Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 17.09.2019
HRΕPΗΣΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟικοΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΗΘΕΙΩΝ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:2103304596 FAX:210-3304613
- Τιμή Περ. 0,50 E- Εroς : 230-Αρ Φύλλου : 6371
Εκδοση όλων των εκκρεμν Κοινν Υπου ργικν Αποφάσεων
Ο1n. Ανάπτιξης τημέρωσε τον διενθύοτα σύμουλο της Landa γu 10 Εληικ
Τι πρέπει να ακολουθη θούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Περυφέρειας Αττικής
Lτανεκινεί η διανομή:
τροφίμων μέσο ΤΕΒΑ
οδol HeT
Οι διαδικασίες
ηθούν από τς αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττ
κής προχειμένου να επιταχυνθεί ο διαγωνισμός για τη διανομή τροφίμων μέσω ΤΕΒA σε περίπου 33.000 δικαιούχους
στην Αττχή αποτέλεσε κεντρικό θέμα συζήτησης της διευρυμένης σύσκεψης η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο
Υπουργείο Eργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων.
και τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθFamar:
Το <δακτυλίδι
στην Elements
Capital
Σε πιρίοδο αποκλειστικν διαποαγματεύσεων
Elements Capital Pariners έχει
εισέλθει η Pilarstone Eurοpe,
θυγατριχή της ΚΚR, με αντ
κείμενο την πάληση μέρους
των δοαστηριοτή των του άλλο
τε κραταού ομαλου Famar
Η συνάντηση κοθηκε επιβεβλημένη καθς η Περιφέρεια
Αυτιχής υστερούσε ση μαντικά ως ποος τους χρόνους ολοκλήρωσης των διαγωνισμν που θα έπρεπε να υλοποιηθούν
για την ατορρόφφηση 18 εκατομμυρίων ευρ μέσω του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ( ΤEBA) .
Η λύση που προκρίθηκε είναυ να διεξαχθεί ένας κεντρικός
διαγωνισμός μέσω του οποίου θα εξασφαλιστεί η απορρ όφηση του ποσού.
Επιχειρήσεις: Μταρά
αιτημάτων για πρόσθετες
φορολογικές περικοπές
Η προσφορά της Elements
Capital
καλύτερη στη διαγωνιστική
διαδικασία, την οτοία έτρεξεν
η Lazard , για λογαοασμό του
ομλου ΚKR, με αποτέλεσμα να
της δοθεί αποκλειστικότητα
εντός Αυγούστου , με τις σχετικές συζητήσεις να μην έχουν
ακόμη ολοκληρω θε
Σύμφωνα με τληροφορίες , η
προσφορά
Capital αφορά μόνο στις δοαστηριότητες του ομίλου σε
Ελλάδα
Ισπανία χ Ιτωλία. Εκτός της
συζητούμενης
μένουν ου δραστηριότητες στη
Γαλλία χαι, τον Καναδά , χωρίς
να αποκλείεται να υπάρβουν
αλλαγές , κατά την περίοδο
αποκλειστικν
aξιολογήθηκε ως
Απόλειες 1,43% κατέγραψε
Χρηματιστήρο
: εβδομαδιαία βάση
της Elements
(ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ ,
Παρά τις εξαγελίες για σειρά μεισεων pόρον που έκανε
στα πλαίοα της ΔΕΟ ο προθυπουργός . Κυριοος Μηποοτης, πολλοί κλάδοι της οκονομας θέτουν έντονα το ξίημα πρόσθετων ειδον φορολογικν περικοπν , επικα
λούμενοι φλέγοντα ποοβλήματα που χοήουν άμεσης αντιμετάτισης Ηδη το Euro2dyr έχει θέσει το ζήτημα το
ατήματος των αποπλοδιν εταιρευν για μείωση του συντε
λεστή ΦΠΑ στα ναυτιλιαud aoμα από το 249% που βοίσκετα σήμερα , προνεμένου οι ποπλαeς εταιρείες να ατοggoφήoouν τις μεγαες αυξήσεις ειτηρίων που διαρορετ
κά θα προυμουν από την 1 η Ιανουαρίου του 2020 και θα
επιβαούνουν τους νητιτες Εδοστερ, το πρόβλημα εστιά
ζεται στο ότι από το 2020 το πετρελαϊκό κόστος ανα μένεται
α αυξηβεί περίτου 206-30 %μια τον λάδο , λότω της
υποχεεωτικής χρήσης νέου ναυτιλιαού καυσίμου με οαpάς
χαμηλότερη περεοότπα α θείο.
περμέτρου
πάντως ανοδικές τάσεις με
τον Γενικ Δείκτη Τιψν α
κλείνει με άνοδο στις 856,99
μονάδες .
Με πτση 1,43% έκλεισε η
δυαποαγμοχρηματιστηριακή αγορά την
εβδομάδα που τελεινει ,
εν η μέση ημερήσια αξία
συναλλαγν διατηρήθηε σε
χαμηλά επύτεδα , γεονός
που υποδηλνει στάση αναμονής εκ μέρους των επεν.
δυτν .
τεύσεων.
Όπος είνα γνωστό , ο όμιλος
ΚKR ατοφάσισε να ατοεπενδυθεί από τη ΦΑΜΑΡ , μόλις έξ
μήνες αφ ότου ατέχτησε τον
Ελεγχο του ομαλου , μέσω προ
πτυχευτιχής
Στόχος της κίνησης ήταν να
υλοποιήσει ένα επιθε τικό bus
ness plan με αναδιάρθρωση των
ζημιογόνων δραστηριοτήτων
του ομιλου.
Τοκλίμα στην αγορά ομολάγων παρέμεινε θετικό , μετά
και την ανακοίνωση του
νέου προγράμματος ποοοτυ
κής χαλάρωσης της ΕKT.
διαδικασίας,.
Στην τελευταία συνεδοαση
της εβδομάδας εποράτησαν
>( Τελ
Created by Universal Document Converter