλατεία Εξαρχείων
σιο των
ανακύκλωση των Πλαστικν στην
Η δήλωση Που
υπογράφεται από επι χειρήσεις, ενσεις επιχειρήσεων, φορείς τυποποίησης , ερευνητικούς οργανισμούς , καθς και τοπικές και
αρχές , υποστηρίζει
εκατομμυρίων τόνων και zητεί τη
Βαση σε μηδενικά Πλαστικά απόβλητα
εθνικές
Η σημαία
δεν είναι έπαθλο
τον στόχο των 10
μετάεπιδόσεων
μηδενική υγειονομική τα στη φύση και
έααανα
δατςθeκθάθα
Σελ. 4
Σελ. 4
Ο λογικός