Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Με ΣΔΙΤ πρ0ωθείται η μονάδα
επεξεργασίας απορομμάτων Κεντρ. Μακεδονίας
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΟΙKΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Επιgειρηματικν Ειδήσεων-Προμηθειν και
Οικονομικν και
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki1999Qgmal.con ΕΤΟΣ 230-Τιμή Περ:0,50 Ε
Δημοπρασιν
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki [email protected]
ή Email: dhm1 996@ote net.gr
ΑΦ. 5562 Τετάρτη 18.09.2019
ή Email: pan1983Qotenet.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ:210-3304587 FAX :2103304605
Δεν υπάρχει
λόγος πανικού
από την
Σε ούγκρση
Βόρεια Ελλάδα
>>> ελ.
>>> Τελ.
Αυξημένοι κατά 51% οι έλεγχοι
κατά του παραεμπορίου
Με την ΕΕθ συναντήθηκαν στελέχη του Φυσ
κού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας
αύξηση του
πετρελαίου
Υγγίτρι τημσικ έοδα
τνβάπα για φέτος οΧ θενγ4νης
Καθησυχαστικός εμφανίζεται
ο υπουργός Περιβάλλοντος
Ενέργειας Κωστής Χατ
ζηδάκης με αφορμή
ταία γεγονότα στη Σαουδική
Αραβία
στις αγορές
<Παρακολουθούμε
εξελίξεις . Δεν υπάρχει λόγος
πανικού ούτε ζήτη μα
τα τελευΜαι την αναστάτωση
του πετρελαίου .
αποσταθεροποίησης της αγοράς
δήλωσε
το τέλος προγραμματισμένης
συνάντησης που είχε με τη
διοίνηση του ΣΕΒ.
Στη διάρμεια της συνάντησης
στο επίκεντρο ήταν.
του ενεργειακού κό στους της
βιομηχανίας αλλά παι τη
χωροθέτησης : Από τη μεριά
του ΣΕΒ συμμετείχαν ο πρόεδρος Θεόδωρος Φέσσας αι
μέλη της διοίπησης
Συνδέσμου, Ευτύχης Βασι
λάχης, Σπύρος Θέοδωρόπουλος, Αλέξανδρος Μακρίδης
Ευάγγελος Μυτιληναίος.
Οι δύο πλευρές συμφνη σαν
στη σίσταση κοινής επιτροπής
ΥΠΕΝ και ΣΕB για θέματα
της βιομηχανίας με κυρίαρχο
αυτό του ενεργειαπού κόστους.Ο
μίλησε για θετικό μλίμα ως
προς την πραγματοποίηση
επενδύσεων: Το 50% της
οικονομίας είναι η Ψυχολογία
και το θεωρούμε ότι είναι
θετική. Υπάρχουν δείγματα
γραφής
επιχειρηματικότητα, τόνισε ο
πρόεδρος
συμπλήοωσε πως χοι επιχε ρήσεις είναι αυτές που δημιουργούν πλούτο υαι ο
διανέμεται ανάλογα με τις
πολιτικές.
κυβέρνησης.Ο Κωστής Χατξηδάκης τόνισε
συζητή σεις πυριάρχησαν κη
απελευθέρωση
όνισμός της αγοράς ενέργε
ας, η επιτάχυνση
λοντικν αδειοδοτήσεων , και
ή αντιμετπιση με θετικό
τρόπο
σε ων γης>, Ο ίδιος πρόσθεσε
πως καυμφωνήσαμε με , τον
ΣΕΒ ότι προύπόθεση για τον
εκσυγχρονισμό της αγοράς
ενέργειας είναι η διάσωση της
ΔΕΗΔΕΗ +0,79 % , Έπανε
λόγο μάλιστα για ομβινής
σημασίας πολιτική.
ο κ. Κατζη δάπης μετά
τα θέματα
Για πρτη φορά
Ενχνά η ηλεκρονκή εξιολόηση
τον στελεχν ης ΑΑΔΕ
Θεόδωρος
Φέσσας
οι νέοι υπάλ
ληλοι της Αρχής εκπαιδεύονται.
στις βασικ ές αοχές λειτουργίας
της φορολογικής διοίκησης.
Έτσι, αποκτούν πλήρη εικόνα
των θέσεων ,
όπου θα τοποθετηθούν στη
Με τρεις πυλνες , η Ανεξόρτ Υραμμάτων αυτής ,
ητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
προωθείτη διαρκή επιόρφωση,
εκπαίδευση
στελεχν της.
, αξιολόγηση των
βοηθούν την
αντικειμένου
Σύμφωνα με τη σχετική
κοίνωση, οι τρεις αυτοί πυλνες συνέχεια. Επιπλέον , παρέχεται
κινούνται σε δύο κατευθύνσεις: μετεχπαίδευση σε υφιστάμενους
ανατου ΣΕB , ο οπόίος
σχέση με πέρυσ , εκτιμά
Υψηλότερα τουριστικά έσοδα
ότι θα επιτευχθούν τη φετινή χρονιά ο υπουργός Τουρισμού
Χάρης Θεοχάρης,
σταθμό Πρτο Θέμα .
Πρτον , στην κατάρτιση των
υπαλλήλους. Σήμερα, μάλιστο,
οι πρτοι νέοι
πλούτος
νεοεισερχόμενων υπαλλήλων , ορίστηκαν
στε να αποκτήσουν καλύτερη υπάλληλοι, στο νέο κτίριο της
στο οποίο θα εργαστούν . Δεύτε
ρον, στην επικαιροποίηση των
γνσεων των
λεχν , με στόχο
να είναι ενημερωμένου για τις
εξελίξεις
ελέγχων , αλλά και της ευρύτερ ης παρακολούθησης των φορολογικν δε δομένων.
συνέντευξή
ραδιορωνικό
του στον
εκάστοτε
Ακαδημίας, στην Ηλιούπολη ,
οποίοι και θα παρακολουθή .
, πρτα μαθήματα.
του αντικειμένου , πάνω
σουν τα
υψηλότερα κατά 0,5 δισ.
σχέση με τα περσι Μαι ο εκσυγχ υφιστάμενων
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ
<Τα στοιχεία είναι πολύ ενθαρουντικά
στεΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
και πολύ καλύτε - ευρ
ρα από τις αρχικές προβλέ - νά . Να σημεισω πως οι
Ψεις . Εκτιμούμε, με βάση αρχικές προβλέψεις έκαναν
διμήνου
των περιβαλΣε συνεργασία με την Τεχνική
Βοήθεια
ποίκή Επιτροπή, πραγματοποιούνται, επιμορφωτικά σεμινάρ ια, κατά τη διάρκεια των οποίων
τα στελέχη της φορολογικής
διοίκησης ενημερνονται για
τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές
τομείς όπως το transfer pric
τομέα
παρέχει η Ευρωπου
των χρήτου ζητήματος
και την πορεία
Αυγούστου -Σεπτεμβρίου,
φετινά έσοδα θα είναι
λόγο για μείωση ακόμη
δισ. ευρν, είπε χαραχτη ριυπουργός.
και 1
στικά Ο κ.
ότι τα.
Οι πυλνες είναι οι
εξής:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΑΛΗΜΑ
Η Α.Α.ΔΕ. απέκτησε τη δική
της Ακαδημία . Μέσω των προ
Created by Universal Document Converter