Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός: 1869
|ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
Ποu αγαnd
τον τό10 του
πρeei να ξέρι
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Βοντήτης Ειύτης- Δευθντής Β. ΣΕΡΒΑ Εiaς 5ο Αμ φίλου 1155 Τμή 0,6Μωμά Τρίη 17 Eεπιρίον 2019
ΘΕΤΟΥΝ Ε ΚΙΝΔΥΝΟ
ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ
Μ. E Π
wκοeί tην 0
ΛΕποn τu touiou npiet
anópaoi tou to
ηiμα κτmντpnς trς nΕ.
Bανα wν 00tonoτ δwν
Τo κo
Γράφει ο
Βρας Τoτεiκος
Γpopnς κουμηής τονoε
κοpopτκό ο Δήμαρ.
Nος έ nόρ anopooη γιο
η onμopίο νέου. οo ηpep on στεpea ων
στν uo v uno νομοteca
6αμν κ roongopoνό
K cptovτα αno oατκή τnμένος Εpουος για το
pονου κατοφuγου 20wv
σε όλλο κpo
Ε onmΜσει του ο ενε .
νέευ στη σελ .
Ετα lωάννινα σήμερα ο Πρωθυπουργός κ. Mητσοτάκης
Πρτος σταθμός η Μονάδα Στερεν Αnοβλήτων
Στα Ιωάννινα θα βρεθεί σήμερα
ο Πρωθυηουργός Κυριάκος Μη .
τσοτάκης , στο Πλαίσιο των nεριo δειν του στην Περιφέρεια με στοχο την αντημετπιση των Προβλη
μάτων .
μυνίχro στη σ. 1η
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΙΩΜΕΝΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Έτοιμος
για συλλιλιτήρια
ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΕΞΕTΑΖEΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
Συνεχίζει να αγνοεί ή δεν θέλει να
nαραδεχθεί τους λόγους για τους ο.
Πoίοuς έχοσε τρεις εκλογικές ανα .
μετρήσεις πριv ano λίγους μήνες ο
Αλέξης Τσίnpας . Έτσι τουλάχιστον
φάνηκε στην συνέντευξή του στη
ΔΕΘ αφού για ακόμη μια φορά δεν
έκανε κανένα είδους αυτοκριτικής ,
δήλωσε έτοιμος να επιστρέψει στα
συλλαλητήρια εν αναφερόμενος
στο εσωτερικό του κόμματός του
δεν έδειξε να έχει καμία διάθεση για
ενέργειες nou 0α σηματοδοτούσαν
την κρίοη τoυ anό tovν βάση του
ΣΥΡΙΖΑ.
Επαναφορά
μειωμένου ιδκού φό.
ρου κατανάλωσης γaα
το αγpοτικό πετpo
και αλλαης στο καθ .
στς χορήγησης του
tuόματος 0έpμαν .
σης για την χτιμερνή
περίoδο που (ρχεται .
εξnάai η Κυβέρνηση .
έ αmν.
wνέzε υτη σ