Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΣΑΒΒΑΤΟ

21

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5244

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Σ.τ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ τ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ, ΚΩΣΤΑ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

∆ροµολογούνται αλλαγές
στα Θρησκευτικά!
ΣΕΛ. 8

ΚΩΣΤΑΣ (ΝΤΙΝΤΗΣ) ΣΤΑΥΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ένας ευγενής
Πατρινός!

ΣΗΜΕΡΑ (11 π.µ.) Η ΚΗ∆ΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΟ Α’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ
ΣΕΛ. 4

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ

∆ηµοτικό
κτηνιατρείο
στο ∆ρέπανο
ΣΕΛ. 10

ΞΕΜΕΙΝΕ ΜΕ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Επειγόντως λύση

για το Καραµανδάνειο
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει
ο πρόεδρος της Τριµελούς
Επιτροπής της ΕΙΝΑ και ζητά
την παρέµβαση του ∆ιοικητή
της 6ης ΥΠΕ Γ. Καρβέλη
ΣΕΛ. 3

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Nέοι
πρόεδροι σε
12 τµήµατα
ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 17-22

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΡΟΣΤΕΡ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η βραδιά του Προµηθέα...

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΙΠΩΤΗ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ

Από τον βυθό,
στα ουράνια...

ΑΦΑΙΡΕΣΑΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

«Πελάτισσες»
µε...
µακρύ χέρι!

ΤΡΙΣΑΓΙΟ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑ,
ΤΗΣ ΡΕΓΓΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΝΝΑΣ

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 5

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]