Πρωτοσέλιδο Πελοπόννησος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
EA8ΒATΟ
. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
15TRΟΥΧ19
HaPA AΕΑΡΤΗTΗ ΠΕΡΕΡANΗ ΕΦΗMΕΡA- ΕΤΟE uP 36
DEANAΝΕ
Το παλάτι
του Προμηθέα
rά rppενηφ
Τα άλμπουμπου κρατούν
τημνήμη στην ίδια τάξη
a we έpε μοφί cx
Τoνοδούw
wέuν.Α Λςiira
4 ο ο
ew oνυν λ,
χούπησε
ΤΡΕΝΟ Θα γίνουν όσα
μπορούν να γίνουν
oατre
ΠΡΟΕΔΡΟΕ
ΤΟΥ ΠΕΑΚΟ
ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ
οW to5ομων κα
Μτοφοpv t. Κapo
perocnηε e
ru σ δο
K oυ ψήω on
δepό mό uς
Πepeς co un
Bεp nγ, ela
οπτο00Ν aιβeβαίωσε ότ
οι σχεδασμοί νnογaonoίnoης
στην Πάτρ είνoι αtpnpίωο
Egε oδsοικ σw n .
φεAλ om
o γο pύ
DEm θα ολοκληρωθεί έστω
και με nopάτασn , αλλά με νέα
μελέτη καιδιαβούλευοη
ΣΟΖΟΥΜΕ Το
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΣΩΖΟΜΑΣΤΕ
ΗΛe Smn μx
στν tpο p φη)
εpo uυμεp τκ w
Οι εpιptpας
θα αναπτύΚουν
τον εαυτό ιους
orronκ tie
ouν A
rφoμν
ngφrκ ps
napaας noo
Dabi, pf
κος An
Επενδύσεις: Ωρα (Δυτικής) Ελλάδας, τρα! | Τρας νομοί,
ΒΜΕΙΣ,
Π0Α ΚAΝΟΥΜΕ
ΤΟ 2021;
Η ne ε οι
λ p υπ Ο
Φinteεβε v v
piα σχέδιο
Οκοwbο
eE Ase
M Aule a
pnwx wν AM we υκ Lramrωνp rt
άη φ oκ uu pα ο
N uo oκampw ao po w wυνουpo
ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΤΑ
αν 0ο 0Η
20nicuγμό
υτtν uήwv 100.
ΔΙ ΑκaΙΑ
Τ σενάριο
για Φλόκα
Ιενo Ο.
ψam au8ω
yepτi
αet n lue,
ΝΤΕΖΕΝΕ
ΜΔ D o Ε ν