Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
|ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ιδιοκτησία: .& E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 620-Αρ. φύλλου 17.599
Γραφεία o. Ταβέλλα 11-1ΩΑΝΝΙΝΑ 453 3* Τηλ. Κέντρο 26510 25.677 ,3.791-Fax 26510 30350
. Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019
Τιμή 0,60
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
http:/www.proinosiogos.gr. [email protected]
ΟΚ Μητσοτάκης χθες σε μια επτότια εξταση σημαντικν Βεμάτον της Ηπείρου.
ΗΜΟΕ ΕAΕ ΜΕΔΩΣΚΑΤΡΙΟΥΝΕΗΑ
Ανστηρή προειδοποίηση Βορίδη προς γαλακτοβιομηκανίες
Καμία ανοχή για όσους παραβιάζουν
νόμο σχετικά με τα
Πρότυπη η μονάδα Α.Σ. Απορρμμάτων στο Ελευθεροχρι
@ kοποίηση από την πρύοδο των εργασιν στην Αοχαία Δωδνη
Ο Προωθείται η ένταξη του Ζαγορίου στα μνημεία της UNESCO
προϊόντα ΠΟΠ!
. Η αποrίμηση Της χθεσινής
ολοήμερης επίσκεψης Του Πρωθυπουργου και Του Υπουργικού
Κλμακίου στα Γιάννενα, έχτι ο πόλυτα θετικό πρόσημα
Από ην παρουoία του Κ . Μη
τοοτάκη , όσο και Τις επαφές κα τς
συηήσεις των υπουργν μπορεί
ΡΕχονταιρυθμίσεις για Τη Δεπογγελματική φέας τόνσε ο Υπουργός Αγροτ.Ανάπυξης
απ'τα Γιάνενα . θεπική στάση στο αίτμα ίδρυσης Γεωργικής Σχολής στη Βελλά.
Μεγάλη τληή, για τον
κτηνοτροφρικό κόσμο της Ηπεl
ρου αποτελούν οι εισαγωγές
γάλακτος από το εξωτερακό , πς
οποίες έουν κάνει σύστημα α
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
να μην προέυpαν άμεσες ανακο νσες, αλλά εκείνο που μετρά π ρσσότερο είναι το γεyονός , όη είδαν
σπό κοντά ζήματα που αφορούν
τmν Ηπερο, άουσαν aτήματα από
εκπροσπους τοπικν αρχν και
φορέων , δαμόρφωσαν γνμη γα
σαβαρά θέματα ευρύτεροu ενδιαφέ
pοντος και δόθηκαν κατυθύνστις
για δρομολόγηση λύσεων . Το απο Τέλεσμα της επίσκεψης θα φανεί α ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
: Σαφές pήνυμα στήρξης της αναπποξιακής προοπκής της
Ηπείρου , έδωσε με τηχθεονή ολοήμερη επίσκεψή Του στα
rάννενα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητοοτάκης
τελευταία χρoνια συγκεκριμέ.
νες βιομηχανίες παραγωγής
φέτας και γενικά προϊόντων
Προστατευόμενης Ονομασίας
Προλευοης,
οι διαμαρτυρέες είναι πολλές
και η Κωβέρνηση φέρεται αποφασισμένη να επιβάλλει το νόμο
προς λις Τς κατευθύνσεις 6πως διαβεβαίωσε χθες από τα
Γιάννενα ο Υπουργός Αγροτικής
σφαλς αργότερα , ότον και θα αp σουν να λαμμανονται -11η σελ.
Αυστηρή θα εναι η αντιμετ
moη όσων βομηχανιν δεν
τηρούν τη νομοθεσία στην
παραγωγή προϊόντων non
όπως η φτα, δεεμήνυσε από
τα Γιάννενα ο Μ. Βορίδης. .
MPR:6στυς 10φήουν θεuιά
ημpιoiμεpι opeia
τις Κυβέρνησης
Hαπόφαση είε Aηφθεί από τον Κ Τασούλα το 2014, αλλά.
5χρόνια
. αζήτητα άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ
6ελ. 12
Την ένταξη του Ζαγορίου στην UNE0 Σελγότερο από μα ρα καλύφθnκε στην Επειρο
Παρίθυρο από . Χτζηδάκη να συξηθεί
προυπολογισμός του Εξοικονομός
ΥΣε επαφή οιυπηρεσίες του ποugγείουμε την Πριφeεια
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης ο ο
ποίος έκανε λόγο για πολύ αυστηρή αντιμετπιση όσων παραβίάζουν τη νομοθεσία στην
παραγωγή γαλακτοκομικν ε
δν roή
Οκ Βορίδης προανήγελε E
πίσης ρυθμίσες για την Διεπαγγελματική φέτος με νέο νάμο , εν μλησεμ θετικά
| Η Ποιότητα βασικό κριτήριο
επλογής των προίόντων
από τον καταναλωτή
- Στη σελίδα 12|
. Δεν πρόλαβε ν' αναξει Το
πρόγpaμμα Εξοκονο κα Οκονe Τη Δευτiρα στην Περφέρειa
Ηπtipou και μέσα σε λιγότερο a .
πό μια ρα (1) έκλεισε καθς καλύpθηκε ο πpούπολογισμός!
-4ησελ.
Εξατίας της κρίσης στον Περσικό Κόλπο
Φόβοι για αυξήσεις .
στις Τιμές
φωτιά
των καυσίμων
. Η απόφαση της Κυβέρνη Τριήμερη Πανελλήνια συνάντηση
σης να επαναφέρε στο προσκή νο το ήημα της έναξης Του Ζα
γορίοu στα Μνημεία Παγκόσμιας
Κληρονομιός της UNESCO ως πoAηστικό οπίο , ου Η καρδιά της Θαλασσαιμίας
θα Χτυπήσει στα Γιάννενα!
Καθισυχαστικοί οι ρρόδιο Υφuτουργοί Ενέρrειας Συεχείς
ου arγoι στη αορά για αινήμενα κερόοσκοπίας
. Τς εξτλίξες
στον Περαικό Κόλ
πο , οι oπoίες επρεάζουν σημαν
κά ην διεθνή τιμή
πεrpελαίοuυ, παρακολουθούν τα E
λευταία 24ωρα Το
Υπουργείο Ενέρ .
γεας και Πrρβά
λοντος , ο κλάδος
Εμπορίας Πετρε
λαιοειδν και κυρίωκ , κατανα
λωτές , οι οποίοι φοβούνται ότι οι
Τμές Των καυσίμων θα πάρουν .
φωτά!
Επόμενο λοιπόν ήταν οι περισσότεροι να μην προλάβουν ούτε καν
να προσπαθήσουν, γ' αυτό και πολ-11η συλ
:λες κα αναμενόμενες ήταν ο δια
μαρτυρίες πολιτν και φορέων, που
ζηούν ν' ανοει νέος - 11ησελ
lάνω ατό 500 συμμετοχές κι ομιλίεςατό διακχρμένους ετιστήοτες
. Ολα τα νεότερα ιa τρικά και επιστημονικά
δεδομένα στον roμέα
Χωρίς 1θαγένεια
και θρήσκευμα
οι Τίτλοι σπουδν
της θαλασσσιμίας και
ης Δρεπανοκκυταρικής
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ:
κ2λυ2
Νόσου από την οποία
πάσχουν και εκατοντά
δες Ηπεηρπς θα ανo
Αυθούν εm ένα Τρrήμερο
στα Γιάννεενα, στο πλαt
σιο παντλλήνια ενημε
ρωπικής εκδήλωσης.
, Την εκδήλωση. η οποία θα φλοξενηθεί στο Ξενο Σελ. 2
ΠΑΝΕΠ ΙΩANNINΩΝ Εuς 303
ααημος γα ης φημς ετς
Η οναταραχή που έχει προκλη θεί από τα τελευτία γεγονότα οδήγησε το αρμόδιο Υπουργείο να συγκαλέσει ευρεία σύ| Του Γ. ΓΙΑΝΝΑΚΗ A 7 |
- 11η σελ.
Σελ 2
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.>
Διαπιστσεις. .
Επίναιρες Σκέψεις
Tηνερκόμενη εβδομάδα σε νοκ-άουτ παικνίδι
Ασπρόπυογος ή Ελασσόνα στο
Παιδεία! Ποια Παιδεια, δρόμο του ΠΑΣ για το Κύπελλο
Η Ελλάς δεν είναι μόνη!
> Του ΜΑΞΙΜΟΥ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
> Του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥΧ. ΣΤΕΡΓΟΥΛΗ
/ Παραπτήθηκε μετά από 9 #χρόνια ο Δ Ναρχάκος!
. Την ομόδα Του
Ασπροπύργου ή την Eα
Ελασσόνα θα αντημε
Τωπίσει ο ΠΑΣ Γάνννα σε εκτός έδρας νοκ
άουτ αναμέτρηση για
την 4η φάση Του Κυπέλλου Ελλάδας , ό-.
πως προέκυψε από
Την χτεσινή κλήρωση
που πραγματοmο θη00 ε ανατολν γείτονός μος, αν και στο n ρελθόν σπάνια απείχε από προκλήσεις, Το τελευΤαίο διάστημα έχει αnoδυθεί κυριολεκτικά σε
κρεσέντο πpωrοφανούς επιθετικότητος και επ .
δεξης μεγαλομανίας .
Η Τουρκία συνεχίζει ακόθεκτη την ποραλαβή
από τη Ρωσία των S-400, χωρίς να λαμβάνει υπ
όψη Της Τις αμερικονικές αντιδράσεις όπως την προσωρινή ακόpωση της napaγγελίος των αεροσκοφν F35. Ζητά μετ εππόσεως
τη δημιουργία μιος πλστιός ζνης οσφαλείας στην βόρεια Συρία,
όπου θα εγκατασταθούν πάνω από ένα εκατομμύριο Σύρια πρό .
σφυγες, αλλά και τουρκικός στρατός . Ο Ερντογάν έκανε λόγο ακόμη ια το δικαίωμα Της Τουρκίας
0 Σεπτέμβριος είναι ο πρτος μήνος Του εκκλησιοστικού
έτους , Εάν για την πολπεία ο laνουάριος είναι ο πρτος μήνας Του
έτους, για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι ο Σεππέμβριος.
Αλλά και του σχολικού έτους ο Σεπέμβριος είναι ο πρτος μή νος Σηματοδοτεί την έναρξη του Τα σχολεία ανοίγουν Τις πύλες
τους την 1η Σεπτεμβρίου και μικροί και μεγάλοι μαθητές, δόσκαλοι
και καθηγητές επανέρχονται στα καθήκοντα τους . Οι προαύλειοι
χροι των εκπαιδευτηρίων στις 11 Σεπτεμβρίου γεμίζουν από poθητές , που οι φωνές τους τα κάνουν να μοιάζουν με πολύβουα
μελίσσια . Την ημέρα συτή αρχίζει το διδακπικό έργο , με Την Τέλε ση του αγασμού Και σης σχολικές αίθουσες ορχίζει ο καθημερ νός αγνας για Την κατάκτηση της γνσης και της
αποκτήσει mupηvικά -ησελ.

Τελευταία νέα από την εφημερίδα