Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
nou αγαπd
τον τόΠο του
Πρέπei να ξέρει
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Εοτήτης Είδότη Δευθνπής ΒΑΣ ΕΡΑ. Εας 50-A λοη 152 Τιμή 060υιν Πέπη 19 Εεππίων 2019
ΜΕ ΘΕΜΑΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
, ύσκεψη με noupγός Εοωτερυκν νες όπως και άλο στην
Δη . Τάκης θεοδωρικάκος Βυρη , να ανακυκλ 1μάρχους στα Ιωάνννα , μ β- νουμε το 50% των
της Hnεi . σικό θέpα συζήτησης σκουπιδν o mmp
ρου (pεταξύ αυτν την ανακύκλωση των γουμε Ξέρετε nooο a .
και του Δήpου Πρέβe Δμων . Eουμε την vακυκλνουμε
ζος) και τον Περιφe unoχpέωση μέχρι tις 31
ρειάρχη , είχε ο υ- Δεκεμβρου οι 'Ελληνχ
στη υ. ν
Ο Κος ΤΣΙΠΡΑΣ στην 84Η ΔΕΟ
ΠΑΛΙ ΔΙΧΩΣ ΙΧΝΟΣ "ΤΣΙΠΑΣ!"
Χωpίς Φoρο , ana με epooος Πan eυμάτισε , aναθεμάτισε και
Αιβάνισε Μόνο nou το Αιβάνι μύρgε κι nani Σανό καεκείνος ratov
Ταyό Anouo ra tο nepκoμενο, noo nepμενο, Σvον
φο, ohύτως κνο μην npοσηoφiσες σt oκpn w pρx, γα
Tην Τρίτη 24 tεπτεμβρίου
Εικοσιτετράωρη Πανελλαδική απεργία
Προκήρυξη Εκτελεστική Επιτρonή της ΑΔΕΛΥ
u oα καθες οuτε pε το μτο της Αρόνης, onτους Λαφupvθου
, tωv φεμάτων του κι tου οκεπτικού του , 6εν θa μηo
rpopa ο Σmpoς Kiκερης! ρέσεις να βγεις
υτm σ. Η
wwέxr
7Β λίγοκεροι Εταικιτική
Aιντάτικα φίας αε δωατικς Εάας α δύρφις Φυραί
Νέο καθεστς!
Νέο καθεστς διαφαίνεται ότ δη.
μιουργείτε στην Παραλία της Πρέβε.
ζος μετά την anομάκρυνση των Κά Κατά 27 μεθη .
κε φέtος ο αριθμός
των εκnαιδευτικν
Πou anοσυάστηκαν
oε διοικητικές θe.
oεις oε διάφορους
φοpeiς , o
ούγκριση
με τη σχολική mrpio
δων . χωρίς επίσημη ενημέρωση
προς το παρόν στους επαγγελματίες
και tους κατοίκους της nεριοχής.
wνεzε τη σε
δο 2018-19.
ε υτη νελ.