Πρωτοσέλιδο Νέοι Ορίζοντες:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΕΟΙΟΡΙΖOIΤΕΣεb!
της Κρήτης
Έτος 277-Αρ. φύλλου1389- Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019-Εδρα: Κίσαμος Χανίων , τηλ.:2822 0-23.615, 28210-88.ο66 ΤΙΜΗ100 ΕΥΡΩ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒ
ΔΟΜΑΔΙΑΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πρτο κουδούνι στο ανακατασκευασμένο σχολικό
ΘACIA.
συγκρότημα του Γυμνασίου - Λυκείου Κολυμπαρίου
ISUZU
σελίδα 10
RENAULT
"ΑΓΚΑΘΙΑ" ΣΤΗΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ SERVICE ANΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
SERVICE
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΡEυσΙΟΤ
Φανοποιείo:Βαφείο
ΓΛΙΦΑΛΕΙΕΣ ΜIΝΕΤΤΑ
ΜΑΝΩΛΗΣ
& ΠΩΡΟΣ
ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ
ΚΙΣΑΜΟΥ 207-ΚΛΑΔΙΣΟΣ- ΤΗA 28210 70 9%0-92435
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ
κΟΜ Ν
ΠΕΤΡΑΚΗΣ
Κίσσαμος Χανίων
Τηλ: 28220 23.336-Κιν.: 694 85.99. 144
e-mail: [email protected]
Κτηριακά προβλήματα και ελλείψεις
εκπαιδευτικν σε πολλά σχολεία της Κισάμου
LOUPASSIS
σελίδα 4
ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
REAL ESTATE
REAL ESΤΑΤΕ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ
ΑΓΟΡΕΣ- ΠΩΛΗΣΕΙΣ -EΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
ΝΙK. & ΣΤ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΚΗΣ
Εppον Πωaμιστν 26 73135 Χονο
Τη 2321 ικο, κv o4 6)83409
emad [email protected]
ΠΕΡΙΚΛΗΣ Γ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΚΗΣ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑΙ!
ΚΙΣΑΜΟΣ ΤΗA 20220-23456
κIN 6945- 337 762, 6945-424 149
|Οκοοpος Πολεταιγωεκό πoρoοκόοnεδο8οοτ,μ. καζει 640
| t4 κατάλληλο μα anoαδήτοτε nαγελατκή ισήσn Πpοσφορ
1s.e09 0Μ
2κΑΜΟΠυλείτει 26ροφοαmpα Βοτμ. στο κέτρο, Anaτελτα
| endoειατάτημα 40Η.saoο040LΗΚατάλληλο κa ono
αδήποε χσήση Προσnορά 00ωpά.
ΚΟΥΚΟΥ Α naιοάροφηλουέκατουκα poμ. tααάumo
| aκόrtr hoτoτμμ no καλΜ 0ροo0ορά 123000855ω
|4Τρonσα (Govaω) Οικnoαμφιθεστpικ ετκοκaοά as
| tμ.Φάτοα κεντρικά δρόμα Πρpo90ρά 22000ρμάol
5Χpro%ΜΠΣΑ Μ0δικό οκοτεοενός οκομού), μς τμ ενα
το κέτpοκατα φάm Kοτικό ρμο.npai 40κapmοφoρα
| dakSeTρα, Κατόλληλογια ono5nremaγλυατκήήσn Τu
390005μοω σκοτήσμ
16)ΠΜτα nuλtotοκίa Roτκ. μεχνηνδωμάτα m, κουα κα!
I oθήκη Προ0οορά c0ρ0 οpύ
η κωρανή Πετιμοοδό οκόπεsοgμoιθεστρκό40τμ. κt
4ooτμή 6a.coop
ΕKiσαμοΜov Οκεδοδ6τμ εέooο, κατάληλονα
Εnαγγελματική non Εχι μέτpα φάτοn στν pιpεpακόρόμο |
| κοι κτίξε 660τμ Πp0090pd 100.oρo upu ,.
Kολλ(αρά Eυκαρία ωλίταμνοδκό σκόπεδοτρίoατoo.
ΜO.0τές οικομού Τ250οο oo 5
o1δόργη naiτaιοκonεδο μαναδικό, αμφίκό , 120α .μ.
oάτοn .
Eκοικ τας 2άροEεnmωμέο στο κέτpο, Eτοο πλeμγοστο κλpo ray)2κορουέροςπλωμένεςκοτa στο κτpo.
Τμήαυξητήομη.
ΕΓΙΕΝΑΥΣΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΧΡΟΝΑ
ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΣ
ΕΥΝΚΑ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: ΒΟΥΚΟΛΙΕΣ ΚΙΣΑΜΟΥ
Ισκύει ond 10-180
KIN. 6945-337.762, 6945-424.149
6,85ε
Crete Perfect Home
ΔΩΔΩΝΗ ΦΕΤΑ
Το κιλό
μεσπικό γραφεία
Γσεις νοκος - ουντmpήσες . μλέπς- τoκευίς
Sρoμο, κτίζ001M. Προοoopo n. ρo ευpo
Στούαρτ Σάμον
κV-697 445 8179180
τηλpαξ . 2820 22585
Καμπούρη 4. Κοαμος (δπλα στον Αγ Eπυρίδυνα).
wobs ww.αoio-porfochomw oom
Μπορούμε να σας βρούμε ότι ακίνητο θέλετε
Τηλ./ Fax: 28220-22.933, κιν . 6932-122.132
LENOR μαλακτικά.
ΤΑΧΙ ΟFFICE οα
εΕΚΙN.: 6932-122.132 6946-848.093
συμηυκνωμένα
56μεζ & 52t
Σppou οδrpopα
Ταχεία εξυπηρέτηση και συνέπεια
Ζητουνται ακινητα Προς άμεση πωληση