Πρωτοσέλιδο Ανεξάρτητος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
Τ
Κ Α Θ Η Μ

Υ

Π

Ε Ρ Ι Ν Η

Ο
Ε

Σ

Τ

Φ Η Μ Ε Ρ

Ι ∆ Α

Η

Σ

Η

Π

Ε

Β Ο Ρ Ε Ι Ο ∆ Υ Τ Ι Κ Η Σ

Ι

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 4405 - ΕΤΟΣ 18ο - 0,50 ευρ

Αριθµός Αδε ας 124

Κ

Ο

Υ

Ε Λ Λ Α ∆ Α Σ

ΠΛΗΡ ΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ
Ταχ. γραφε ο
Ιωανν νων

Ρ

ΙΚΟΣ 6426

Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚ ΟΣΕΙΣ «ΛΟΓΟΤΥΠΟΣ» Α.Ε.
www.anex.gr
e-mail: [email protected]

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Τα παιδιά δείχνουν
το δρόµο της
εθελοντικής αιµοδοσίας

Βαρύτητα
στην ενεργειακή
αναβάθµιση κατοικιών
Σελ. 11

Σελ. 12

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σε τροχιά εξωστρέφειας
µε «όπλο» την έρευνα
✓ Πολλαπλά τα οφέλη για

το εκπαιδευτικό Ίδρυµα
της πόλης µας, από τη
συµµετοχή στην 84η ∆ΕΘ
✓ Μια ακόµη σηµαντική

διάκριση στο πλαίσιο νέας
διεθνούς ακαδηµαϊκής
αξιολόγησης
των Πανεπιστηµίων

ΠΠΓΝΙ

Με «σφραγίδα»
πιστοποίησης
οι Κλινικές
Σελ.4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Για 8η χρονιά
τα Κοινωνικά
Φροντιστήρια
Σελ.7

Αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελ. 3

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Αντίστροφη µέτρηση
για την έναρξη του
πρωταθλήµατος

• Παρελθόν αποτελεί για την
οµάδα ο τεχνικός διευθυντής
∆ηµ. Νιαρχάκος Σελ.9

∆ΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Ψηλά στην
ατζέντα
η αξιοποίηση
του παλιού
Πανεπιστηµίου
• Στη Βουλή το θέµα της
αξιοποίησης του κτιρίου
από την Μ. Κεφάλα
• Ποια άλλα θέµατα έθεσε στον
Πρωθυπουργό ο Μ. Ελισάφ
Σελ.4-5

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Χωρίς αυτοκίνητα,
έστω και για λίγες
ώρες, το κέντρο
Σελ.16