Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Ανοδική τάση στις προκρανήσεις Ρσων για το επόμενο καλοκαίρι
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙΟΝΟΜΙΚΗ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων-Προμηθειν και Δημοτρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki1999Qgmal.con ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ:0,50 Ε
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki [email protected]
ή Email: dhm1 [email protected] net.gr
ΑΦ. 5564 Παρασκευή 20.09.2019
ή Email: pan1983Qotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Χατζηδάκης:
Θα τρέξουμε
πολύ γρήγορα
τις μονάδες
ολοκληρωμένης
διαχείρισης των
αποροιμμάτων
Εκδήλωση ΣΕΒ
Επιχειρηματικές ευχαιρίες στις αγορές της
Νοτιο-ανατολικής Ασίας
Chief Information Officer
>>> Τελ
>>> Τελ.
Συνεργασία Ελλάδας και Εσθονίας
για τον Ψηφιακό μετασχηματισμό
|Πένε τροτάσες του ΟE
Στο ζήτημα της ολοληρωμένης
διαχείοισης των απορριμμάτων
ως δεύτερης προτεραιότητας
της χυβέρνησης , μετά την
καπολιγνποτοίηση
χρας, αναφέρθημε. σήμερα
ομμλία του κατά τη διάοεια
παρουσίασης έρευνας για την
λιματική αλαγή , ο υπουργός
Περιβάλοντος
.Χατζηδάκης
γα την βελτίοση ης Εργάνης
Sla lo
Ενέργειας ,
Όπως σημείωσε ο υπου ργός, η
Ελλάδα, ευρισκόμενη σε ποσοστό ανακύκλωσης 19% επισήμως , είναι πολύ πίσω σε σχέση
με άλλες χρες της ΕΕ , που
ξεπερνούν και το 50%.
Χ. Θεοχάρης:
ΚΕμείς είμαστε σχεδόν τελευταίοι . Περνάμε μόλις τρεις
χρες , από τις 28 της Ευρωπαί
κής Ένωσης
ανοκύκλωσης είπε ο κ. Χατζηδάκης
διαθέτω κάποια μαγική συνταγή, αλλά θα προσπαθήσουμε
να προσεγίσουμε το
τις μεθόδους της κοινής λογικής αι των αλν ευρωπαικν πρακτικν . Πρτα από
όλα, θέλουμε να κινητοποιήσουμε την κοινωνία των πολιτν,
θέλουμε
την κοινωνία συνολικά και
αυτό είμαστε σε συνεννόηση
με την κ , Κεραμέως και θα
μάνουμε περατέρω συζητήσεις φυσιά με το υπουργείο
Παιδείας, έτσι στε μέσα από
τα σχολεία και μέσα από τα
μαθήματα
τέρω ευαισθητοποίηση των
μαθητν . Θα μιλήσουμε με την
ΚΕΔΕ για δούμε πος
δο δήμων πιλοτικά μπορεί
προχωρήσουν προγράμματα
αναχύλωσης σε ευρεία λήμακα, προκειμένου να <ζηλέ
ψουν χαι άλλοι δήμοι, της
χρας και να
τάχυνση
γράμματα. Πρόσφατα μιλήσο
με με την Εληνική Εταιρεία
Ανακύκλωσης για όλα αυτά τα
ζητήματα. Είμαστε αποφασι
σμένοι να τρέξουμε πάρα πολύ
γρήγορα με τις μονάδες ολοκληρωμένης διαχείρισης των
oποροιμμάτων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΕΡΙΚ
στα ποσοστά της
Πρέπει να αξιοποιήσουμε
το χρυμμένο
τουριστικό δυναμικό
και πρόσθεσε: Δεν
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΦΑΝΙΚ
θέμα με
σημαντική ανάπτυξη , η χρονιά
εκτιμάται ότι θα κλείσει με
αύξηση 10% σε
2018 εν οι οιωνοί για την κρο
υαζιέρα είναι πιο ευοίωνοι για
την επόμενη χρονιάν, είπε ο
υπουργός Τουρισμού .
Γιατην ανάγκη αξιοποίησης του
Mουμμένου τουριστικού δυναμ
κού της χρας αλλά και για τι
σχέση με το
να ινητοποιήσουμε
ευοίωνες προοπτικές της ρουC
ζιέρας προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας
έχανε λόγο ο υπουργός Τουρ σμού
Κaτάφα όπου βρέθηε
στο πλαίσιο της επίσημης
Χάρης Θεοχάρης από
Ειδικότερα για το
λιμάνι
Κατάχολου, ο υπουργός Τονρυ Ζητά , μεταξύ άλλων , θεσμοθέτηση της
επίσεεψή που πραγματοποιεί σμού κ.Χάρης Θεοχάρης, ανέφ- κάρτας εργασίας , με την εγκατάσταση
σήμερα Τετάρτη στους νομούς
να υπάρχει περαι
γίνει πύλη
τεράστιο τουρι
υπάρχει
ερε πως μπορεί
εισόδου για ο
στικό απόθεμα
στην ευρύτερη περιοχή , όπως
είναι.
ηλεκτρονικού συστήματος ωρομέτρησης και σύνδεσης των στοιχείων.
Ηλείας και
Αχαίας.
σε επίπεπου
Σύμφωνα με την ανακοίνωση
του υπουργείου ο κος Θεοχάρης
είπε ότι στόχος της πολιτικής Επίσης ανέφερε πως στον σχεηγεσίας του υπουργείου Τουρι
η Αρχαία Ολυμπία.
υπουργείου είναι
και η επάυση των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει ο κλάδος της
uρουαζιέρας αλλά και η άρση
παθογενειν
εντοπίζονται στη διαχείριση των
διασμό
Πακέτο πέντε προτάσεων για τη
βελτίωση της λειτουργίας του
συστήματος Εργάνη, απέστειλε
. Πρόεδρος του Οκονομικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος , Κω σταντίνος Κόλλιας ,
υργό Εργασίας και Κοινωνιν
Ασφαλίσεων , Γιάννη Βρούτση,
χατόπιν ατήματος του Υπουρ γού.
και της Κυβέρνησης είναι
η αναβάθμιση της χρας μας
στη διεθνή σκακιέρα της κρουαζιέρας , με home porting στον
Πειραιά, με την ανόπτυξη νέων
προορισμν , με καλύτερη αξιο - λυμένων και των μαρινν λόγω
ποίηση των υφιστάμεενων, και με
πλοία που να
υπάρχει επι σε όλα αυτά τα προπου
Οι προτάσεις αυτές είναι οι
εξής:
στον υποτου καταιερματισμού.
έχουν θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα . "Τα
μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν
Created by Universal Document Converter