Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Kontra News: Βόμβα Τουλουπάκη: "Μπήκε στο γραφείο μου και αντέγραψε τη δικογραφία"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΠΙΑΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ 7.000 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΕΣΕΕ υλοποιεί την Πράξη με λo "Διαρθρωτική Προσαρμογή
Εργαζομένων Που αnaoχολούνται στο Εμπόριο ή επιθυμούν να
anaoxολnθούν σε αυτό , με σκοπό mν ψηφιακή εξειδίκευση
και τη Βελπιστοηοίηση των διαδικασιν εφοδιαστικήs
αλυσίδαs .
Επιδοτούμενο πρόγραμμα συμβουλευτικήs, κατάρτισηs και
Πιστοποίησηs 7.000 eργαζομένων με σκοπό την ψηφιακή
εξειδίκευση και τη Βeλπιστοποίηση των διαδικασιν
eφοδιαστικήςs αλυoίδas υλonoεί n Ελληνική Συνομοσηονδία
Εμπορίου και Επικeιρηματικότπταs (Ε.Σ.Ε.Ε.. Συγκεκριμένα, n
ΡΕΠΟΡTΑΖ ΣΕΛ. 5
ΚΟΝTRA
εδ πρωταγωνιστής
είναι η ενημέρωσή σου,
KONTRA24
ΤΡΙΤΗ ως ΠΡΑΝΕΗ τ a
K NTRA
Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 . Ετos 60 Φύλλο 1737 + 1 ε
kontranews.gr
Κατάθεση φωτιά κατά Αγγελή από την
, Προϊσταμένη
Εισαγγελίαs
ΒΟΜΒΑ ΤΟΥΛΟΥΠΑΚΗ:
" ΜΠΗΚΕ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ"
Που περιείχε στοιχεία για το σκάνδυλο της NOVARTIS
Iνd(a στον αίρατη δίεν Πολτκή σενρί nου καταγελλει n N, δικαιόνοντας τον Δ. Παnογελότουλο
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΒΟΜΒΑ της προϊστάμενης της Εισαγγελίας κατά της Διαφθοράς
Ελένης Τουλουπάκη χαίει στην κυριολεξία τον αντεισγγελέα Αγγελή και τινά
ζει στον αέρα τις κατηγορίες που εκτοξεύει η Νέα Δημοκραία κατά του Δημήτρη
Παπαγγελόπουλου. Η κατάθεση της κυρίας Τουλουπίκη συνιστά μπούμεραν γκ για
την κυβερνητική πλειοψηφία Που επιχειρεί να στοχατοήσει ων Δημήτρη Παπαγ
γελόπουλο προαντγγέλλο τις μάλιστι τm σύστιση Προανικριτκής Επιτpοmής.
Οικατγορίες κατά του Δημήτρη Παπαγγελόπουλου στηρίζονται εξ ολοκλήρου
στην αναφορά ου αντεισαγγελέα Αγγελή η οποία, σύμφωνα με ν προϊστιμένη
της Εισαγγελίας κυρίας Τοιλουπάκη, είναι ψευδής .
Μητσοτάκης:
Δεν στέλνω
Στο τιμόνι
της ΕΚΤ
η Κριστίν
Λιγκάρνι!
Πολιτικούς
αντιΠάλους
στα δικαστήρια
ΣΥΗΕΙEΙΑ ΣΤΗ ΣΕ. 3
Τρόμος στην
Ρωσίn"Εκρυξη
σε κέντρο όπου
φυλήσσονται
Θαντηφόροι ι0ί.
Ερευνα για
εμπόριο βρεφν
ΥΠΟψίεργια
οργανμέτον
κυκλωμη)
Το μεγαλυερο ελiηνικό Πλοίο.
στον κόσμο Που διασχίζει τη
Διρυγα Του Παναμή n3
ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ ΟΛΑ
Φρένο στουs κερδοσκόπου
ΔΙΚΑΙΩΣΗ για Τmν Κonira nenws συνιστά η
κινητοπΟίηση του κρατικού μηχανισμού για να
αnoφευκθούν τα κρούσματα κερδοσκοπίas
με τα καύσιμα .
ΓΙΑΤΙ στο παρελθόν , με Πρόσκημα mν
Περιστασιακή άνοδο των τιμν του
Πετρελαίου, κάποιοι θησαύρισαν στην
κυριολεξία γιατί οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν
ήταν σε θέση ή δεν επεδίωξαν να αναλάβουν
Πρωτοβουλίes.
οι ΤΙΜΕΣ του πετρελείου στη διεθνή αγορά
άρκισαν να υποχωρούν .
MEΧΡΙ να σταθεροποιηθείη αγορά δεν
δικαιαλογείται καμία απαλύτωs αύξηση .
ΑΛΛΟΣΤΕ άλεs οι μεγάλεs nerpελαϊκές
εταιρείεs διαθέτουν μεγάλα αnoθέματα ,
onoia έκουν αγοραστεί σε nαλύ χαμηλέs
τιμές .
QLutis
250ml
DA ABΟΙ
ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ
ΟΠλινάτας φλόγεται: Το φετινό
ΜiΟxαίριήταν το ΠΙΟ Z8Οσπό Ππό το 18θ0!
Διαμάκη Λουξ- Βοm toh: Δημει σατ bx
ΣΥΝΕΙΕΑ ΣΙ Ε 7
ΣΕΛ. 7