Πρωτοσέλιδο Ολύμπιο Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Φοpτστoα
φισηΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ.
ΣTTAEnγοe
naypneΥε γλo
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
Ε 1- Np ΤEΤΥTΗ rΟΥ 300
wwww.olyγmpiobtrma.gr
Εoς pou ww
Τμή0Mου uw po
Τ.μooe
ΑΝΤΔΗΜΡΜΑ ΚΑΟΑοτιΤAΙ
r ρκκδης:
Η καθαρι ότηα
της πόλης ίνα ζήτημα
που μας αφορά όλους
AΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
ΕΞΑΓΟΓΕΣ ΡΟΦΜΟΝ
ΚΑΙ ΠΟΤΝ ΣΤΗ ΜΔΙΑ
Οι προοπτικές
των Πιερικν
ακτνιδίων της ΖΕΥΣ
ΜEAAΠΟ TΗΝ ΔΕΘ
ΚΗ ΤΟΝΣΕE
Φωτιά η τιμή
των καυσίμων
ΕΕΛΤΟΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΣΤΑ
T ΕΥΡΥΘα AΕTΟΥΡΤw
Σora owpo w ns
irg μοpφμή η ομή
eς ς δμνηρος ο Εωοομος
Ε ηΝeΕίρό κο
οδφro a eoοon y ημία
Ξον Ταμ ΠovoηioWhal Epad
ΟΙ ΕΠΙΠΩΣΕ ΙΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΟΤΕΣ
Μεγαλνει η Μστα των
ανθpπων που
πwίγηκαν κολυμπντας
ΜΕΡΟΣ 33ΡΟΜΟΣ noΥ
KOΠΟΣΕ ΣΤΗΜ ΠΑΡΑΛΙΑ
PEΠA π ΚΕΡMε
Ξεπέρασαν
Τις 1.100
οι συμμετοχές
ΠΕΡΣΣΟΤΕΡΟΙΑΠΟ 0 ΦΟΡΕΣ
ΣΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΕΒΕΛΟΝKA
6d ή σnp
Knm μ n
ς p 4
οu έα μομήο tηα
σ ra ύa-μ enp
peptήυ Γp Τ
0 p pοoi
Μδοpσνς κνοΤΔήκυ Καndn
En A Δαμν nαςς ΥΤ,
Sant Μηgonς Mpeς.
κoβς πμς mναλή 0
κ vφέ αδω, ooν
ppγ n ρτηn on
φμστdl onς 104104 η 0mή
- ή οpή Tρw γαην αp
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΒ ΟΝΟ ΚΑΤΕΡΝΗ
Οι πρόεδροι των Οργανισμν και
Επιχειρήσεων του Δήμου
ANΕΞΑΡΤΗΤατο ΔΗΜΟτικ ΥΜΒΟΛΟΥ
ΤΕΡΠΟΣ
.SΤΑΥΕ
Εaianνακαπόα Sοαάυ
ΔΗΜΟΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
-ετανίδης
τ Γa ΠΙΕΝΑΤ
ταΑ9Σ
laλον αι ουτόνομα δισμερσγτο
στην Aτουαρυ Πiαpας oπό 52ιμ
ως 60μοντα στην 0ρbοαφο.
Επαγιαλματική ακίνη τα και
αικάσδα αντάς στεδιαυ κΠ ΑαΤήr
ατην ά4 πεαε Εη nλ αι
Aυαgρου.
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΟΛΑ-50%
π21920-31 τι0. ; 0976 100 550
wwwlαιρ05-5. imlelaμαλ ην
ΓΙΑΤΙ
ΦοντιστΜρια
M. Αλεξάνδρου 27-23510 29198
δΒάση
Πρέτυπο|
ΣΕΤΤAΣ nopnor
noonoΥΝΟ AΓΤΕΟΣ
φpαντιστηριακό συγκρήτημα
| Γατσιός- rκουλης-Μπρουσκέλης
bakaeamace
390κ Μwru
| Κoτoin σ0
Εo 14
Pb bafrem
P 9 01σ7
www. d
Λoro noΥΜΑΣ ΚΑΝΟγΝ ΠΡΟΤΥΠΟ
VEΝΔΟΕε
Aνάρστ mou
Θεrκν Σπουν
νεmNEκη EHEΡ
me o bo τκΟ
VΝΑΓΡυΗΜΑΤΑ
pκ σύ η P r Υ i
Oκονομίoς & Πapopoρκής
Μepuπmν Σnοδν
VTPM ΚA ΜΕ0ΟΗ
νo υ opo
γanΟΡarιo npaτano
μ EEτΚΑ ΠΡατE
θεπικν Σnoυν
m Ε νφο
Οκονομίος & Πηροoορκή
nσινμαο pouultτο
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣΟ
Ε c Ο 6Υν
ΜΠΑΣΔΑΡΑ Ανοδος.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα