Πρωτοσέλιδο Ταχυδρόμος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ
ΚΑΒΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ . ΣΑΒΒΑΤΟ21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
ΧΡΟΝΙΑ
tΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΡΟΣ Q891-1964 ) . Αριθμ. Φύλου 4164 . ΚΩΔΙΚΟΣ: 7609
www.taxydromos.gr
1916-2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙ0 ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΒΟΛΟΥ
ΝΕΟ ΚΥΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ
ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΑΓΡΙΟ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ
ΞΥΛΟΔΑΡΜΟ 32ΧΡΟΝΗΣ
Πρόγραμμα για 35.000 ανέργους,
προανήγγειλε ο Γ. Βρούτσης τΕA 14
Ποινή φυλάκισης 20 μηνν
- με αναστολή επέβαλε το δικαστήριο ΣΕA. 5
ΑΣΙΚΟ ΚΤΕΛ
ΣΩΡΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
Λιποθύμησε
μαθητής από ναρκωτικά!
Ο Βόλος
με μια βόλτα!
Το παιδί εντοπίστηκε από επιστάτρια την ρα του μαθήματος
και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο .Συναγερμός στη σχολική κοινότητα
εν η διεύθυνση το κράτησε κρυφό ΕΔΕ από τη Δευτεροβάθμια
Δωρεύν δρομολόγιο σύρο,
με οpορμή τmν Ευρωnoϊκ
Εβδομόδα Κιατικότιτος
Τηις οκολικές τουαλέτες κεντρικού σχολικού συγκpοτήματος
του Βόλου ζωντάνεψε ο εφιάης Τωννορκωτκν Παλιός μα.
θητής του αχολείου, nou nλέoν φοιτά σε ετονική σχολή και
nληpοoφορίες ανοφέρουν ότι aει . παρελθόν οε napόμοιες υno
θέσεις, φέρεται να είναι εκεios , nou nepaσε noooητα χασίς μέοα
στο οκολείο . Τη ναpκωτική ουσία δοήμοοε μικρότερος μαθητής
Την ρα του διαλείμματος στις οχολκές τουαλέτες, ΣΕΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Πρωινό
σε μαθητές
και φέτος π
ΣΕ ΣΚΙΑ0 ΚΑΙ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ
ΝΠΕ ΒΟΛΟΣ -0ΦΗ
Ειστρέφει
στις επιτυχίες
σήμερα στο
Πανθεσσαλικό
στις 17.15 πι17
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝΑΓΡΙΟ ΚΑΒΓΑ ΣΤΗ Ν. ΙΩΝΙΑ
ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΗ ΜΕΣΗ . ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Με θετικό πρόσημο
η κίνηση στα αεροδρόμια
Με σnοσμένα δύντα και σαγόνι, ο ένας στο Νοσοκομείο Βόλου
. Στον ανακρπή οι τρεις συλλοφθέντες ΣΕ. Τ
ΓΕΘΝΙΚΗ
Δείχνουν τα στατιστικά στοικεία του Αυγούστου ΕA5
Αρχίζει σήμερα
με Αλμυρό
.. εκτός έδρας πιm
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΚΟΝΔΥΛΙ 54 ΕΚΑΤ. ε ΓΙΑ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΙEA 15
Birastz
ΗΡΑΚΛΗΣ
της nopd toν καταιγισμό nopuoμότων ελέκων των ορμόδιων
υηpeσuν . onoφooεωv των οδειο
των ορμοδίων δικαστηρίων nou εnθε οινουν το σύννομο της
λετουργίας της και το αβόσιμο και ψευδές των ισχυρσμν τους
amo to
αρχν κοι κρίοεων
ΑΝΩΝΤΜΟΙ ΓΕΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙΜΕΝΤΝ
Gπιρο
έππλεγικ όλος
Η ΑΓΕΤΗΡΑΚΛΗΣ ενεργεί nάντα σε aπόλυη συμμόρφωση με τους
νόμους και με σεβοσμό στους θεσμούς της πρας. Στο ηλοίσιο αυτό
0 θυλος HPΑΚΝΗΣ έτει σοθερά κα onoδεδεημένα ως Πρorωpό στν κατόθεση σγωγής κατό όσων στοκευμένα.
αδιαηρσγμάτευη οpή τu η σύνομn λετουργία του Εφαρμόζα συστηματικά και υστερόβουλο npoθαίνουν σε δυσφημιστικές
στις 33 εγκαταστόσεις nou λεπουpγεί oε 25 ηόλεις στmν Ελλάδα , τις δηλσεις nou Ολόπιουν m enoγελματική pή φήμη και
Βέλτιστες και ηλέον αoφαλείς για τους εργομενους , τους noλίτες
και το nερ βaλον nρακτικές νομαθετημένες σε ευρωπoκo και
ελληνικό επίnεδο , εν naρdλληλα υnόκειτοι σε συστηρότστο κα
τοκτικόεστο έλεγο tήpησης οuτν .
ΧΟΝΑ ΠΟΥΤΑΣΤΕ ΜΑΣΙΜΕ
& ΑΒEΤΕ ΜΕΝΟΣ
ΣΤΟ ΔΙΕΓΩΝΙΕΜΟ
ΠΑ ΙN.SCOOTΕR
1967-2019
αξιοηιστία ης στην tonική κοινωνία Επιφυλόσσεται δε για mv
όσκηση κάθε nρόoφoρου ένδυκου μέσου για mv npoάoησ mς
Με nαρουσία 108 ειν στmν Ελλάδα, ουμλος ΗΡΑΚΛΗΣ λεπουργεί
υntύθuνa νανι ων tpγοφμένων , των τonκν κονωnν , του
Περιβάλοτος κοι της δημόσιας υγείος σε ηλήρα εναρμόνση με τν
ουρωnoϊκή και εθνική νομοθεσία. Σε όλες τις περιοχές nou
δραστηροηοιείται συμμετέχει διακρονικά και με aπdλuτη διαφάνεια
στο δημόσιο διάλογο με Βόση μόνο επιστημονικά τεκμηnριωμένα
οξόnιστο στοuεία.
ΜΕ ΑΟΡΕΣ
Το τελευτοία δυο χρόνια στην περοχή του Βόλου, η ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ
υφίστστο m στοκευμένη, συστηματική και υστερόθουλη
Πpoσπόeεια σnωσnς της φάμης της αnό συγκεκριμένο ότομα Το
ότομα αυτό nαρanλονούν v κουνή γνμn . διοδίδοντος
ονυπόστσιους ισχυρισμούς σκετικά με τmν ετοιρεία καιη λεπουργία
ΑΝΩΤΑΝ 1Μ ΣΥΑ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΥΑKEΠΑΑΟΧΕΥΗ 090-2100 & ΣΑBKΤO 900-150.
ΕΛΟΥΖΙΜΕΚΜΝΣ, ΒΟΟE/ΗΡΥΝΙDΥΤEΝΕΥΗΜEΑ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα