Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟΣ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρντής - Νικά.σος Καpαθάνες 1951-1974 Ιδωκτήρια-κότρια ΣτουρίδοwL Σναnή
ΔΡΑΜΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος ' (1974),Αp φύλλου 6880-11.954
0.50 ε
Πρεμιέρα την
Με συμβόλαιο απoδomικότητας
οι νέο διοικητές στα Νοσοκομεία
Το 1ο Νεανικό
Ποδηλατοβόλτα
Μουσικό Φεστιβάλ στο
Κυριακή με Νέστο
Στη σειρά τα διάφορα έργα
στη Δράμα ενόψει της
ΕΣΠΑγια το Μοσοκομείο
Χρυσούπολης στη
Ευρωπαϊκής Ημέρας
50 Γυμνάσιο Δράμας
|Μια εκδήλωση από τους μαθητές
για τους μαθητές
της Δράμας που μπλόκαραν
Εξαπίας εκλογν ή ενστάσεων!
ε. Jm
χωρίς Αυτοκίνητο
Eλ. 5n
Αράμα ο Πανδραμαϊκός
Θελ. Τη
σελ. 3η
Απαράδεκτοι συμπολίτες μας .
Πέταξαν κομπιούτερ , καροτσάκια
και άλλα αντικείμενα στο χείμαρρο
της γέφυρας στην οδό Αντιγόνου!!
Pίλέει στον Π.Τ Ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας κ . Χρ . Κυριακίδης
Για την τρέχουσα αγωνιστική χρονιά
Ξεκαθάρισε η κατανομή χρήσης
των γηπεδικν εγκαταστάσεων από
τα αθλητικά σωματεία της Δράμας
Συνέντευξη τύπου παραχρησε η αντιδήμαρχος κα .
Αναστασία Τόλιου- Δάντζερα
Της Σουζάνος
Θεοδωρίδου
υνέντευξη τύπου noραχρησε χθες το
πρuί, στις εγκατα στάσες του Κλειστού Γu
μναστηρίου Δράμας , η
αντιδήμαρχος
ομου, Ποδείας και Πολι
ομού , κα. Ανασταοία.
Τόλιου-άντζερα, για
την χρήση των γηπεδοκν
εγκαταστάσεων που βρ
σκονται uπό την ευθύνη.
του Δήμου Δράμας από
τα αθλητικά οωματεία της
πόλης
Όπως σημείωσε η αντ
δήμαρχος, η ενημέρωση οργανθηκε
προκεμένου να φωτιστούν τα σημαντκό - μερή ενημέρωση ao τους εστpοonους
τερα στοκεία nou έχουν ληφθεί υπόψω , των αθληπκν σωματείων , αλλά και των
προειμένου να μαραστεί με δίκαο τράπο υπολλήλων του τμήματος που uπηρετε
ο χρόνος χρήσης των Υητεδικν εγκατα - δπως eπεσήμαε η κα. Δάντζpα , κατέλη στάσεων , αλλά παράλληλα όπως εξήγησε ξαν στο συμπέρασμα πως το άθλημα ης
η δα να απαντηθούν και οι κυοφορούμε χειροoφαίρσης και της καλαθοσφαίρισης
vες από την πλευρά του ΓΣ ΚΑΟΛ0 συνυπάρχουν στον ίδο πρατονττικό χρο
Του θανόση Πολυμένη
ΠΡΟΣΤΑ σε μα νέα απαράδεκτη
κατάσταση βρεήκαμε χθες, μετά
Ιατό ενημέρωση συμπολπν μας
προς την εφημερίδα : δάφορες οθόνες
από ηλεκτρονκούς υπολογιστές , παπου
τια, πλαστκά τελάρα καα ακόμα ένα πoδικό καρστοάκι είνα πεταμένα σην
κύτη του χεμάρρου Μοναστηρακέου στην περιοχή της γέφuρας
της οδού Αντηγόνου
Κατάσταση που εμφαίζεται για
πρτη φορά , τουλάχστον στο
ουγκεκρμένο σημείο , άτου κάθε
χρόνο ο Δήμος είε - μέχρι και
πέρυσ τουλάχιστον- να φρονί σει μόνο γα το ζήτημα των στάσμων νερντης βροχής . Πρόκατα
για μια απαράδεκτη κατάσταση .
στην οπaία προφανς προχρησε κάποος συμπολτης μα .
Σης φωτογραφίες, μπορεί κανείς
να διοκρίνειτς γνωστές παλές ογκδες οθόνες ηλ δεν προλαβαίνει να μαζueι και να καθαρι ην πόλη!
κτρονικν υπολογιστν, μαί με τοκαλδο και τα πλη - και η τρίτη ολήθεια, είναιότ, στην εποχή όnου οιπροσκτρολόγια Και οκόμα, το στουδότεpo ένα καροτοά λήφεις είναι τρομερά δύοκολες και το προσωτκό με
μωρού και αυτό πεταμένο μέσα στα νερά
Το να μπορέσενα φανταστεί κανείς τους λόγους που πόλης είνα πάρα πολύ σημαντική
θα ωθούσαν κάποιον να
κάνει κάτ τέτoo, κομματάκι δύσκολο! θα μπορούσαμενα υnoθέσουμε
δτ ίσως ήτανεξοργισμέ
νος από το σπίτι και τα.
πέταξ ή μήπως
εοκεμμένα όλο αυτά
Η αλήθεια εναι ότ το
τελευταίο διάστημα η
κατόσταση με την ανεξ6λεγκτη απόρρμη ογκωδν αντοεμένων σε
δάφορα σημεία της
πόλης και κυρίως δίλα
Αθλητ αTΟ ΠΤ.
Μετά απόπροσωπή μελέτη και λεπτοΦΩΤΟΠ.Τ.
σε κάδους : έα αυξηeεί α τραγκή κατά
σταση, Και η όλη αλήea είναι ότι , ο Δήμας
με προβλήματα
σες .
σελΑη
ωμένο, η συμβαλή των πολπν στην καθαρότητα της
Lug yao
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΟΞΥΤΟΝΟ - ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ ΟΕ.
Πάνα διλα 6ος αξπσ
μηθμίmγσ τρίωπο
Πάνκας-Μοσμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΒEΝIΖΕΛΟΥ 126 , ΔΡΑΜΑ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όηισθεν .Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
25210 5512206977 472890
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκάλν
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρυης
Νέες υπερούγκρονες unmpeoiες
διαγνωσυκτν εξειάστν
ΤHΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ
ΗYDRAMA
GRAND HOTEL
LUXURY WITHIΝ HISTOΟRY
.Ψηφιακή Μαστογροpία
. Τομοούνθεση τpιοδιάστστης σnεκόνon .
η εξέλίξη στην εξίταση του μοστού
. Ynepnxος Μαστού
Χαράλαμποs Χαραλαμπίδη
Ειδικός Ορθοδοντικός
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Το Εενοδοχeίo Hydama Grad Hotol ενδιαφέρετα
να προολάβει μάγερα .
Επθιμτά rρooντα
Πuχο Μααρής Τέχης.
. Προύπηρεoία oε ανάλογη θέση.
α εδιαφερόμενο, μπορούν να αποστείλουν
βιογροφικό με πρόοφατηφωτογραφία
Τηλ. 25210-30076
.Μαγγητκός Τομογρόφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υntpnxο-Τiplex σγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μέtpηon Οσuκής Πuκνόoς
- Ορθοnoντογpάφος
Κιν. 6932-347415
Να Δι0θυνση
Γ. Παπανδρέου 34-2οs Όροφο
Προυσσς 17 και Προυοoης Ζ , apαμα
Τηλ 25210 22425, F: 25210 P2415
email [email protected]
στο htps/bλM2OKowik.
Φροντιστήριο
Μεσης Εκπαίδευσης
< Το μυαλό δεν είναι
ένα δοχείο για γέμισμα,
αλλά μια φωτιά για άναμμαν
Γιάννης
Πρόσeαση
Γαζάνης
στη δύναμη συ
στο μΑλον σου1
ΣΟΙΧΕΙΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Αρμεν 15 , Δράμα : τηλ 2521057467 :: Κiv. 6974765815
www.prosvasi.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα