Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
eΧιτικη
Διαφόνεια
ΑΝΕΕΛΡΠΗ Τ
9 Ευυμμm 2110 -α ρoκ
ΗΕΑ) MΛΑΙΛΙΑ Φ1 ΕΡΑ
1099ν Τμε 20%-Aρt Φa ΤΥ-Πιμ μrλην 10 Ε
11rs Nouppiou 13
συχείοδο
sAnprs
ΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟτης Χίου ΕΝ ΔΩΑΝn n.
11304Ν 10ν
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ-EΝΕΧΥΡΑ
ΤΡΙΦΘηΝΟ
no Οτ2 2210λκ
leλυτεντίου 1% ΚΙΟE.24ooς
peΛan φο) TAΤη.) Μ346,6946 J46 NwWtiksambiro.gy
lkiνΕ
Σεβασμό σπη ζωήαννομίζεις ότι τοαξίεκ!
ΗΤαnt κάτετω σάτη δυυλαή mς! Erς πύκθh Ειαθηττησηδύτε
Δειένα τα πλοίaloτα λιμάνια
τmν Trtrn 24Σεπτείβρίου
ρκετό μείkνi έei
υeεί γa αυτό το
ΕΕμα anna από oτ
oνεaι n. τωή, nou είκi
τόχο noηυτιμα , καεt ev
tn. εεβαaι μπροπτά στην
εnξεn- φοuoa και συον
ωνaSεcp5μό
Τ τooναα aτuκήμετα n.
503τuημια στο νηu μ23
εναι anaυτά Νtα rnκι5ιά.
φετοs enυς κα χρόνο,
δοομο χωρόοροτακο
μη οεπτομεοι το anα.
ieρμ2 noυ μήοοd ν όει
Εατοοκί5, επεαυτό άναι.
5υπυκημa εία iχημα
DafB pορ pος
Οιaν o50ε Sev είνα.
μπ κά να μην φοοε τo
μοάνo
στην μετοσιχήa . nοu
ρου έει ηaoawuonaε ο.
ανaγμέpana, Χής αονa
Εεραντη πωn τοus πτην οοφamτο. aι αεδhειεnotτα 65ηp ουposον εραιτνή Πκα μωρb με οπεται τε συνεπει ,
B Sεν ένnυν βεσθά στη 5υπoεστη θση του 5inimbύ του "
neoaιευτικό
E συσε βίδα2Ο
-ση εύσιεδηnτο πόκίνται ναφουσουντo κοπιος του5 ήτο2νη
ουoή ματός τοU5, πε εEδή ταποο inore5mpύν aπο σιeBirlenvtmi nΜΟνιά. Καnvi
Κύγου ια ΠΕΚEMΕΑ
ainaoraν ιπουν θπαμαι ntav σηά
maνωσε νατηρουν τον Κ.ΟΚ με απππτομο να πράκεπουν ana έoυμε neoοπεί aπό συτή τη τεεhή ήia ου "oo pε
νθθο να χονσυμε μμα συουσος γρατο 70 κροντεί μπν ταnοσω,
PσE μαρέα εμευνύσν αοοέσω τωmtκnn ns τΠΕοτ ouoniy -σε μανσέτερα u "unorgamea θα uου καυουν.
μ κδ0αν-0υτγισε μμ6 ν ερεο aniδodnοσσηpοσωστα nσυθε σω πμωδα στοι μιχωνων αγο μινοε πιοσου
τοέχεια δυπυχήμαα
Συτααταραμο Λ&.
128 Σεπεμβρου ηΠpτησυνάντηση των "" αρετν
του νnαιού μας μετά από πρότοση Mηαράκα
πpοτοσhταυ να ούσοσο με απμηs opoos εροίες με τη υμμετοκή
ωων μουήaτν Siου, του Απιπερκμερερρο Νίου ιαι φυ Lημάρου τομνησου επαορερε ο υφυnοuργos Epyουa κα βουπευτs Fioυ . Μότrs Μήταροκηα Ετόνοα, ο κατύπεμοs συνιογαμός των ενερηον oήω των εμπήεκόμειων,
φoράνν nροs σnituon tων θευπν nuοφοpούντο βο.
hεν uπaρει λρότηα πohtms noυ να μην συμμωνμε τη προσφυο του κεΜαmαρακρ ;
Asaronοuθήσουν μαι οι υπonainoapετοί του τοnου με τα χιαρπωυ νοςδημογρατη.
ρutuτh μηα δούμε όπφη έρα δοπδπος te τα Τναεχούe Ειφεοετο
-Η οίmουη μεs τρ ομόδα αnotthsinao annμε ου κ.Νπmaραnό δη αnό το
2015 όμως ΓΡΕAουδeηος το έκανε δεμό,
Σντελα φα σε βδα 14
VΕΤΗΟ ΠΣΟT
Mεκέφαλοι γέμπαντο νηαί με θανατιpάρες φόλες
ΕΟΙΕ 5
οσυ !
spirits
"τ15 Σεπεμβρου δουκ όnoιγoωραουμε ξεκίνοσεη κύνη τικ h ntpioδο .
ahoioικύογσί nhpav τα κινηρσκμπaτουs μαι αno τaνapα μααins Κυ
-p2ia σεβρνεν τα ομά, Όμως aν νραυν οιι onoDi αενέρεηο
ενενonapeιδnhnτηpομεία 6onμεα μέστονο τον εντση τωκυνη
ουnων τουs Πaω ans 25 τυνηοσευha εφαιαν δηλnτηργήδη 6onωμπα
3 Κυνηγεικάς Σύλον δα Χυ Η Άρτεμη εεαιαμούνο σnομ ανανερamεη
iωatimi mοcουα Δυστωι5 ιονεμορυσε μαs όπηροδειηι και καταδα
σreas προκημS μυ ημερα α Εnρυ ουχωηγιού του ε/δημον μα ρ Μoκαs, λόσοοιον Ελεμαπο-εmτερονδίτmριασub/α δε πaμaτα ε στοχοπν
Εκωο των κύωγόσωtw
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΦΟΛΕΣ
ΤEL+30 2271042158
ΕΣόν δεα δεβ θ
δΑ Α ΤΕ
ΣΑ ΕΡ
EμE kωντον κU6vaυ
Ο1 ΚEΨEΣ ΜΑΣ
πatee ois letbυεμκέρτς
λιtτrmμto ναki u iμα ετδαuα.
3ου 1υ Κ Η
38 ΛEGEOU w Giios
ΥB Caprice Cafe Bar