Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς να "διορθώσετε" τον ΕΝΦΙΑ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
9771108 592155
Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019 | τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗ
ΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 95ο . Αριθμός φύλλου: 27.035
Πς να διορθσεετεν τον ΕΝΦΙΑ
θσετε τον ΕΝΦΙΑ
Υποβολή τροποΠοιητικν e δηλσεων Ε9 για την εξάλειψη άδικων χρεσεων και λαθν σε στοιχεία ακινήτων
Χιλιάδες φορολογούμενοι, οι οποίοι χρεθηκαν
με επιπλέον Ποσά EΝΦΙΑ εξαιτίας λαθν ή παρα λείψεων
αυτά αποτυπνονται στα εκκαθαριστικά σημειματα
έχουν Πλέον τη δυνατότητα να υποβάλουν τροπο
Ποιητικές δηλσεις Ε9 για να δηλσουν ορθά
ακίνητα Που κατείχαν τmν 1n1-2019 και να εξα - κτρονική υποβολή διορθωτικής δήλωσης με σκοπό
λείψουν τις άδικες αυτές χρεσεις. Η ηλεκτρονική
εφαρμογή για την
φόρου μέχρι 300
υποβολή της διορθωτικής δή
του αρχικός βεβαιωθέντος
βρίσκεται ΕΝΦΙΑΠάνω από 300 ευρό, τότε ο φορολογούμενος
θωτικν δηλσεων Ε9 έτους 2019 τέθηκε ξανά σε
λειτουργία από χθες, στηνιστοσελίδα της Ανεξάρ- ευρ . Αν από την
τmης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Πρόκειται για την
εφαρμογή 69 Περιουσιολόγιο
στον λογαριασμό κάθε φορολογούμενου
στημα ΤΑXISnet στην
www.aadegr. Σε κάθε περίπτωση, μετά
εφόσον Προκύπτει μείωση
λωσης προκύψει μείωση
στα στοιχεία των ακινήτων τους όΠως
protergia
θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω
φόρου
Που εκδόθηκαν τον
Αύγουστο,
στο σύ
του ΤΑ
ηλεκτρονική διεύθυνση
την ηλε Προσέλθει στην αρμόδια ΔΟΥ προσκο
Που επιβεβαινουν
τον λόγο υποβολής της διορθωτικής δήλωσης,
Προκειμένου να γίνει έλεγχος και να οριστικοΠι
ηθεί το αnοτέλεσμα της εκκαθάρισης. σελ5
XISnet vα
μίζοντας όλα τα δικαιολογητικά
Το μέλλον της ενέργειας
μείωση
υποβολή τροποΠΟητικν-διορ - εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό σημείωμα ΕΝΦΙΑ μόνο
αρχικς βεβαιωθέντος ΕΝΦΙΑ, θα
ΟΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας
στο 14th Annual Greek Roadshow
ΑΤHEX
δρBril
Πράσινο στο Πρόγραμμα
προστασίας α ' κατοικίας
Εξέλιξη απόδοσης 10ετούς ομολόγου
Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Η Ευρωπαϊκή Ειτροπή ενe
κρινε χθες το νέο ελληνικό Πρό
γραμμα προστασίας της πρτης
κατοικίας για τη
νοικοκυριν
ζουν δυσκολίες αποπληρωμής
στεγαστικν δανείων, θεωρν
τας ότι είναι σύμφωνο με τους
κοινοτικούς κανόνες περί κρα
τικν ενισχύσεων. Σύμφωνα με
την Κομισιόν, το πρόγραμμα, το
ΟΠοίο έχει ετήσιο Προϋπολογισμό ύψους Περίπου 132 εκατ.
ευρ , θέτει αυστηρά κριτήρα
επιλεξιμότητας όσον αφορά ην
αξία της Πρωταρχικής κατοικίας
εισοδήματος του δανει
ολήπτη, στε να διασφαλίζεται
ότι απευθύνεται σε όσους έχουν
ανάγκη. Ειδικότερα, οι επιλέξιμοι
δανειολήπες θα λαμβάνουν
δότηση που θα αναλογεί
20% έως 50% της μηνιαίας πλη
ρωμής του δανείου, ανάλογα με
εισόδημά τους, υπότην Προυπόθεση ότι: 1) τα δάνειά τους
είναι εξασφαλισμένα έναντι της
κύριας κατοικίας τους και 2) συVeχίζουν να Πληρνουν το υπό
λοιπο μέρος της μηνιαίας Πλη
ρωμής τους. Εάνο δανειολήπης
σταματήσει
δάνειο του
επι στο
ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ >7
στήριξη των
Που αντιμετωπί
N. Μπάρτλε
υφ. του Ομοσπονδιακού
Υn. Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης
α1 03 05, 09 11 15 1719 23 252931 02 05 08 12 14 16 2022252830 03 0509 11 13 17 191,36
lούλιος 2019
Αύγουστος 2019
Σεπτέμβριος 2019
εξυπηρετεί
Προβλέπεται ότι η
Η Γερμανία
ενδιαφέρεται
να επενδύσει
στην Ελλάδα
ομόλογο: Σειστορικό χαμηλό η απόδοση του 10ετούς
τράπεζα μπορεί να ξεκινήσει
τον αποκλεισμό
Όλες οι τράπεζες θα πρέπει
αναδιαρθρσουν τα δάνεια των
επιλέξιμων δανειοληπτν σύμ
φωνα με τις ίδιες απαι τήσεις
ορίζει το κράτος. σελ.3
Στο επίκεντρο Παρέμειναν και χθες τα ελληνικά κρατικά ομόλογα , οι τιμές των οποίων
επιδόθηκαν σε νέο ράλι, Παρά τnν απογοήτευση Που Προκάλεσε στην Ιταλία η χαμηλή
ζήτηση των τραπεζν της Ευρωζνης για δάνεια στο Πλαίσιο του νέου γύρου φθηνής
μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης (TLTROS) από την ΕΚΤ. Η ελληνική αγορά κρατικού
χρέους διατήρησε την κεκτημένη της ταχύτητα, με την απόδοση του 10ετούς να σημεινει νέο ιστορικό χαμηλό στο 1,36% . σελ 24
του ακινήτου.
και του
Νομοσχέδιο για απλούστερες
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις
Νομοσχέδιο για την απλούστευση του αδειοδοτικού περιβάλλοντος και την εκκαθάριση
σειράς Πολυετν εκκρεμοτήτων Που αφορούν
Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις και χρήσεις γης
θα κατατεθεί μέχρι το τέλος
Βουλή, δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης, έπειτα από
συνάντηση χθες με τη διοίκηση του Συνδέσμου
Ελληνικν Τουριστικν ΕΠχειρήσεων. Επεσή μανε δε την ανάγκη για τουρισμό Που σέβεται
Περιβάλλον Προς όφελος και των ίδιων των
επιχειρήσεων. σελ 11
Τιθασημάνει
το άτακτο
Βrexitγια
τους ταξιδιτες
Καμπανάκι
Παράταση
, του χρόνου στη
για παγκόσμια
οικονομία
για 120 δόσεις
Αβεβαιότητα
ΦΠΑ-ΕΦΚ
Στις 31/10 με απόφαση ΥΠΟΙΚ
ΤΡΙΑΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΟΥ OΑΕΔ
σελ. 20
Με τον βραδύτερο ρυθμό τη
τελευταίας 10ετίας αναπτύσσεται
ηπαγκόσμια οικονομία, με τον
0ΟΣΑ να προειδοποιεί για Παρατεταμένη αβεβαιότητα και να
αναθεωρεί επί τα χείρω τις Προ βλέψεις του , στον απoηχο του
εμπορικού πολέμου ανάμεσα
στις δύο κορυφαίες οικονομίες
του Πλανήτη. σελ.2
Σε περίπτωση άτακτου Brexit,
ταξιδιτες Προερχόμενοι από
το H.Β. θα αντιμετωπίζονται ως
ταξιδιτες τρίτων χωρν. Κατά
συνέπεια, θα τυγχάνοUν εφαρ
μογής οι διατάξεις για την απαλ
λαγή από τον ΦΠΑκαι τον ΕΦΚ
μέχρι ορισμένων ορίων για εμ
πορεύματα.
αποσκευές τους. σελ.9
Έως τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να παραταθεί η
νέα βελτιωμένη ρύθμιση των 120 δόσεων, στην οποία.
Κ Μητσοτάκης
μέχριστιγμής έχουν ενταχθεί 60.000 οφείλέτες. Προς 100
την κατεύθυνση αυτή κινείται το ΥΠΟΙΚ , αφενός για
να ανταποκριθεί στα αιτήματα των χιλιάδων φορολογουμένων αλλά και των φορέων, αφετέρου διότιγνορίζει
ότι η Πλατφόρμα για να υπαχθεί ένας οφειλέτης στη
βελτιωμένη ρύθμιση άνοιξε μόλις πριν από λίγες
ημέρες, δηλαδή μόλις ένα 15νθήμερο, μέχρι τέλος Σε
πεμβρίου, οπότε λήγει n σχετική Προθεσμία. σελ4
ΣΤΗΝ BLACKSTONE 5 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ LOUIS HOTELS
επόμενες
ημέρες της
κυβέρνησης
ΡΕΚΟΡ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΣΤΑΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ Το 8MΗΝΟ >11
. Που θα φέρουν στις

Τελευταία νέα από την εφημερίδα