Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία L.& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620- Αρ. φύλλου 17.600 . Τιμή 0,60 Ε . Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019
/ Γραφeίar Φ. ταβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33. Τηλ Κέντρο 26510 25.677,33.791-Fa: 26510 30350 htp:/www.proinosiogos.gr. [email protected]
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Χορίς πραγματικόνόημα ο εορτασμός της Ημέρας χορίς Αυτοκίνητο όταν .
ΑΑΟΥΚΙΟΥΝ ΤΑΓΑΝΕΝΑ ΑΙΟΤΑΙΧ
ΟΕιράωρος-σπονiaσμός του κέτρου αέία επορδηγατυς
Eούς αλάκαι το ερόστο κυκλοφορακό πρόβλημα της πόλης
Ο Iinτη το κέην ατυτί ηρείαμόεμηχα τςκολ τηντκς δλονταλεν.
Αντεπίθεση κατά της ΠΑΚΕΠ.Ι επκείησε χθες ο Β.Τοίκαpης
Νόμμο ίσυς ηρικό όμως. ότνα προσληφθεί
ογιος του Διοικητή στο Πανεπ. Νοσοκομείο!
Για . εχείρηση ηθικής του εξόντωσης και απομάκρυνσης της παρούσας
Διοίκησης έκανε λόγο χθες σε συνέντευξη τύπου . Στοναέρα προκήρυξη
για 210 συμβασιούχους Πστοποίηση έλαβαν 14 Κλνικές του ιδρύματος.
. Η χθεσινή εκδήλωση Του
Δήμου ωσνντν στο πλαίσιο Του
εορrασμού ης laκόσμιας Ημέ .
ρας χωρίς αυτοκίνητο , που περ λάμβανε αποκλεσμό της κυκλο φορίας οχηημάτων στο κέντρο της
πόλης και έδωσε τη δυνατότητα
σε πεζούς και ποδηΜάτες να χα.
Δριμεία αντεπίθεση κατά της
ΔΑΚΕ Πανεπιστημιακού Νοσοκο
μείου ωαννίνων επιχείρησε χθες
ο Διοκητής rou δρύματος Βασίλης Τσίκαρης σχεηκά με Το επίμαχο ζήτημα της πρόσληψης του γ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ
ΠΡΩΙΝΟΣΛΟΓΟΣ
ρούν ο κέντpο χωρίς τον κίνδυνο
να βρεθούν κάτω από nς ρόδες
κάποιου οχήματος , προκάλεσε
κυκλοφοριακό κομφούoο , κνερισμό στους οδηγούς , αρpυeμία
σε δραστηριότητες και ταλαmω
pία σε όσους είχαν προγραμματ
σει εργασία στην cαmοκλεισθε
σαν περοχή.
Ο Δήμος ΙωαννΤΕιΚο
Στην κεντρική πλατεία των Ιωαννων πεζοί και ποδηλάτες
περνούσαν ευχάριστες ρες χθες το απόγευpa,εν στους δι πλανούς δρόμους οδηοί και ειβάτες εμπλέκονταν σε ένα αn
στευτο κυκλοφοριακό κοφούζo .
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
ου του στην Οικονομική Υπηρεσία
του Π.ΓΝ.l, mν οποία εκείνη κατήγγειλε . Την κατηγόρησε για επ
χείρηση ηθκής ου εξόντωσης με
απτερο σκοπό την απομάκρυνση της παρούσος Διοίκησης (ολόκληρη η χθεσηνή απάντηση Του κ.
Τσίκαρη στη ΔΑΚΕ δημοστεύεται
στη σελίδα .
Οκ Τσίκαρης μίλησε γα νόμιμη
και αδιάβληη διαδκασία που έγνε
ΣΤΟχεινει στα Γάννενα εδ και χρόνια!
Μέχρι πότε θα μένει στα. .
ΤΟ κτίριο του παλιού Πανεπιστημίου;
αζήτητα
Την πρόσληφη του γιου του
στο Πανεπστημακό Νοσοκομείo υπερασπίστηκες χθες ο
Διοικητής του δρόμαπος B
Τοίκαρης κάνοντας λόγο για
καθ όλα νόμιμη διαδικασία .
Η ασυγγνμη.
του ΟKΠΑΠΑ! ..
>Στον Πρωθυπουργό το θέμα από τον Δήμαρχο
Ερτηση Μ. Κφάλα στον Υπ: Οικονομήκν
Η αφοποίηση rou κπρίou
roυ παλιού Πανεπιστημίου στην οδό Δομπόλή, περιλαμβάνονταν
στο υπόμνημα με τα βασικά ατή
ματα ης Δημοτικής Αρχής Ιωaνwi
νων που παρέδωσε ο Δήμαρχος
Μ Ελισύφ στον Πρωθυπουργό κ
Μητσοτάκη, κατά την πpοχθεσινή
επίσκεψή Του στην περιοχή μας .
Χθες μάλιστα το θέρα τεθηε
στη Βουλή και με εp - 11σελ
. Εππέλους () βρέθηκε μια
δημοτική Επιχείρηση να ζτ σει δημόσια συγγνμη από
τους πολπς Ο λόγος για rο
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δ.
καίου Ο.κ.ΛΑ.Α του Δήμου
lωσννmν, η Διοίκηση rου ο.
ποίου- με οφορμή oπτικοα κουστικό υλικό που δείχνει εργαζόμενη Παιδι.
υπό την εποπεία Του ΑΣΕΠ όρως ανενα θεμπό πλικά ο γος του Διοαπό την άλλη , φάνηε να παρa - τητή ενός μεγάλου δημόσιου ορανγνωρίζα την λεγόμενη εηθική σμού να διεκδικεί και να καταλαμβάπλευρά Του πράγματος, δηλαδή το
Aιλιοκέσι έw 27Σεπτεμβρίον
Ξεκίνησε η ηλεχτρονική
εγγραφή των
πρωτοετν φοιτητν
. Στη σελίδα 2
νει θέση εργασας σ
11ησελ
Περιλαμβάνει τα κορυφαία του κόσμου...
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
σε μία ακόμη διεθνή λίστα!
-11η σελ.
Συλλήψεις σε Έρτα και Ηγουμενίτσα
Σ δόκανο άλλα τρία άτομα για
καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικν
Υ Μτρήθηκαν κριτήρια ότως η διόασκαλία και η έρευνα
. Σr ένα από
ΘΕΣ Η
τα σημαντικότε
ρα συστήματα
κατάταξης Αν .
Τστων Εκπαιδυ.
Τικν ίδρυμάτων
Του κόσμου , Το
Times Higher
Education World
Το Πανεπ. Νοσοκομείο, ο Διοικητής του,
οι εργαζόμενοι
και Δημόσιος διάλογος.
e έγλωνανw ένδρυλλια κάνναβης ακόμη χαι στην αυλήτους!
. Ηχθεστνή cαπολογία του Διοκητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων Βασίλη Τσίκαρη, δεν εξέπληξε ως προς ούφος και
η φpασεολογία της Αυτά είναι στοχεία roυ χαρακτήρα του καθενος, : Rankingss που
mου ωστόσο δεν θα έχρεπε να έχουν θέση σε ένα δημόσιο διάλογο και
μάλιστα από Παντπιστημιακό δάσκαλο.
: Δεν θα σχολιάσουμε καν την , με καθυστέρηση, ανοφορά τυ στην πρόσλημη του υού του στο λαγιστήρο του Πανεπιστημακού Νοσοκομείου , κα : θς είτε το θέλει , είε όχ, εγείρται πολιτικό και ηθικό ζήτημα
Έκείνο όμως που προκαλεί περιοσότερο αίσθηon , είναι η εμμονή του : ων για το έος 2019-20
να παραμείνα εγαντζωμένος, στη Διοίκηση του Νοσοκομείου, αν και ο δος : αντατο ΕΚπδευπκό δρυμα της
ως κομματκό στέλεχος . διορίστηκε σπό την προηoύμενη Κυβέρνηση . Σή
: μερα βέβαια εκ των πραγμάτων πρέπει να υπηρετήσει μια δια - -11n σε
University
συντάσστι ro
γκρno περιοδικό
Esevier, φ
yοuράρει o nαvπιστήμιο kuv Δεν είναι η πρm φορά που το
oriος Δίμης πίθεom
Μάκληρηες τηις Πόλης
6ελ.12
Ηπείρου πΕρλαμβάνετα σε διεθνή
αξολογκή λστα Πανεπιστημίων, όpως Το γεγονός δεν παύει να θεω
ρεται σημαντικό από την Πρυτανεία
του η οποία έκανε
οι δενδρύλλια κάνναβης για ίδια
. Από κήπους σπιν , προφυλαγμένους απ ' rα περίrργα χρήση ή και για διακίνηση.
βλέμματα έως και σε δυσπρόσια Αυτό αποδικνύεται από δύο uαγροκτήματα και απομακρυσμένα ποθέσεις σύλληψης καλλιεργητν
χωράφια καλλεργούν οιεπιτήδε στην περισχή της Αρτας 11η σελ
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
11ησεA.
Eεκήησανεργασίες συντήρησης στο Ενικό Σάδιο-Ζωσιμάδες
Στο ΠΕΑΚΙ το αυριανό φιλικό
ΠΑΣ Γιάννινα-Απόλλωνα Λάρισας
ΓΝΩΜΕΣ
ΒΟΛΕΣ
 Του ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΟΥΓΙΑ
. Σ αλλαγή έδρας προχρη
σε ο ΠΑΣrάνννα γιa rο συpανό
φιλικό με Τον Απόλλωνα Λάρισας
καθς Το Ζωσημάδες δεν θα είναι διαθέσιμο και σι η φιλική οναμέτρηση θα διε αχθείστο ΠΕΑΚΙ
Ανατολής
> Γράpeι ο ΣΠΥΡΟΣ ΕΡΤΟΛΑΒΟΣ
Φλάλογος- Συγραφiας
. Το 2021, Το ελληνικό κράτος συμπληρνει τα 200 χρόνια ,
της σύγχρονης υπαρξής Του! Η χρα πέρασε, τους δύο αυτούς
ανες , δια πυρός κα σιδήρου! Γνpιζε πολέμους , εμφυλίους,
δικατορίες , οικονομικά κραχ , αλλά και μικρές περιόδους ευημε
ρίας και πολησμκής ανάταση!
Τα τελευταία 50 χρόνια, η ευημερία βρέθηκε και στην Ελλάδα
και είχε κάποιες αναλαμπές! Τουτόχρονα εδραιθηκε η δημοκρατία, ανέβηκε Το βιοτικό επίπεδο , αναβαθμίστηκε η Παιδεία
εpισσότερο. στα χαρηά , λιγότερο στην πράξη!!
Οι πολιτικές διαφορές των κομμάτων εξουσίας ειδικά στην Πα .
δεία , εέπαιξανν τα παιχνίδια τους! Και εν όλοι θα
Ο Για αναπαράξεις στο Δήμο Ιωανντν γίνετα
λόγος Τς τελευταίες μέρες , μετά τη συμφωνία για
συνεργοσία με τη Δημστική Παράταξη του Δημάρ .
χου Μωδσή Ελισάφ , Των Δημοτικν Παρατάξεων
του Νίκου Γκόντα και του Αριστείδη Μπαρτζκα .
Κάποο μάλιστα αποδίδουν συτές Τις αναταράξεις στο σύστημα
ης Απλής Αναλογικής με το oποίo διεξήχθησαν οι Δημοτικές
Εκλογές, Σ αυτό όσο- σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο - έχουν κατά νου την κατάληψη και την ανεξέλεγκη όσκηση της
α εργασίες που ξεκίνησαν για τη
συντήρηση κα την εmισopά του
χλοστάπητα στον ογωνσικό χρο
του ΕΒνικού Σταδου καθστούν αδυναη τη διεξαγωή εκε του αυρανού
φυκού , Μάλιστα , λγω του όπ τα
πρτα δύο παιχνδα στο πρωτέληματης Super League 2 με Παναχαϊκή
και Λεβαδειακό είν εκτός έδρος σε
Πάτρα και Λβαδειά a -11ησελ.
-η σελ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα