Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: .& E. ΚΟγΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Ετος 620-Αρ. φύλλου 17.601. Τιμή 0,60 Ε. Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου 2019
Γραφeίa: Φ. Ταβέλλα 11- ΩΑΝΝΙΝΑ 45333. Τηλ. Κέντρο 20510 25.6717, 3.791-Faux 26510 30:350. http://wwwproinosiogos.g. enalinio@ρoinostogos .gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
29,9% πάνω (στο οκτάμηνο) η διακίνηση επιβατν στα Γιάννενα
ΤΟ RPOΔOΜΟ ΜΑΣΑΙΟΓΕΔΝΕΤΑΙ
Ο Ιοiμη τιντήτιν οτιρονόντο αόυτόο στν Αλόδα πωπί αζμη
Ο λμη καλύτρς οι προοπτικέ για το μέλλο, αν υπόξει συντονισμένη
και ενιαία τουριστκή ποβολή σε νές αγορς- οτόνους
εm στο Lnμαρχείο με στόχο να μπει σετροά υλοποίnoης
Φιλόδοξο κστοίχημαν η μετατροπή
Κάστρου
: πάρκο Πολιτσμού!
Θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση από Δήμο Ιωαννπν,
Εφορεία Αρχαιοτήτων και Περιφέρεια Ηπείρου . Προβλέπεται
. Πρωταθλητισμό σε ποσοστό ακίνησης επιβατν σε εππεδο χρας εκανε Το Αεροδρό
μο Ιωσνίνων , στο πρτο οκτά
μηνο rou 2019, καταγράφοντας
σύξηση 29.9% και αφήνοντας στη
δεύτερη θέση τη Μάξο (21,3%) και
η ανάδειξη μνημείων και η ανάπλαση κοινόχρηστων χρων
. Ελάχυστες παρεμβάσεις .
χουν γίε τα τελευταία χρόνια σπό πλευράς rου Δήμου Ιωανντν
στο Κάστρο , Το omοίο αποΤΣλεί να από τα ωparoτεερα σημεία ης
ΡΕΠΟΡΤΑ z
στην pίτη η Λήμνο (19% ) Στ επ
πεδο χρας δε Το ποσοστό αύξησης ήταν 49%.
.Συνολικά στο δάστημα αυτό διαΚνήθηκαν 93.417 επβάτες όταν το
αντίστοχο διάστημα ου 2018 ο σpθμός Τους ήταν 71.893. Πρόκειπαι
για αδιαμφοβήτητους και απόλτους αpιθμούς , που ανακοινθηκαν
χθες από την Υπηρεσία Πολτικής
Αεροπορίας και οι οποίοι επιβεβα .
ωσαν τις προβλέψεις ου γνόταν aΡΕΠΟΡΤΑΖ
Τα Γιάννενα καθίστανται πλέον αναγνωρισμένος διεθνής
αερoπορικός πpoopoμός , δήοντας θηση στον τουρισμό
και στην Τοπκή οικονομία
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
πόλης και βασικό Τουρστικό αοθέατο, χάρη στον γραφκό οισμό
και ια μνημεία που περικλείει
Η μόνη αξόλογη προσπάθεια
που καταγράφηκε σ αυτή την πεντα ετία ήταν ο σχεδιοσμός από την
προηγούμενη Δημοτική Aρχή γα τη
δημιουργία ενός πάρκου Πomσμού
που θα συνδε το Ταμί του Ασλάν
Παod με γτoνκά Οθωμανκά μνη μ
πό όσους παρατηρούσαν σε καθ
μερνή βάση η μεγά11η σελ
ΝΟE: EυεταιρισμόςΠρότuno nouστηρζα τmν
τonκή οNονομία ελ.12
Όπως τα έθεσαν οι δήμαροι στον Πρωθυπουργό
Ποια έργα σε Ζαγόρι και Δωδνη
θα δσουν αναπτυξιακή θηση
Mία από Τις παρεμβάσεις που προβλέπει το σχέδιο
για Το Κάστρο είναι η ανάδειξη της Οθωpανική Βpιοθήκης
κάτω από ο Τζαμί Ασλάν Πασά .
σε συνδυασμό με ην ανάπλο ση κονόχρηστων οδν και πλατεν του
Το συγκεκριμένο εγχείρημα είνα
ένα από αυτά που η νέα Δημοτική
Αρχή αποφόσισε να υλοποήσει και
πρόκεπαι να ετοιμάσει προγραμμα ική σύμβαση για να εκνήoουν τα
έργα , τα στποία έχουν συνολικό προυπολογισμό 4,5 Εκατ . εupu . Ωστό σο, για την επττυχία
Στη Βουλή έφερε το θέμα ο Γ. Αμυράς
Κοριάρχησαν οι προτάσεις για τους καταλόγους Της Uhesto
DΕκδιουκθoaμiζκaΤir.
Ζητείται σχέδιο δράσης
για Παμβτιδα και Καλαμά!
. Αρχαία Δων
δνη και Ζαγόρ
δύο από ης πιο εp
βληματικές περο
χές Του Νομού u
αννίνων , περιλαμ βάνονταν στους
σταθμούς ης μονοήμερης περιoδεας Του Πρωθ .
πουργού στην περοχή
Εκληρη ματη Κντημά εληικν
μημείων ης Αίφα σm Οιτίο
. Στη σελίδα 2
νΜπορούν να γίνουν υπόδεγμα διαχείρισης για όλη τηχρα
. Γvωστά είναι τα προβλήμα τα ρύπανσης που αντιμετωπί
ζουν τόσο η Αμνη Παμβτιδα ό.
σο και ο ποταμός Καλαμάς . Γα
την επίλυσή Τους και για Την ανά .
11η σελ.
Γα όσους Γανιτες δεν Τελείωσαν Γυνάσιο . .
Σχολείο δεύτερης ευκαιρίας
για μαθητές έως 80 χρονν!
Στην Πλατεία Μαβίλη (8.30 μ.μ.).
(φτ onό ΣΡΕλu ΧΕp
tw πiσεφη Κ. Mnodn
Απόψε η επίσημη τελετή
του 13ου Γύρου της Λίμνης
VΠάνω ατό 3.500 δοομείς στους αγνες υ Σαββατοκύριακου : μογή ενός αλοκληρωμένου σχ
Aaτουργείκαθημερνά (4.30- & μμ) . n ήλωt η Δευθύντριά w
καμψη Των σπάνιων οικοσυσημάτων Τόσο mς λίμνης όσο και
Του ποταμού απαιτείται η εφα---τ ΕΑ 12 ΦΛΑΣ.
Ελάτε και
διου από πλευράς της Πολιτείας ,
μεη σύμφωνη γνμη πάντα Των
ανθρπων
γεννάτε!.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
> Του ΚΩΣΤΑ Δ. ΚΑΛΙΣΗ
. Ολοι δικαιούνται μα δεύτε
ρη ευκαιρία στη ζωή ειδικά μάλ.
στα αν μιλάμε για αν0pπους
που , από διάφορες ατίες , δεν κα rάpεραν να ολοκληρσουν έστω
τη βασική εκπαίδευση, η οποία α
ποτελεί στς μέρες μας -ησελ.
Ε LEMI YLiαίο
Lιατή μή mAmiaw!
. Ηκυβερνηική ανακοίνω
ση όι θα επιδοτείται κάθε παιδί που θα γεννιέται στην Ελλά
δα, θα δημιουργήσει πολλά
προβλήμαα.
Δότι αφοά κα 11η σελ
. Σε μία από nς σπουδαιότε - μετατραπεί ο Γύροoς της Λίμνης ο
ρες αθλημκές διοργενσεις της οποίος θα πpoγμαro- -11η σελ
χρας με περιβαλλονπκά, πολιτΕ
στικά και κονωνικά μηνύρατα έχει
Του Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΕΠΙΦΛΛΙΔΕΣ
Διεθνείς ύμνοι για τη γλσσα | Τελευταίες δοκιμές στον ΠΑΣ με
και τον πολιτισμό μας!..
Σίμερα (5.30 μ.μ.) στο Παντπειρωτικό Hνατολής
Η αφλογιστία της
Αντιπολίτευσης...
αντίπαλο τον Απόλλωνα Λάρισας
> Γράφει ο ΧΑΡΗΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ,
Φλόλογος- Συγγραφέας
- Την Τετάρτη στον Ασπρόπυργο το παιχνίδι Κυπέλλου
> Γράφει οΑΘANΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
. Ενα σκόμα φιλικό παιχνίδ& rο όγδοo ης φεπνής πpoe.
ομασίας, δίνει σήμεραο απόγευμα ( 5:30 μμ ) ο ΠΑΣ Γάνν
να καθς υποδέχεται Τον
Απόλλωνα Λάρισας στο Πανηπιρωπικό Ανατολή .
Στο σημερό φιλικό ο Τρικα.
Ανός Τεχνικός θα έχα τη δυνατότητα μια δυνατή ομάδα πως ο Απόλλων
να δοκιμάσει κάπο σχέδια κα πλά - Λάρσας , ο οποίος πέρυσι ερμάτισε
να που έχει στο μυαλό του κόντρα σε στην 3η θέση πς βαθ - 11η σελ
. Είναι πράγματ συγκινημικό να παρακολουθεί
κανείς Το νδιαφέρον και τους επαίνους διεθνν
nνευματικν ανθρπων σχεδόν όλων των λον για
την εληνική γλσσα κο Τον Ελληνικό πολτισμό.
Ξεκινντος από τους γείτονές μας , βλέπouμε
στην Κροστία την μεγάλη αγάπη που έχουν για την
ελληνική γλσσα και τον Εληνικό πολτισμό. Η κοθηγήτρια Κοραλία Τσερνίκοpης, πρrν από κάποια χρόνια, σε ομιλί .
της κατά την απονομή των βραβείων σε διαγωνσμό Αρχαίων Ελληνικν είπε Η ελληνική παρουσία στην Κροστία ήταν
. ΕίΒισται ύστερα από βουλευτικές εκλογές για
ένα μικρό ρονικό διάστημα η νέα κυβέρνηση να
έχει ευρεία λαίκή αποδοχή . Τούτο είναι φυσικό να
συμβαίνε , οφού με την ψήφο της πλειοψηφίας ανα δείχτηκαν νέα πρόσωπα, καινούριος ΠρωθυπουρΥός ανέλαβε και Τίθεται σε εφαρμογή ένα διαφορετικό πρόγραμμα
για την αντιμετπση των μεγάλων προβλημάτων Της χρας ,
Αλλά σήμερα προκαλεί απορία γιατί τα κόμματα της Αντιπολίτευσης και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ βρίσκοντα σε
νAΟνα

Τελευταία νέα από την εφημερίδα