Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
"aoφωνo μο oou .
Γ0 ομνιστ όμως | μέχρι θανότου μ
1να εφpό υν
1 aεύθερο/
| την drο
| 0oυ.
ΠΡΩΙΝΗ
Παρασκέυή
Σεπτεμβρίου
Αριθ. φύλλου 5853
Τιμή φύλ.: 0,50 C
Καθημερινή εφημερίδα Κoζάνης
Εκπνέει η διορία απάντησης
του ΥΠΕΝ στην Κομισιόν για
την υπέρβαση των ωρν λειτουργίας
σε Αμύνταιο και Καρδιά
Σελίδα 12
"Χτίσιμο"
Μελέτες της ΑΝ.ΚΟ. και του ΕΚΕΤΑ
υπέδειξαν το φυσικό αέριο
ως εναλλακτική της Πτολεμαϊδας 5
για την τηλεθέρμανση
Σελίδα 7
του αφορολόγητου
- Σενάριο για μεγαλύτερο
nοσό αποδείξεων μέσω
ηλαστικού χρήματοs
ήe - banking επεξεργάζεται
το οικονομικό επτελείο
τns κυβέρνησns
Ανοιξε
η ηλεκτρονική πλατφόρμα
για τις εγγραφές
των πρωτοετν φοιτητν
Σελίδα 13
Άνοιξαν
οι εγγραφές για
τα Βίκος Street Relays
της Κοζάνης
Συμμετοχή
της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Ν. Κοζάνης
στο 10 Βαλκα
νικό Συνέδριο
Καθαρής
Ενέργειας
- Είναι υποχρεωτική
Σελίδα 16.
Π Ο ι2Λ Ο ΨΕΙΣ
0,τι αργεί, κάποτε
θα φτάσει .
Σελίδα 24
Λίγο μετά το μέσον της περασμένης δεκαετίας ήμουν ιδ
| aίτερα anaισιόδοξος και δη για τις ελληνικές τράπεζες , Οο
| διάβαζαν τη στήλη nou uπέγpαφα ως Καγκελάριος τότε θα
| το θυμούνται
| Ο τρόπος με τον οnoio οι τράn ες noλoρκούοαν τότε
|Τους ανθρπους να δανειστούν rροκειμένου να καταναλ
| oουν αβέβαια μελλοντικά ειοοδήματα ήταν εξφθαλμα α | τοκαταστροφικός. Το ίδιο nεpίnou κάνουν αυτή την περίοδο
| και οι Κεντρικές Τράπεζες με τα αρνητικά επτόκια.
Εμβληματικοί τραπεζίτες όπως ο . Κωστόπουλος δεν δ .
|σταζαν καr ' ιδίαν αλλά και δημοσίως με την rpοσήκουσα με| τριοπάθεια να εκφράζουν τον rpοβληματισμό τους για nuς
|θα αποπληρωθούν όλα αυτά τα δάνεια.
Τελετή βράβευσης
μαθητικν έργων Κυριακή .
22/09/2019 , 12:00 πμ .
Εχθεσιακό Κέντρο
Κουλων Κοζάνης
κωθ ίνοιr
Σελίδα 9
συνέχεια στη σελίδα 4/
ΖΟ50Ν