Πρωτοσέλιδο Κυκλαδική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κυκλαδική
Parro
ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
1,00 Ε ! ΚΟΔΙ ΚΟΣ 6197
ΕΤΟΣ 190
ΦΥΛΛ0 4.536
Είρηνοδικείο Νάξου: Πρόκειται για ένα δημόσιο κτήριο που μαυρνει τον θεσμό της [Ελληνικής) Αικαιοσύνης- ένα δημόσιο κτήριο που
τσαλακνει την εικόνα της πόλεως Νάξου, επίσης Οι εργασίες επισκευής του, ουδέποτε ξεκίνησαν, παρά το γεγονός ότι έχει εκτονηθεί
ήδη η σχετική μελέτηΓιατί δεν ξεκίνησαν όμας οι μέχρι σήμερα, προβλεπόμενες ενδεικνυόμενες απαραίτητες εργασίες, απότην στιγμή
κατά την οποία η σχετική μελέτη αποκαταστάσεως του ετοιμόρροπου Κτηρίου έχει ήδη εΤΟηθεί από την Τεχική Υπηρεσία του Δήμου
Νάξου και Μικρν Κυκλάδων Το σημερινό δημοσίευμα της K έχει ίκατόπιν σχετικής έρευνας που έκανε), την απάντηση: Το κέργο
επισκευής δεν έχει λάβει μέχρισήμερα Τις απατούμενες άδειες από τις αρμόδιες καθ ύλην υπηρεσίες ίπολεοδομική γραφείο κλΤ)
Ιο Ειρηνοδικείο Ναξου
λειτουργεί.
σε κτήριο;
παράνομο
Νάξου
- Απαπείται αδειοδότηση
για οποιαδήποτε
επισκευαστική εργασία
ήθελε εκτελεστεί εκεί, από
Την Αρχαίολογική Υπηρεσία
- αδειοδότηση που δεν
υπάρχει ..
- Παρουσιάζει σοβαρά
προβλήματα, οπερί
ου ο λόγος ναός της
Δικαιοσύνης, στην
Χρα Νάξου, λόγω
καταρρεύσεως ολόκληρων
Τμημάτων από τις
κακοτεχνίες ή των νερν
της βροχής, που κατά
καιρούς έχουν πλημμυρίσει
τα γραφεία και την αίθουσα
ακροατηρίου...
Νότιο Αι
Tην έμπρακτη αναγνριση της
συνεισφοράς της Δωδεκανήσου
και των Κυκλάδων στον
ελληνικό τουρισμό ζήτησε ο
Περιφερειάρχης Νοτίου Αγαίου
Γιργος Χατζήμάρχος από τον
ΥΠουργό Τουριμού Χάρη Θεοχάρη
Προβλήματα, και κενά σε πολλά σχολεία
'νησιν και μετά το πρτο κουδούνι
Τέλος εποχής
για τον ΔιοΙκητή
του Νοσοκομείου
Νάξου Κστα
Απιδόπουλο

Τελευταία νέα από την εφημερίδα