Πρωτοσέλιδο Πρωινή του Κιλκίς:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΡΩΙΝΗ27
[ΕΚΙΛΚΙΣ
POANE
υπηρετούμε
με εντιμότητα
τη δημοσιο
γραφία
στο ν. Κιλκίς
ΕΛΛΑΣ!
eidisis.gr
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΗ καθημερινή εφημερίδα στο ν. Κιλκίς
Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019 - έτος 200-ISSN: 2654-0533-αρ. φύλλου 4953- 0,50 ευρ
Από τη
Γεωργαντάς: Η Βουλή υποχρεούται
διερευνήσει τις μεθοδεύσεις για τη Νovartis
σύγκρουση
σύνθεση
<Η Βουλή υποχρε
ούται να
Σ(ΑΤHD
διερευνήσει
Τις κατηγορίες για
μεθοδεύσεις
προηγούμενης
βέρνησης, στην υπόNovartis
Οφείλει να εξετάσει
σοβαρά τις καταγγελίες περί ενορχηΓράφει
ο Νίκος
Κωνσταντινίδης
κυσελίδα 5
Συνάντηση της ΕΛΜΕ Κιλκίς
με το διευθυντή εκπαίδευσης
σχολεία
στρω μέν ων
μαρτυρικν καταθέσεων, με σκοπό την
εξόντωση
Τικν Της αντιπάλων )
για τα κενά στα
των πολιΒταυρ
μαστοη
11:03
ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ0ΕΣΗ NOVARTIS
σελίδα 3
Γιορτή Εθελοντν στη Δημόσια
Βιβλιοθήκη Κιλκίς
σελίδα 7
Μια όμορφη βρα
διά , ζεστή αλλά και
Με επτιγίατα Μομτα
με ουσιαστικό διάλογο για το βιβλίο
και τον πολιτισμό
οργάνωσε το προσωπικό και το Εφο
ρευτικό Συμβούλιο
της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς . Ήταν η Γιορτή
Εθελοντν της Βι.
βλιοθήκης, αφιερωμένη
ανθρπους που διαθέτουν την αγάπη,
το μεράκι και τον
χρόνο τους για το β
ΜΕεπιτιχία τα!
σελίδα 8
Το χρυσό στεφάνι της
Αρχαίας Ευρωπού στο
Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς
στους
και τα παιδιά.
Το Συμβούλιο θέλησε
ευχαριστήσει
Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
όλους αυτούς τους
εθελοντές-στην πλειοψηφία εθελόντριες- για την καθοριστική
συμβολή τους στην υλοποίηση της φετινής Καλοκαιρινής Εκκαι το ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
στρατείας , με τίτλο Βουτιά στα βιβλία"
παρουσιάζουν την περιοδεύουσα φωτογραφική έκθεση
του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεοσαλονίκης.
σελίδα 9
ΧΡΥΣΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ
ΕΚ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Βελτιστε το ενεργειακό
αποτύπωμα της κατοικίας σας
28/09 31/12/2019
ΑΡΧΑΙΟΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
καιι σας προσκαλούν στο άνοιγμα της έκθεσης
το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019, ρα 19.30
Για πρτη φορά θα παρου σιαστεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Κιλκίς το
χαίας Ευρω πού!
Η παρουσίαση θα γίνει στα πλαίσια της φιλοξενίας της έκθεσης ΧΡΥΣΟΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ εκ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ του Αρχαιολογικού
Μουσείου Θεσσαλονίκης. Τα εγκαίνια της περιοδεύουσας
φωτογραφικής έκθεσης θα γίνουν το Σάββατο 28 Σεπτεμ
βρίου 2019, ρα 19.30, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς,
εν η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι 31-12-201 9.
χρυσό στεφάνι από τον Μακεδονικό Τάφο της ΑρΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Άνοιξε ο Β
κύκλος του προγράμματος
ΚΕξοικονόμηση κατ' Οίκον Ily σλ6