Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&e ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚ
www.dimoprasion.gr
email [email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27380
Προειδοποίηση
0ΟΣΑ: Ερχεται
χαμηλή ανάπτυξη
Σζεται η πρτη κατοικία
ρωμής τους. Εάν ο δανειολήπτης σταματήσει να εξυπη ρετεί
το δάνειό του , προβλέπεται ότι
η τράπεζα θα μπορεί να ξεκι
νήσει τον πλειστηριασμό του ακινήτου . Ο πως εξηγείται , όλες
οι τράπεζες θα πρέπει να ανα διαρθρσουν τα δάνεια των επιλέξιμων δανειοληπτν σύμ
φωνα με τις ίδιες απαιτήσεις
που ορίζει το χράτος .
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Επιτροπή κατέληξε
συμπέρασμα ότι , όσον αφορά τα
άτομα , συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που ασκούν οικονομ Για σημαντική περαιτέρω επιβράδυνση της παγκόσμιας 0ικονομίας προειδοποιεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
την ενδιάμεση έκθεσή του που δόθηκε
σήμερα (σ.σ. Πέμπτη) στη δημοσιότητα .
Στην έχθεσή του, με τίτλο: <Προειδοποίηση: Ερχεται χαμηλή ανάπτυξην, ο 00ΣΑ έχει αναθεωρήσει πτωτικά τις προβλέψεις
ον εκτιμά ότι ο ουθμός ανάπτυξης της
παγκόσμιας οικονομίας θα περιορισθεί
από το 3,6% το 2018 στο 2,9% φέτος και
το 3% το2020, που είναι τα χαμη λότερα
ποσοστά από την παγκόσμια χρηματοπι-,
στωτική κρίση, <με τους καθοδικούς κιν
δύνους να συνεχίζουν να
αυξάνονταιν.
και Ανάπτυξης (0ΟΣΑ) με
είχε κάνει τον Μάιο και πλέπου
κή δραστηριότητα , το μέτρο δεν
συνεπάγεται χρατική ενίσχυση .
Οσον αφορά τις τράπεζες που
χορήγησαν
τροπή διαπίστωσε ότι το καθε στς θα προσφέρει ένα έμμεσο
πλεονέκτημα διότι αυξάνει το
ποσό αποπληρωμής που οι τρά
πεζες είναι πιθανό να
από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ταυτόχρονα , η αξιολόγηση της Επιτροπής έδειξε ότι αυτή η έμμεση ενίσχυση δεν θα
δημιουργούσε αδικαιολόγητες στρεβλσεις του ανταγωνισμού, επειδή η ενίσχυση
περιορίζεται στα αναγκαία για την επ τευξη του στόχου της να εξασφαλίσει ότι
οι δανειολή πτες δεν θα χάσουν το σπίτι
στο οποίο ζουν. Επιπλέον , δεδομένου ότι
όλες οι τράπεζες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα θα συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ
αυτν. Ως εκ τούτου, η Επι - ΕΑ
ΣΕΝΔΑ
τα δάνεια, η Επι Φόβ0ι για
ξέσπασμα
παγκόσμιας
πανδημίας
λάβουν
ξιμότητας όσον αφορά την αξία της πρτης κατοικίας και του εισοδήματος του δα
νειολήπτη , στε να
πευθύνεται μόνο σε όσους έχουν ανάγκη .
Ειδικότερα, η Επιτροπή επισημαίνει
ότι οι επιλέξιμοι δανειολήπτες θα λάβουν
επιχορήγηση που αντιστοιχεί
ως 50% της μηνιαίας πληρωμής 1
ου , ανάλογα με το εισόδη μά τους , υπό την
προϋπόθεση ότι : (i ) Τα δάνειά τους είναι
εξασφαλισμένα έναντι της κύριας κατοιχίας τους και ( i) Συνεχίζουν να πληρ
νουν το υπόλοιπο μέρος της μηνιαίας πληΤο σχέδιο προστασίας της πρτης
διασφαλίζεται ότι ακατοικίας στην Ελλάδα για τη στήριξη
νοικοκυριν που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή στεγαστικν δανείων και κινδυνεύουν να χάσουν την κύ.
ρια κατοικία τους , ενέκρινε η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στη βάση των κανόνων της ΕΕ
για τις κρατικές ενισχύσεις .
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής , το πρόγραμμα, το οποίο έχει ετήπρούπολογισμό ύψους περίπου 132 εκατ. ευρ , θέτει αυστηρά κριτήρια επιλεΜια νέα έχθεση του Εποπτικού Συμβουλίου Παγκόσμιας Ετοιμότητας χρούει
τον κδωνα του κινδύνου για πιθανό ξέ
σπασμα πανδημίας, που μπορεί να είναι
η αιτία για τον θάνατο περίπου 80 εκατομμυρίων ανθρπων , αλλά η διεθνής
κοινότητα δεν μοιάζει να είναι επαρκς
προετοιμασμένη.
Το Εποπτικό Συμβούλιο Παγκόσμιας
Ετοιμότητας,
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την
Παγκόσμια Τράπεζα , επισημαίνει ότι οι
πιθανότητες για μια πανδημία είναι αυξημένες και, ΣΕΛΑ
στο 20% έτου δανεί
έχει συγκροτηθεί από
Με ταχύ ρυθμό Προχωρούν οι ιδιωτικοποιήσεις σε
ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ και ΔΕΔΔHΕ
Μια ιδιαίτερα
σημαντική εξέλιξη για
την Ελλάδα:
Κατατέθηκαν στn
Βουλή οι συμβάσεις
για έρευνες
υδρογονανθράκων
Η πλήρης (100% ) αποκρατικοποίηση
των δικτύων και της εμπορίας φυσικού
αερίου περιλαμβάνεται στις επιλογές που
εξετάζει η κυβέρνηση
προγράμματος αποκρατικοποιήσεων.
Η ΔΕΠΑ θα είναι χρονικά η πρτη επιχείρηση του ενεργειακού τομέα που θα
αποκρατικοποιηθεί , θα ακολουθήσουν τα
Ελληνικά Πετρέλαια , στα οποία το Δημόσιο θα διατηρήσει μια μετοχική συμμετοχή
και στη συνέχεια η μερική αποκρατιοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, αφού κλείσουν όλες
οι νομικές εκκρεμότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές
ντος και Ενέργειας , η ΔΕΠΑ θα διαχωριστεί σε τρεις δραστηριότητες που είναι : ατα δίκτυα διανομής
Σοκαριστική πραγματικότητα: Ενα
βρέφος ή μια έγκυος πεθαίνει κάθε 11
δευτερόλεπτα στον
στο πλαίσιο του
κόσμο
και περισσότερες μητέρες και νεογνά επιβινουν σήμερα σε σχέση με τοπαρελθόν, κυρίως χάρη στην βελτιωμένη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δείχνουν δεδομένα από τον ΟΗΕ. Ωστόσο, ακόμα
ή μια έγκυος κάπου στον κόσμο .
Μια αναφορά που συντάχθηκε από τις υπηρεσίες του ΟΗE UNICEF και Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υπογραμμίζει ότι από το 2000 οι παιδικοί θάνατοι έχουν
μειωθεί περίπου στο μισό και οι μητρικοί θάνατοι έχουν ελαττωθεί κατά περίπου ένα τοί
το, κυρίως λόγω της ευκολότερης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας και στο ότι αυτές οι τελευταίες έχουν γίνει οικονομικά πολύ πιο προσιτές και η ποιότητά τους έχει βελτιωθεί.
Παρόλα αυτά , τα τελευταία δεδομένα έδειξαν ότι το 2018 περίπου 6,2 εκατομμύρια
παιδιά έχασαν τη ζωή τους πριν γίνουν 15 ετν και πάνω από 290.000 γυναίκες πέθαναν λόγω επιπλοκν κατά ην εγκυμοσύνη το 2017.
και σήμερα κάθε 11 δευτερόλεπτα πεθαίνει ένα βρέφος
Κατατέθηκαν την Τετάρτη στη Βουλή , για κύρωση από το υπουργείο Περι
βάλλοντος και
για την παραχρηση τεσσάρων θαλάσσιων περιοχν στο Ιόνιο και την Κρήτη
για έρευνες υδρογονανθράΕνέργειας ,
οι συμβάσεις
του υπουργείου Περιβάλλοφενός
φυσικού αερίου και οι ε - ΣΛΛΑ
ΣΕΝΔΑ
Πρόκειται για τη θαλάσ. ΕΝΝΑ 4

Τελευταία νέα από την εφημερίδα