Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Βρντής -Νκόλας Καραθάννς 1951-1974 * Βoκτήρια-Εκδότ ρια Στανρδου . Στολιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Περίοδος Β' (1974)*Αp φύλου 6880-11952
0450ε
Με Τρίκαλα
Κατά της εξόρυξης
Αλλάζουν οι διοικητές
Ενδιαφέρουσες
χρυσού τάχθηκαν
οι δήμαρχοι στην
εκθέσεις παρουσιάζει
στα Νοσοκομεία
στο κύπελλο
στο κοινό το 1ο Φεστιβάλ
της χρας
η Δόξα
Περιφέρεια ΑΜΟ
Χωρίς διοικητή το Νοσοκο μείο Δράμος
από τον Μάρτιο του 2019
σελ. 3η
Κόμικς Δράμας
σελ. 5η
σελ νη
σελ. Βη
Από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Επίτιμος Διδάκτορας θα ανακηρυχθεί
Χάος με το νέο Εξοικονομ κατ' Οίκον
Εκατοντάδες Δραμινοί έμειναν εκτός
προγράμματος καθς δεν κατέστη
δυνατόν να
ο Δραμινός Καθηγητής
Καρδιολογίας Μιχάλης Γκατζούλης
Οι αδερφοί Γκατζούλη διαπρέπουν στον τομέα της
Καρδιολογίας
ολοκληρωθούν οι ατήσεις τους
. Παράσχου: Θα ζητή σουμε από το Υπουργείο να αλλάξει η διαδικασία των αιήσεων
και να παραμένει μόνιμα ανοικτό
Εξοργισμένοι και προσβεβλημένοι νιθουν οι μηχανικοί της Δράμας από το σύστημα!
κ Μιχάλης Γκα
| τζούλης, κατάγετα
Του θανάση Πολυμένη
ΡΕΡΑΣΤΙΑ προβήματα και αναξιοτιστία έχι
δημιουργήσι στους moλίτες , η πρτη φάση
του δεύτερου nακtπου του προγράμματ ος
ΕΕοικονομ κα, Ούoν, nou άνοξε το μεσημέρι της
Δευτέρος και έκλεαε πρν ακάμα ολοκληρωθεί η κα
τάθεση εκατοντάδων ατήσεις από την poοχή της
Δράμας , αλά και των άλλων πόλεων από τις 4 Πeριφέρεες για τις οποες άνοξε.
Το χάος που προκλήθηpε από το σύστημα , στην
κατάθεση των ατήσεων ατό τους noλκούς μι υκούς της Δράμας για τους πελάτες τους και πολίτος της Δράμας, αναδεικνύει το πρόβλημα στο
Υπουργείο, καθς η πλατφόρμα κόλλησε και δεν
μπόρεσαν να εξυπηρετηθούν χλιάδες άνθρωπαιγια
τον πρτο κύκλο του δεύτερ ου προγράμματος.
Όπως είναιγνωστό, ο πρτος κκλος του δεύτε
ρου προγράμματος Εξοκονομ καr' Οίκον , άνοιξ
το μεσημέρ της Δευτέρας για τις Περιφέρε ως Ανατολικής Μσεδονίας Κεντρικής Μαεδονίας, Ηπες Ε
ρou, Θράης, Θεσσαλίας και Κεντρυής Βλλάδας.
, Χαρακηρστικό είναι ότι, αρκετοί μιχανκοί της Δράμας ήταν
από τη Δράμα και
είναι υιός του αείμνηστου
Παδιάτρου της Δρμας
Αθανασίου Γκατζούλη και
αδερφός του επίσης Κap .
διολόγου κ Κστα Γκατζούλη , που προ ημερν
ήταν στη Δράμα για το σεμι νάριο πιστοποίησης για τους
εξωτερικούς απιδωτές .
Οκ. Μχάλης Γκατζούλης ,
Καθηγητής Καρδιολογίας
Συγγενν Καρδιοπαθειν του Νοσοκομείο Royel Bromp- τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλοίκη .
ton και του Imperial Collog0 του
Λονδίνου , του Ηνωμένου Βασιλείου, γνει την Τετάρτη 2 Οτωβρίου και
πρόκεπαι να ανακηρυχθεί επίτιμος Δ. ρα 19.00 στην αίθουσα τελετν του
δάκτορας του Τμήματος Ιατριής της πολαιού κτιρίου Φιλοσοφικής Σχολής
Σχολής Επιστημν Υγείας του Αριστο - Αέξανδρος Παπαναστασίου
Hεκδήλωση της ανακήριξής του, θα
ΥΠΕΚΑ στην στοείδα ου, ενημερνει ότι έχουν οοληρωθε
α δοδικασες υπο βολής γα 8.797 ατήσεις και έχουν δεσμευτί
χeες εξργαένα στπό το χάος mou uπήpξε καθς δεν μπόρε 118 εκατομέρα ευp navoτατα, δενξρωανυπάρξανέα
ακονταν 18.000 χρήσο eiνη την ρα στην πλατφόρμα, βρ σν και δενπρόλαβαν να εξιτηρετήσουντις απήσες των πελατν τους . Oως μάλιστα λεγαν χθες μπκανικοί της Δράμας
στον n.Τ. , νάeουν προαβεβημένοι πou δεν μπόρεσυw να εξμτηρετήσουν τους πελάπες του. Χαρακτηριστικά, κάποος μηα
νκός είχε απήσεις από 20 neλάτες, ατό τους οnoίους μηοp0ε
να καταθέσε μόνο Τις 8 απήσεις, άλλες έμαναν στα μισά στον
αέρα χωρίς α ολοκληρωθον και σε άλες δεν πρόλαβε να
κάνει τνοτα
Μνο 8.707
0 Πρωνς Τύπος μΒησε
θεςμετον ανττρόεδρο της Δ
οικούσας Επτροπής του παραpτήματος Αν. Μαεδονίας
του Τεχνικού Επμελητηρίου
TEE ΑM ) και πρόεδρο της Nο
μαρχιοκής Επτροπής Δράμας
του ΤΕΕ ΑM , κ. Κστα Παρά
σχου- .
npopεpη να αoξeι και πόλ ή να γίνει αύξηση των κονδυίων
καιτωνπόρων με κάποα υπερδέσμευση από τοπρόγραμματου
ΕΣΠΑ Αυτό που φαετα πάντως είνα ότι έχει λείσεο.
Οπως τονίξει ο κ . Παάσχου , η αρχυή ανακοση του ΥnoupYείοu ήταν ότι το πρόγραμμα θα άνογε για τρεις μέρες περίπου, παp' όλα αυπά εύ διοφορετικ κατάληξη
σελ4η
ΚΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -ΟΞΥΓΟΝΟ- ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ
πνεα λα έας αξρηδη
μεαίρίπν τηνέωτο
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάνκας-Μοσμονίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΒΕΝIΖΕΛΟΥ 126, ΔΡΑΜΑ
κ Παράσχου, απ ' ότι φανεται
το πρόγραμμα έκλεισε ήδη το
βρόδυ της Δευτέρας κα σύμ
φωνα με ανακαίνωση του
Έ 25210 55122 0 6977 472890
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Πρωτοκόλων.
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-14:00 και 17:30-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Νέες υπερσύγκρονες υnnpeoίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΤΜΗΜΑ ΜΑΣΤΟΥ:
HYDRAMA
. Τομοσύνθεση τρισδιάστατης onοκόνoης .
η εξέλιξη στην εξέταση του μαστού
. Υnέpnxος Μαστού
GRAND HOTEL
Χαράλαμποs Χαραλαμηίδηs
Ειδικόs Ορθοδοντικό
LUXURY WITHIΝ HISTORY
ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ:
Τηλ. 25210-30076
Το ξενοδοχεcio Hydrana Grand Hotel ενδιαφέρετα
να προσλάβε μάγερα.
Επeυμπάπροοόντα:
. Πτυχίο Μαγερικής Τέχνης
. Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση.
Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
. Υπέρnχο -Τiplex oγγείων
. Ακτνολογικό Τμήμα
. Μίτpηση Οστικής Πυκνότητος
. Ορθοnaντογράφος
Κιν. 6932-347415
Νέα Διεύθυνση
ο ενδιαφερόμενο μπαρύν να αποστελουν
βιογραφκό με πρόσφατη φωτογροφία
στο htps:/ot. y/20Kow
Προύσσης 17 και Προύοσης 26, Δράμα
Τηλ: 25210 22423, Fakκ 25210 22413
email: [email protected]
Γ. Παπανδρέου 34-20s Όροφος
Φροντιστήριο
Μέσης Εκπαίδευσης
< Το μυαλό δεν είναι
ένα δοχείο για γέμισμα,
αλλά μια φωτιά για άναμμα>
Γιάννης
Πρόσeση
Γαζάνης
στη δύναμη σου!
. στο μέλλον σου!
Τηλ. 2521057467 1:: Kιν. 6974765815
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :Αρμεν 15, Δράμα
www.prosεvas i.edu.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα