Πρωτοσέλιδο Θάρρος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 www.tharrosnews.gr
Αριθμ φύλλου 36.032
Η ΟΑΡΡΟ
Αατροχχιμα Καίαματας
COMMOαοΕΠΜ
waw romeία gr- 3710 ω κ
Έτος 120ό ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Τιμή 1 ευρ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Για συνεργασία χωρίς ομηρα
μιλησε ο δήμαρχος, για αθέτηση
συμφωνηθέντων η Οικονομάκου
σελ . 4-5
Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΤΟΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Διαπαραταξια κό
Συμβούλιο
για τα μεγάλα έργα
ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΕΩΣ ΚΟΡΩΝΗ
118 δικογραφίες
ια αυθαιρεσίες καταστημάτων
αιγιαλό και παραλία
σελ 5
ΜΕΣΣΗΝΗ
Με λαμπρότητα
υποδέχθηκε
την Παναγία
τη Βουλκανιτισσαν
σελ. 12.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ
Πληροφορίες μιλούν
για εκμετάλλευση
από ιδιτες
ούτε μία , ούτε δύο , αλλά 118 δικογραφίες για αυθapεoίες καταστημάτων σε αιγιοό και παραλίες συν ταξε και έστελε τους τρεις μήνες του καλοκαιριού στον εισαγγελέα το Κεντρικό Λμεναρχείο Καλαμάτας .
Από το Μάο όρχισε η εφαρμογή ενός νέου νόμου nou αλλάζει το τοπίο σε ζητήματα αγιαλού , δίοντας
σελ. 5
περισσότερα δικαιματα στους πολίτες Κάποες ολλαγές θα εφαρμοστούν από του χρόνου , εν η βοσ ανάα
κότερη για το φετνό καλοκαίρι ήταν ότι η αρμοδιότητα τήρησης του νόμου για τις nαραλίες και τους αγιαλούς πέρασε αnoκλειστικά στο Λμενκό Πέον δεν υπάρχει ανάμειξη της Αστυνομίας
ΣΕΛΙΔΑ 7
ΑΚΤΕΟ
ΕΧPRESS
Περνάς ΚΤΕΟ;
Κερδίζεις
Αυτοκίνητο
ΤΡΟΧΑΙΩΝΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΕΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ε. ΜΠΟΥΡΑΣ
Πορεία και στην
Καλαμάτα για την
κλιματική αλλαγή
ΔΔενpηoνος oν trνκo θεγo
υ opproς oοc
(ονεξοpηuς κοτγpος
σο ΚΤΕΟ ΕΧΡRES,
Πιοέχος ΤΕΣN000ΓΟΣ ΜΗΧAνKΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΝ
Anoφeeς A.Ε. ooovκς
Iχoi: Τεχνολογκν Εφορογν - Τρήμα: Οχιμorων
ουτα αε ελipon
μ tταlo έ amoipο
Suauti SuiΗ
Τηλ. 27210-66055&27210-66077 ww.eφsto η
TηA.6980 654599
Δογpέ 6 , Καλαμάτα 241 3.
emait gmροunsghotmall.gr
σελ . 13