Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
2019

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

39,5

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 18ος / Αριθµ. φύλλου 5243

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ PULSE

∆ιψήφιο προβάδισµα
(13,5%) της Ν.∆.
Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΠΙΚΡΟΤΕΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

26,0

ΣΕΛ. 7

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΧΩΡΙΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝ∆ΑΝΕΙΟ

Μετ’ εµποδίων
τα χειρουργεία!

ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΕΙΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

ΣΕΛ. 7

ΝΕΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΝΑΜΙΞΗ

∆ύο
οργανώσεις,
πέντε
συλλήψεις
ΣΕΛ. 4

Ο ΥΦ. ΑΜΥΝΑΣ, ΑΛ. ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Φόβος και τρόµος

οι αγέλες αδέσποτων
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ
ΕΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε Άραξο και
Ανδραβίδα

ΣΕΛ. 5

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ

120 δόσεις:
E-mail από
την εφορία

ΣΕΛ. 3

ΣΕΛ. 12

ΣΕΛ. 17-22

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ «ΘΩΡΑΚΙΣΗ»

Οι χειµερινές
προτεραιότητες
ΣΕΛ. 3

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

Ενάρετη
σ’ όλη της
τη ζωή!

ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ

Πιάνουν
τόπο
οι έλεγχοι

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΟΣΤΕΡ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 39

Το «Τριάντειο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ.»
Θα λειτουργήσει και το νέο σχολικό έτος 2019-2020
µε τις εξής ειδικότητες:
1. Τεχνικός Θερµικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας
Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, του τοµέα Μηχανολογίας.
2. Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστηµάτων, Εγκαταστάσεων και ∆ικτύων, του τοµέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοµατισµού.
Στη Σχολή εγγράφονται απόφοιτοι Γυµνασίου και απόφοιτοι Τεχνικών Σχολών.
Για την Α’ Λυκείου γίνονται δεκτές και µετεγγραφές από άλλα ΕΠΑ.Λ.
Φοίτηση ∆ΩΡΕΑΝ. Απολυτήριο Λυκείου και Πτυχίο. Πρόσβαση στα ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Πληροφορίες για εγγραφές:
Τηλ. 2610/322023, Ιωνίας 134, Πάτρα, mail: [email protected]

Προµηθέας:
Βραδιά
αποκαλυπτηρίων



Τελευταία νέα από την εφημερίδα